Joop Romeijn

Joop Romeijn

De verkiezingen op 12 september (in Nederland; ik weet het, er zijn ook Vlaamse lezers) gaan ook boeddhisten niet voorbij.

Vandaar de vraag: gaan we stemmen, en zo ja: welke partij?

Om u meteen gerust te stellen: dit wordt geen stemadvies! Zowel omdat u geen advies  van mij nodig heeft als vanwege mijn onzekerheid over mijn keus.

Ga ik stemmen?

Ja, ondanks mijn twijfel of het iets uitmaakt. Of processen waar ik me zorgen over maak (bv het vermarkten van steeds meer onderwerpen, ook spirituele, de toenemende inkomensverschillen, het misbruik dat gemaakt wordt van de financiële crisis) wel gestopt kunnen worden door welke partij dan ook. Twijfel of de Tweede Kamer nog wel relevant is dus.

Maar alle beetjes helpen en niet-stemmen is ook een keuze (Het is wel een ouwe maar nog steeds een goeie: je kan wel zeggen, ‘ik bemoei me niet met de politiek’, maar de politiek bemoeit zich wel met jou).  Wel dus. 

En dan: welke partij ?

Is er een partij waarvan de standpunten onze boeddhistische idealen het best benadert?

Dat is volgens mij geen goede vraag:

Er zijn geen algemeen geldige boeddhistische politieke idealen

De verschillen tussen de tradities zijn groot, van wereld-verzakend, via gelijkmoedigheid t.a.v. wereldse zaken tot expliciet ìn de wereld staand boeddhisme.

En dan: spirituele doelen zijn niet zomaar in politieke te vertalen.

Ik kan het anders zeggen: we moeten niet van idealen uitgaan maar van pragmatische zaken

Een half jaar geleden was er initiatief voor het oprichten van een Partij van het Geluk, de initiatiefnemers waren een aantal Zen-beoefenaren. De twijfel die ik daar bij had, was onder andere gebaseerd op het gebruik van de term ‘geluk’; het lijkt mij verstandig die term zo weinig mogelijk te gebruiken.

Goed, er zijn dus geen expliciet-boeddhistische partijen, en dat is opzich niet erg.

De vraag is voor mij:

Moeten wij (ieder voor zich) kijken welke partij het meest onze boeddhistische idealen in het programma heeft; en dan heb ik het over zaken als niet-hechten, compassie, gelijkmoedigheid, tolerantie?

Er is een ondergrens, kiezen voor de PVV is bijna op voorhand uitgesloten, en de Partij voor de Dieren lijkt juist sympathiek.

verkiezingen 2012Maar ik zou zeggen: kies niet alleen een partij op basis van hun en jouw idealen.

Kies een partij een beetje met je hart maar vooral met je verstand; je gezonde verstand dan.

Kies een partij die een aantal wereldse problemen het beste denkt aan te pakken.

Economie, de zorg en Europa zijn dat volgens mij in eerste instantie.

En zaken als solidariteit dan, bijvoorbeeld armoede in Nederland en vooral op wereldschaal, ontwikkelingshulp dus?

Het milieu-vraagstuk, dat weer ondergesneeuwd (rare beeldspraak in dit verband trouwens) dreigt te raken door de nadruk op de economie: biodiversiteit is toch ook voor ons van belang?

Onderwijs, misschien steunen sommige partijen wel het gebruik van ‘mindfulness’ in het onderwijs, maar is dat voldoende reden die te kiezen? Dan denk ik nog eerder aan programmapunten als religieuze tolerantie, tenminste als dat ook een beetje de vorm heeft van: de vaardigheid vergroten om religieuze discussies te voeren met ‘andersdenkenden’.

Soms kunnen thema’s gecombineerd worden: betaalbaar houden van de gezondheidszorg heeft veel te maken met indammen van de macht van de push-krachten, van de farmaceutische industrie bijvoorbeeld. Mij lijkt het heel boeddhistisch om zo weinig mogelijk geneesmiddelen te gebruiken, maar misschien is dat wel een privé-opvatting.

Partijen die ‘de vergrijzing’ op zich een groot probleem vinden, kunnen niet op voorhand op mijn sympathie rekenen, tenzij ze maatregelen voorstellen die de verhouding tussen de generaties verbeteren, ook voor boeddhisten een relevant thema.

De economische crisis, de door de financiële markten maar ook door de consumenten (wij dus) veroorzaakte crisis hoeft toch niet persé door groei verholpen te worden? Wie biedt oplossingen?

verkiezingen 2012 1Biedt de stemwijzer nog houvast?

