De bekende schrijfster en boeddhistische non en leraar Ani Pema Chödrön (83) heeft besloten op te stappen als acharya (spiritueel leraar) van de internationale boeddhistische organisatie Shambhala. Haar besluit werd mede geïnspireerd door het besluit van de omstreden leider van Shambhala, Sakyong Mipham, om weer les te gaan geven aan leden binnen die gemeenschap die daar behoefte aan hebben. Pema Chödron zegt ontmoedig te zijn door dat besluit en door het besluit van het Shambhalabestuur om de Sakyong in juni dit jaar een boeddhistisch ritueel te laten geven, zegt zij stomverbaasd te zijn. In een brief aan het bestuur van Shambhala en de volgelingen noemt zij het besluit van de Sakyong ‘onvriendelijk, onervaren en onverstandig.’

Vorig jaar constateerde het door het bestuur van Shambhala ingehuurde advocatenkantoor Wickwire Holm dat Sakyong Mipham schuldig is aan seksueel wangedrag. Twee claims van twee vrouwelijke studenten over seksueel wangedrag door Sakyong Mipham werden door het onafhankelijke advocatenkantoor in Nova Scotia, Canada, als geloofwaardig aangemerkt. De boeddhistische leraar en leider zou zich schuldig hebben gemaakt aan ongepast seksueel wangedrag. Shambhala International had het kantoor vorig jaar ingehuurd om klachten van machtsmisbruik en seksueel wangedrag en intimidatie door Sakyong en andere leiders binnen Shambhala te onderzoeken. In één geval beweerde een eiser dat hij tijdens een bijeenkomst met de Kalapa Raad, de residentie van de Sakyong in Halifax, haar jurk omhoog trok, haar borsten betastte en probeerde haar te kussen. In het rapport wordt vastgesteld dat de boeddhistische leider ‘de persoonlijke en seksuele grenzen van de vrouw overtrad’.

Ani Pema Chödrön maakte haar brief aan leraren en het bestuur aan de leden van Shambhala International gisteren bekend via het magazine van Shambala International.

‘Beste Acharyas en Shambhala bestuursleden:

Ik geef jullie de beste wensen voor het nieuwe jaar en ik doe jullie allemaal de groeten.

Ik schrijf om jullie te laten weten dat ik besloten heb om af te treden als acharya. Zoals jullie weten, heb ik eigenlijk al lang niet meer als acharya gediend en ik overweeg al een paar jaar om met pensioen te gaan. En nu is de tijd gekomen.

Toen ik de recente brief van de Sakyong las waarin stond dat hij weer wilde gaan lesgeven en dat hij dat zou doen voor iedereen die erom vroeg, was ik ontmoedigd. Ik heb dit nieuws als zodanig ervaren als een ontkoppeling van alles wat er in de laatste anderhalf jaar is gebeurd. Het voelt onvriendelijk, onervaren en onverstandig voor de Sakyong om gewoon door te gaan alsof er niets gebeurd is zonder medelijden te hebben met allen die gekwetst zijn en zonder diepgaand innerlijk werk aan zichzelf te doen.

Toen kwam de brief van het bestuur waarin de Shambhala gemeenschap werd geïnformeerd dat ze de Sakyong hadden uitgenodigd om de Rigden Abhisheka in juni te geven, en ik was stomverbaasd. De schijnbaar zeer duidelijke boodschap dat we teruggaan naar business as usual baart me grote zorgen. Hoe kunnen we terugkeren naar business as usual als er geen weg vooruit is voor de overgrote meerderheid van de gemeenschap die toegewijd is aan de visie van Shambhala en hunkert naar verantwoordelijkheid, een nieuwe start en enige begeleiding bij de verdere gang van zaken?   Ik vind het ontmoedigend dat de moed van degenen om zich uit te spreken geen grotere verandering in de weg voorwaarts lijkt te bewerkstelligen.

Ik begrijp dat de beslissing van het bestuur om de Sakyong uit te nodigen gebaseerd was op het medelevende voornemen om de 125 mensen die de abhisheka willen nemen, ten goede te komen om verder te gaan op hun weg. Maar voor mij persoonlijk is het schokkend en ook hartverscheurend om de eerste indicatie te hebben van hoe we ons gaan manifesteren dat we teruggaan naar de normale gang van zaken.

Ik heb het gevoel dat we als gemeenschap die zich inzet voor een verlichte samenleving, iets beters verdienen dan business as usual.

Hopelijk is het nog niet te laat om deze trend om te buigen. Het bestuur zou bijvoorbeeld proactief kunnen zijn en een paar kleine groepen mensen met verschillende visies kunnen uitnodigen om ideeën voor te stellen over hoe we verder kunnen gaan – manieren waarop iedereen in de gemeenschap wordt betrokken en waarop verantwoording kan worden afgelegd over alles wat er is gebeurd. Als de Raad van Bestuur er dan voor 2020 prioriteit aan zou kunnen geven om te beginnen met de uitvoering van een aantal van deze plannen … dan zou dat, naar mijn mening, heel verstandig zijn.

Ik sluit af met het uitspreken van mijn dank aan de acharyas voor het blijven onderwijzen en helpen van de gemeenschap en aan het bestuur voor het bewonderenswaardige werk dat zij hebben verricht om de financiën van de gemeenschap te stabiliseren en om een nieuwe en efficiëntere gedragscode op te stellen. Desalniettemin heb ik het gevoel dat ik niet langer kan doorgaan als vertegenwoordiger en senior leraar van Shambhala, gezien de onverstandige richting die we volgens mij inslaan.’

