Een dag na het openbaar maken van het rapport over het onderzoek dat het Canadese advocatenkantoor Wickwire Holm in opdracht van Shambhala International deed naar beschuldigingen van (oud) studenten en anderen over (seksueel) misbruik binnen Shambhala International verscheen er een analyse van Edmund Butler over de gang van zaken binnen Shambhala International en de rol die de leider Sakyong Mipham (Mukpo) daarin zou spelen. Butler onderzoekt al jaren misstanden binnen boeddhistische organisaties. Hieronder volgt een samenvatting van zijn tekst.

‘Ik zie lichtjes ongeruste studenten binnen Shambhala na de recentste brief van Mipham Mukpo. Daarin beweert hij de machtsdynamiek tussen hemzelf als leraar en zijn studenten te begrijpen, na 25 duidelijk lucratieve jaren van de Sakyong (koning), de leider van de 14.000 leden van de boeddhistische (Shambhala) gemeenschap bij uitstek – tot de criminele beschuldigingen van vorig jaar tegen hem. Hij heeft zich in die jaren op verschillende manieren neergezet als Zijne Eminentie, Zijne Heiligheid, Earth Protector, opperbevelhebber van de Vajra Guards (de paramilitaire vleugel van Shambhala) etc.

De tekst van de brief trekt een DARVO op slachtoffers van zijn seksuele predatie die (in verband met zijn gewoonte (van) seksueel wangedrag) een onvermogen hebben gecreëerd om berouw te tonen. DARVO verwijst naar een reactie van daders die het onvermogen hebben hun fouten in te zien, in het bijzonder van seksuele delinquenten, maar wel verantwoordelijk worden gehouden voor hun gedrag. DARVO staat voor “Deny, Attack, and Reverse Victim and Offender.

Die beweringen van seksueel wangedrag werden onlangs het onderwerp van een controversieel eigen onderzoek. Slachtoffers werden verder getraumatiseerd, terwijl Mipham zijn best deed om het onderzoek te vermijden en zelfs geen antwoord gaf op enkele van de vragen die hem werden gesteld. Gezien het feit dat hij ook het onderzoek initieerde door te zeggen dat hij volledig zou meewerken en vervolgens voor een paar maanden naar India vluchtte, is hij op dit moment niet het meest populaire kind op het blok.

De sangha vraagt hem nu om spijt te betuigen, maar omdat hij al tientallen jaren privé berispt wordt over zijn seksuele aanrandingen, waarvan hij zegt dat hij die nu vergeten is, lijkt dat een naïef verzoek. Hoewel hij beweert zich te hebben verontschuldigd voor zijn misdaden, heeft geen van zijn slachtoffers deze bewering daadwerkelijk bevestigd en het (mogelijke) geval van een verkrachting in Chili werd zelfs niet eens onderzocht. De sangha heeft nog geen strafrechtelijk onderzoek in laten stellen en in feite beweert de raad van bestuur ten onrechte dat er geen criminele activiteiten hebben plaatsgevonden – seksueel geweld is natuurlijk een misdaad, zoals de huidige arrestatie van een prominent lid van de Shambhala Boulder gemeenschap, Bill Karelis, laat zien.

(…) Ondanks het rapport dat aantoont dat de beschuldigingen van de criminele activiteit van de ‘Sick One’ waarschijnlijk kunnen worden gestaafd, in die zin dat hij hoogstwaarschijnlijk betrokken was bij meerdere daden van seksueel wangedrag tegen zijn studenten en dat ze werden verdoezeld, krijgt hij een vergoelijking (pass) op alles- door ontkenning en nonapologie. De Raad van Bestuur probeert niet eens verontschuldigingen voor hem te zoeken terwijl we zijn berouw afwachten, of zelfs om de broodnodige middelen voor zijn overlevenden te verschaffen die de sangha in staat zouden kunnen stellen om te beginnen met een echte genezing. In plaats daarvan hebben zowel het bestuur als de zieken de sangha gedemoraliseerd, verward, boos en verraden door hun acties van de afgelopen week.

(…)In deze context, een paar dagen na de brief en het rapport (van het advocatenkantoor), postte een van zijn (Sakyong) studenten toen zo iets als ‘waarom zetten wij de Sakyong niet af, Shambhala is toch van ons? Dat is een goed uitgangspunt omdat hij (Sakyong) werkelijk niets heeft gedaan om (de organisatie) te creëren behalve het tevreden stellen van zijn narcisme, en ik heb daar een goede bron voor. Maar dat is niet aan de orde, juridisch en recentelijk heeft de Zieke (Sakyong) via advocaten stappen ondernomen om ervoor te zorgen hij zijn speelgoed houdt.