Ik heb gekeken naar de vragenlijst www.stemwijzer.nl, sinds een paar dagen in de lucht.

Er is ook een app van, zag ik, die weten tablet-gebruikers vast wel te vinden.

Er kwam een partij voor mij uit die hoorde bij het rijtje waaruit ik overwoog te kiezen, ik blijf toch nog wel even overwegen, een partijpolitieke stem is immers niet alleen principieel maar ook strategisch (anders gezegd: laat ik de partij waar ik vroeger altijd op stemde, in de steek?).

Een verrassing was dat bij mij de partij ‘Mens en spirithoog scoorde; ik had me nog nooit in die partij (zie hier www.mensenspirit.nl/ ) verdiept.  Hun programma is de moeite van het lezen waard; jammer alleen dat opnieuw Bhutan als voorbeeld wordt genoemd in hun programmapunt over Bruto Nationaal Geluk.  Ze zijn meer New Age dan boeddhistisch (voor mij een groot verschil, voor anderen niet) en hebben in de peilingen al bijna een halve zetel.

Ook www.kieskompas.nl/  kan houvast bieden; mij eerlijk gezegd niet zo veel.

Een andere vraag: komen er in de “stemwijzer’ ook vragen voor die – hoe zwak ook – direct iets met het boeddhisme te maken hebben? Ik ben ze niet tegengekomen.

De site programmavergelijker is dan wellicht bruikbaarder: www.programmavergelijker.nl/programmavergelijker/pv/Tweede%20Kamer%202012/388

Ik ben nagegaan wat partijen zeggen van twee ook voor boeddhisten belangrijke punten:

–        de onderdrukking van de Tibetaanse religie en cultuur door de Chinese regering

–        de onzekere toekomst van de levensbeschouwelijke (de zgn. 2.42-) omroepen waaronder de BOS

Ik heb over deze onderwerpen niets gevonden, ook niet in de afzonderlijke verkiezingsprogramma’s die ik ten behoeve van deze blog ook heb gelezen (u ziet, ik offer mij op).

Wel zie ik na een korte google-zoektocht dat PVV en PvdD de 2.42-omroepen willen afschaffen.

Misschien ga ik de komende weken nog wel verder zoeken en wikken en wegen.

Misschien ga ik toch maar op 12 september op m’n gevoel af, .

Categorieën: Nieuws, Opinie, Boeddhistisch leven, Boeddhisme
Tags: , , , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

8 reacties op Stemmen boeddhisten wijzer?

 1. Robbie schreef:

  ‘k weet niet waarom er door boeddhisten niet op de PVV gestemd zou mogen worden. Als de islamisering van Nederland nog verder gaat zal het slechts een kwestie van tijd zijn voor de islamieten de sharia instellen en o.a. het boeddhisme verbieden en vervolgen. Bekijk eens hoe christenen en andere minderheden behandeld worden in islamitische landen, wat hun vrijheden zijn (mogen zij kerken bouwen etc ?) en dan wat hier in Nederland allemaal mag onder het mom van religieuze tolerantie.

  Ik weet ook wel dat Wilders vaak wartaal uitslaat en niet tot het regeren van een land capabel is, maar wat betreft de islam en de gevaren ervan heeft hij in mijn ogen gelijk. Het goedpraten en afzwakken van de verschrikkelijke wandaden die gedaan werden en worden in de naam van de Islam moet eens stoppen.

  Hier enkele quotes uit de Koran:

  Soera 2: 190-193
  En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.
  En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.
  Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol.
  En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.

  Soera 2: 216
  Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het slecht voor je is. God weet het en jij weet het niet.

  Soera 2: 244
  Strijdt voor de zaak van God en weet, dat God Alhorend, Alwetend is.

  Soera 3: 157-158
  En als je voor de zaak van God wordt gedood of sterft, zal God’s vergiffenis en barmhartigheid zeker beter zijn, dan hetgeen zij bijeengaren.
  En indien je sterft of gedood wordt, voorzeker, tot God zul je worden teruggebracht.

  Soera 3: 169
  En denkt niet over degenen, die terwille van God zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken.

  Soera 3: 195
  …En Ik zal van hen…die hebben gevochten en zijn gedood, de fouten zeker bedekken en zal hen tuinen doen binnengaan, waar doorheen rivieren stromen: een beloning van God en bij God is de beste beloning.”

  Soera 4: 101
  …Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.

  Soera 4:74
  Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van God strijden. En wie voor de zaak van God strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.