Ani Pema Chödrön

Terugtreden

Sakyong Mipham, leider van Shambhala International, trad vorig jaar terug en legde al zijn functies neer, nadat de Raad van Bestuur van de Naropa University in de VS de Sakyong verzocht zijn twee functies binnen het bestuur neer te leggen. In een verklaring zegt het bestuur de verklaringen van de vrouwen die Sakyong van seksueel wangedrag beschuldigen geloofwaardig te vinden.

De leden van de zogenoemde Kalaparaad, het hoogste orgaan binnen Shambhala International, lieten weten ‘in het belang van het begin van een genezingsproces voor onze gemeenschap’ gefaseerd hun functies neer te zullen leggen. Er is niet aangegeven of de leden definitief zullen terugtreden of slechts voor de duur van het onafhankelijk onderzoek. De Kalaparaad heeft geen tijdschema gegeven voor het aftreden van zijn leden, maar heeft gezegd dat hij juridische en financiële verantwoordelijkheden zal overdragen aan een raad van bestuur. In de brief staat niet hoe die raad zal worden gekozen of wie de leden ervan zullen zijn.

Het hoofdkwartier van Sakyong gaf in 2018 een verklaring uit waarin Mipham aankondigde dat hij zich terugtrekt uit zijn administratieve- en onderwijsverantwoordelijkheden binnen Shambhala, en dat hij volledig een derden onderzoek naar de beweringen van seksueel misbruik tegen hem steunt.

Een rapport dat Project Sunshine publiceerde over misdragingen van de Sakyong bevatte anonieme getuigenissen van meerdere vrouwen die Mipham beschuldigden van seksueel geweld. Tot dan hebben noch Mipham noch de Kalaparaad de beschuldigingen bevestigd of ontkend, hoewel Mipham vóór de publicatie van het rapport een brief heeft gestuurd waarin hij zich verontschuldigt voor “schade” in eerdere relaties met vrouwen. Daarop werd op change.org een petitie gestart waarin Mipham werd opgeroepen zich terug te trekken. Meer dan 600 mensen tekenden die petitie tot nu toe.

Het onderzoek naar misdragingen door de leiding van Shambhala en de Sakyong werd in 2018 gestart nadat het vroegere Shambhala lid Andrea Winn rapporten van vrouwen publiceerde die seksueel wangedrag door de boeddhistische leider zouden hebben ondergaan of daar kennis van dragen. De beschuldigingen zetten de Shambhala leider aan terug te treden tot de uitslag van het onderzoek bekend werd. De Sakyong heeft altijd de beschuldigingen van seksueel wangedrag ontkend. De beschuldigingen, ook aan het adres van andere leiders binnen Shambhala, waren voor de zogenoemde Kalapa Raad- het bestuur, reden om terug te treden. Een tussentijdse raad neemt de honneurs waar.

Deze raad van bestuur zegt dat Sakyong ‘zou moeten werken aan het vinden van een weg om zijn erkenning van deze acties uit het verleden te dragen op een manier die de eerlijkheid en moed weerspiegelt die de kenmerken zijn van de Shambhala leer.’ De raad zegt dat het haar sterke wens is dat de Sakyong zijn medeleven betuigt en vanuit zijn hart spreekt over hoe hij verder zal gaan.

Het advocatenkantoor Wickwire Holm begon het onderzoek naar beschuldigingen van seksueel wangedrag binnen de Shambhala organisatie afgelopen juli, en sprak met 100 mensen, gevolgd door gesprekken met 75 waarvan er rond 42 personen zorg bestond met kwesties met betrekking tot potentieel seksueel wangedrag. Tien ervan betroffen de Sakyong en 20 andere Shambhala leiders. Uiteindelijk voldeden 6 van de klachten aan de onderzoek criteria. Twee ervan betroffen het gedrag van Sakyong.

De meldingen over seksueel wangedrag waarbij andere Shambhalaleiders betrokken waren, bevatten gedetailleerde informatie over ongewenst zoenen en aanraken door mannen in machtsposities of bevoorrechtten, mannen die ongepaste relaties hebben met jongere vrouwen en mannen die ongepaste opmerkingen maken ten aanzien van vrouwen, volgens een samenvatting van de rapporten van het interimbestuur. Een van deze leiders probeerde jonge vrouwen onder het mom van geheim tantrisch onderwijs te bewegen seks met hem te hebben. Er waren ook twee meldingen van seksueel wangedrag jegens minderjarigen. De politie is ook bezig met een onderzoek naar ongewenste praktijken binnen Shambhala International. Er zijn leidinggevenden aangehouden voor verhoor.

 

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Gezondheid, Misbruik, Boeddhisme, Onderwijs, Geluk, Pakhuis van Verlangen
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op Pema Chödron treedt terug als leraar – Sakyong door Shambhala weer op het schild gehesen

 1. Joost schreef:

  Dat Sakyong maar rekening houd met eeuwig en onwrikbaar karma.

  • Daishi schreef:

   “Eeuwig en onwrikbaar karma”
   Als je zo redeneert zou je ook kunnen zeggen dat de slachtoffers hun eigen karma gecreëerd hebben door hun daden in het verleden.
   Voor de duidelijkheid: Ik heb verder niks met karma.

Menu