(…)Iemand vroeg naar de Shambhala grondwet, of de sangha zijn eigen wereld kon regeren etc. Echter, de Shambhala monarch heeft als enige het recht om bestuursleden te benoemen in Shambhala USA, Shambhala Canada en Shambhala Europa en hun aangesloten, kleinere centra over de hele wereld te besturen – “Shambhala”. Hij heeft dat privilege tijdelijk opgeschort, maar hij (Sakyong) zal het snel hervatten en veranderen als hij dat nodig vindt.

Hij heeft echter geen afstand gedaan van het voorrecht om Shambhala volledig te ontbinden, dus ik vermoed dat elke poging om hypotheken af te lossen, ten koste van de studenten, om zijn advocatenkosten te betalen, zal mislukken. Maar hij heeft dat recht wel.

Het eigendom van auteursrechten, naam, kostbaarheden en parafernalia bevinden zich in de Potrang, een liefdadigheid instantie die gecontroleerd wordt door één lid, de Monarch, die directeuren aanstelt om hem te adviseren. Belangrijkste onder hen is Alex Halpern (van Wickwire Holm infamy), die sinds 1991 Shambhala’s General Counsel is. De activa van Potrangs komen uiteindelijk voort uit de vrijgevigheid van de sangha, zodat het feit dat ze nu geprivatiseerd zijn, vaak buiten de oorspronkelijke intentie van de donoren om, verwarrend kan zijn.

(…) Op die manier is de Monarch wettelijk verantwoordelijk voor alle activa van Shambhala USA, Shambhala Canada & Shambhala Europa en de aan hen gelieerde centra in andere delen van de wereld (“Shambhala”). Shambhala bezit hier en daar 29 eigendommen, terwijl de Monarch de pareltjes, zoals de echt dure huizen behoudt, waar studenten het geluk hebben af en toe uitgenodigd te worden. De kwestie van de voordelen en de levensstijl van het Hofpersoneel is het afgelopen jaar in verschillende rapporten onderzocht.

(…)Al deze rijkdom blijft in stand door het advies van een aantal vrij slimme mensen, naast Halpern en zijn verschillende familieleden. Josh Silberstein’s vrouw bijvoorbeeld is de kleindochter van een van de oprichters van Goldman Sachs en dient ook als raadgever voor Shambhala. (…) Dus eenvoudigweg zal niemand iets doen met zaken (een aanwinst) van Shambhala zonder dat de vorst dat zegt. Het afgelopen jaar is dat, ondanks de verschijningsvormen, helemaal niet veranderd. Tenzij de activa door de rechtbank verkocht moeten worden om de juridische kosten van en/of financiële genoegdoening aan de overlevenden van de koninklijke mishandelingen van de vorst te financieren, of iets dergelijks, zal hij precies dicteren wat er met ze gebeurt.

In die zin is Shambhala meer een dictatuur met een vernisje van moraal- gebaseerd op mysterieuze teksten die losjes de leer van de Boeddha weerspiegelen. Deze teksten legitimeren Shambhala, inclusief de noodzaak om het te beschermen tegen degenen die niet getraind en beoordeeld zijn door de door de Monarch benoemde vertegenwoordigers in de studie van de teksten. Het hele systeem is rijp voor monarchistisch misbruik, narcisme, zelfentiteling, minachting voor zijn studenten (all thewholeworld bespreekt dat aspect in het bijzonder), en een algemene identificatie met Dzongsar Khyentse’s visie dat vajrayana studenten en leraren boven de wet staan.’

Als iemand nog steeds denkt dat het bovenstaande ten goede zal veranderen, moeten ze het volgende proza lezen van een oude hond die de nieuwe bewaker heeft geadviseerd https://www.reddit.com/r/ShambhalaBuddhism/comments/aksk19/this_has_arrived_to_my_inbox/
Een uitstekend overzicht van Shambhala’s innerlijke despotisme is te vinden door op Reddit te scrollen https://www.reddit.com/user/allthewholeworld

 

 

 

 

Categorieën: Nieuws, Rechtspraak, Mensenrechten, Misbruik, Boeddhisme, Tibetaans boeddhisme, Geluk
Tags: , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op ‘Koning Mipham blijft de macht houden binnen Shambhala’

  1. Joost schreef:

    Het eeuwige karma werkt,ook voor Mipam.