  Soera 4:76
  Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak.

  enzovoort..enzovoort. Nu kunt u zeggen dat er ook in de bijbel dergelijke teksten te vinden zijn en dan heeft u gelijk. Maar daar handelt verder vrijwel niemand meer naar in tegenstelling tot de teksten in de koran die heden ten dage nog gebruikt worden om gruweldaden te rechtvaardigen.

  En dat niet alle moslims extremisten zijn begrijp ik ook wel , maar een goed moslim wil het liefst in een moslimwereld leven volgens de moslim normen en waarden. En dan niet in het midden-oosten maar in Europa. Dus wat te doen ? Europa omtoveren in een moslimstaat met sharia wetten.

  Hier nog een voorbeeld van deze tolerante, vredelievende en vrome mensen. Het zijn geen Chinezen, Indiers, Afrikanen of autochtonen die (stelselmatig) zo tekeergaan, maar de marrokaanse jeugd.

  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/08/03/kijken-spraakmakende-docu-over-seksisme-in-brussel/

  Rob

  PS Of het afschaffen van de BOS zo’n probleem is betwijfel ik. De BOS heeft vrijwel geen echte boeddhistische programma’s meer, alleen maar wat new-age achtig geneuzel waarschijnlijk om de kijkcijfers op te krikken. Van de 18 programma’s dit jaar kan je er met enige moeite 4 of 5 het etiket “boeddhistisch” opplakken. Van 2001 tot 2009 kan je vrijwel alle programma’s gemakkelijk “boeddhistisch” noemen (en daar zitten echte juweeltjes bij !) tot het verval in 2010/2011 en nu 2012.

  Excuses voor de lange mail en ik hoop dat ik niemand boos maak of beledig met deze mail. Het is maar een mening van 1 persoon.

  Gassho

 2. Orandajin schreef:

  Als burger kun je stemmen op welke partij dan ook, zolang deze maar niet te extreme standpunten heeft, een politieke middenweg volgen is nog altijd beter dan de extreme rechtse of linkse koers.

  Als boeddhist kun je je echter beter verre van de politiek houden.

 3. Ujukarin schreef:

  @Robbie:
  Iemand die zich serieus boeddhist wil noemen stemt geen PVV, dus mogelijk zul je moeten kiezen ;-) Leg maar eens bij jouw sangha uit hoe jouw stellingname tegen Nederlandse moslims te verenigen is met Dhammapada vers 5, bijvoorbeeld.
  Boeddhisme in ‘t westen zal zich verre houden van politiek mits politici zich maar een paar basis ethische regels houden. Vermijden van Xenofobie is er daar eentje van denk ik, zeker omdat alle ‘etnisch boeddhisten’ ook onder die buitenlanders vallen. En misschien omdat er interessante paradoxen in zitten als enerzijds ‘De Nederlandse Joods-Christelijke cultuur verdedigen tegen vreemde invloeden’ (dus ook tegen het boeddhisme?) en anderzijds Oosteuropese Christenen vol haat behandelen…

  Wijsheid gewenst..

  PS Ik heb het nog even niet over hoe radicale ‘boeddhisten’ in Azie soms andere culturen/religies behandelen, kijk maar naar Japanse Zen in de jaren 30 en de ‘Buddhanazi’ monniken in Thailand/Birma/Sri Lanka die zeker geen schone handen hebben in de etnische onlusten – juist ja tegen Christen/Moslims/Hindoes – in die landen…

 4. Joop Romeijn schreef:

  Problemen hebben met sommige uitingen van de Islam is voor mij niet hetzelfde als de PVV gaan stemmen. Ik zal dat niet doen en ook niemand adviseren omdat die rancune-gevoelens probeert te mobiliseren en dat is onheilzaam en dus onboeddhistisch.

  Eerlijk gezegd vind ik het programma van ‘Mens en spirit’ veel interessanter dan dat van de PVV.

  Ik begrijp Orandajin en”Ujukarin niet als die zeggen “Als boeddhist kun je je echter beter verre van de politiek houden” c.q. “Boeddhisme in ‘t westen zal zich verre houden van politiek mits …”; vooral omdat ze verder terechte opmerkingen over de PVV maken. En dus aan politiek doen. (En Ujukarin terechte opmerkingen over Azië maakt.)
  Misschien moet HET GEORGANISEERDE BOEDDHISME zich niet met poltitiek bezighouden, maar ach, wat is nou het georganiseerde boeddhisme in Nederland? De individuele boeddhist mag zich best met politiek bezighouden, ook al is dat allemaal leegte.
  ‘Bezig’: dat is stemmen maar kan ook actie voeren zijn.

  Verder, Robbie, met je opmerkingen over de BOS ben ik het eens. Nog een paradox overigens: pleiten voor het voortbestaan van de BOS is ook zich met de politiek bezig houden.

  Joop

 5. Robbie schreef:

  Goeie reacties hier. Ujukarin.. wat een boeddhist wel of niet kan stemmen of denken daar zullen net als de verschillende stromingen in het boedhisme ook wel verschillende meningen over zijn. Dus als je het goed vind blijf ik mezelf wel als een boeddhist zien.

  Ik stem zelf niet en vind dat een persoonlijke keuze en ben blij dat ik die vrijheid heb. Als die in het geding komt dan zal ik stemmen op de partij die die vrijheid blijft waarborgen.

  En mijn sangha heeft niets te maken met mijn stemgedrag, waarom zou ik dat met iedereen moeten delen of uitleggen ?
  En als mijn beslissingen gemotiveerd zouden zijn door haat dan heb je gelijk en kan ik me geen boeddhist noemen. Maar als mijn motivatie mededogen is , is er geen probleem.

  Of boeddhisten zich wel of niet met de politiek zouden moeten bemoeien is ook een vraag die niet zo even beantwoord kan worden. Zelf vind ik het beter als religie en politiek gescheiden blijven maar er zijn natuurlijk altijd gebieden waar ze samenkomen/overlappen.

  Ik ben het eens met Joop, georganiseerde boeddhisten zouden zich niet met politiek moeten bezighouden (als organisatie) maar de individuen in die organisaties zijn vrij te doen wat ze willen.Niemand kan een ander verbieden te stemmen.

  (Mogen boeddhisten demonstreren ?? Zie Birma, zie Thailand etc etc..)

  Gassho

  Robbie

 6. Ujukarin schreef:

  Je pakt ‘m nog niet geheel denk ik.

  Ik schreef dat je sangha wat te maken heeft met je ETHIEK, zoiets deel je met elkaar. Veelal vrijwillig (op jouw initiatief) maar soms ook, in je eigen bestwil, ‘onvrijwillig’. Politiek is i.h.a. even ethisch als onethisch ongeacht de partij, maar mijn statement is dat partijen die expliciet Xenofobie omarmen buiten die regels vallen en ALTIJD onethisch zijn ook in boeddhistische zin.

  En de vraag is
  “En als mijn beslissingen gemotiveerd zouden zijn door haat dan heb je gelijk en kan ik me geen boeddhist noemen”

  en die vraag, of het vanuit haat of mededogen is, daarmee draaien we onszelf vaak een rad voor de ogen en helpt de sangha je om dingen helder te zien. Jouw motivatie die je tot op heden gaf om voor Xenofobie (tegen moslims) te zijn ‘uit mededogen’ vind ik volstrekt jezelf (en anderen) een rad voor de ogen draaiend in boeddhistische zin, maar als jij anderen vindt in een sangha die dat anders zien – ben benieuwd…

  Wijsheid gewenst,

 7. Robbie schreef:

  Ujukarin, ik heb – hoe vreemd je dat ook moge lijke – niets tegen moslims of buitenlanders. Ik vind alleen dat een ieder die hier naar Nederland komt zich zou moeten aanpassen aan de algemeen geldende normen en waarden en zich normaal moeten gedragen. (maar dat geldt ook voor autochtonen)

  Als dat niet kan omdat de religie van de immigrant niet overeenkomt met de algemeen geldende normen en waarden alhier, of dat die persoon gewoon geen zin heeft om zich te gedragen, dan vind ik dat die persoon dan maar in en ander land van zijn voorkeur zou moeten gaan wonen. Wat is daar xenophobisch aan ?

  Ik zou echter nooit PVV stemmen omdat er ook gewoon teveel onzin wordt gebezigd door de heer W. Maar hij is bijna de enige die enkele kwesties benoemt die niet door anderen worden benoemd. Ik heb verder geen behoefte meer aan een discussie, dus een ieder veel geluk gewenst verder.

  Gassho

  Robbie

 8. Lex schreef:

  Mensen die stellen dat een boeddhist nooit op de PVV zou stemmen begrijpen er niets van.
  Dit getuigt van een soort zelfingenomen morele superioriteit die men vaak bij linkse kiezers aantreft.
  “Wij deugen en zij niet..”, in die trant.
  Echte boeddhisten zouden hier niet over oordelen.

Menu