Privacy

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de uitgever van Boeddhistisch Dagblad (BD) verwerkt. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de uitgever van het Boeddhistisch Dagblad, Hoek en Hoek, postbus 3052, 4700 GB, Roosendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 20090102. Voor vragen en opmerkingen dit beleid betreffende: redactieboeddhistischdagblad@upcmail.nl

Het Boeddhistisch Dagblad heeft geen commercieel belang, maakt geen gebruik van advertenties, heeft behalve donaties geen inkomsten en wordt vervaardigd en uitgebracht op basis van dana, belangeloze goedgeefsheid. Privacy is een groot goed voor de uitgever, privacy gevoelige gegevens worden nooit gedeeld met derden.

In het kader van het vervaardigen en uitbrengen van het Boeddhistisch Dagblad worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt:

Van vaste medewerkers van het Boeddhistisch Dagblad wordt een zogeheten bio aangemaakt. Waarin hun naam, hoedanigheid en eventueel een link naar hun site. Ze staan vermeld in het register van medewerkers van het Boeddhistisch Dagblad, met eventueel een wachtwoord om in te kunnen loggen in het redactioneel systeem van het Boeddhistisch Dagblad.

Van lezers die op de inhoud van het Boeddhistisch Dagblad reageren: wordt het mailadres, (eventueel) het IP-adres, de naam en eventueel het pseudoniem opgeslagen.

Van lezers en anderen die per mail contact zoeken met het Boeddhistisch Dagblad hun mailadres en naam.

Van organisaties die gebruik maken van de mogelijkheid om in de agenda van het Boeddhistisch Dagblad hun activiteiten te plaatsen wordt gevraagd om hun mailadres, webadres, naam en toenaam en aard van de activiteit.

Dagelijks worden de ochtend-en avondedities van het Boeddhistisch Dagblad naar de lezers die zich voor deze dienstverlening hebben ingeschreven gestuurd. Daartoe worden hun naam en mailadres opgeslagen.

Van beeldende kunstenaars die hun werk exposeren in de rubriek Het Atelier/De Werkplaats worden hun persoonsgegevens, mailadres en link naar hun eigen site opgeslagen.

Het Boeddhistisch Dagblad verwerkt de persoonsgegevens om het Boeddhistisch Dagblad herkenbaar te maken voor de lezers, een contactmogelijkheid te creëren en de namen en eigenschappen van de medewerkers te duiden. Het e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van mededelingen.

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de uitgever van het Boeddhistisch Dagblad passende technische maatregelen getroffen. Hiermee worden de persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (in voorbereiding).

De uitgever van het Boeddhistisch Dagblad ziet het als haar verantwoordelijkheid om de privacy van medewerkers, lezers en organisaties en anderen die in contact staan met het Boeddhistisch Dagblad te beschermen. Door gebruik te maken van de website van het Boeddhistisch Dagblad geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

De gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in het redactiesysteem van het Boeddhistisch Dagblad.

De uitgever verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Dagelijks sturen wij op verzoek van lezers in een zogenoemde mail switch de ochtend-en avondeditie van het Boeddhistisch Dagblad naar lezers. Daartoe bewaart de uitgever van het Boeddhistisch Dagblad persoonsgegevens (naam en e-mailadres) van deze groep lezers. Wil je dat je gegevens uit ons bestand verwijderd worden en geen edities meer ontvangen? Dan kun je dat via een e-mail kenbaar maken aan de uitgever via redactieboeddhistischdagblad@upcmail.nl Als wij niets horen, dan gaan wij ervan uit dat je ook in de toekomst onze krant wenst te ontvangen.

De webmaster van het Boeddhistisch Dagblad onderzoekt de technische mogelijkheid om het plaatsen van cookies aan of uit te zetten. Zodra die mogelijkheid er is zullen lezers van het Boeddhistisch Dagblad daarvan op de hoogte worden gesteld via de site van het BD

De informatie van lezers en gebruikers van het Boeddhistisch Dagblad wordt niet met derden gedeeld.

De uitgever biedt alle betrokkenen waarvan zij persoonlijke informatie heeft de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tot op dit moment aan het Boeddhistisch Dagblad is verstrekt. U kunt daarover contact opnemen via redactieboeddhistischdagblad@upcmail.nl

De uitgever heeft geen invloed op de privacy van gegevens op andere sites waarnaar door lezers in reacties op de inhoud van het Boeddhistisch Dagblad via een link wordt verwezen.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van het Boeddhistisch Dagblad bekend gemaakt.

De uitgever van het Boeddhistisch Dagblad,
Joop Hoek.
Rotterdam, 14 mei 2018.

Categorieën:

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk