De winter was extreem streng op de Tibetaanse hoogvlakte rond Yushu in China. Met name voor de ouderen was het pas in de laatste week van april enigszins doenlijk het huis te verlaten. En daar werd gretig gebruik van gemaakt.

De bevolking toog naar het Gesar gemeenschapscentrum om elkaar te ontmoeten, afspraken te maken, te verzamelen voor de jaarlijkse kruidenoogst, hoger in de vallei, dit alles continu onderbroken door bezoekjes aan het pas gebouwde gebedshuis.

Het gemeenschapscentrum is een project van de Nederlandse stichting Gesar Funds, opgericht in februari 2004. Met als doelstelling het bevorderen van het levenspeil van de Tibetaanse bevolking in China, in de Tibetaanse autonome regio (TAR). De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer het oprichten en ondersteunen van poliklinieken en medische observatieposten, het opleiden van lokale artsen, het verstrekken van medicijnen, het geven van medische voorlichting aan de Tibetaanse bevolking en het sturen van artsen en andere medisch geschoold personeel naar de klinieken. Het bestuur wordt gevormd door An van Bolhuis, Eric Elbers, Nyima Kunga, Maarten Regtien en Han de Wit.

Verbeteren gezondheidszorg

De verbetering van het levenspeil van de Tibetaanse bevolking. Daarvoor richtte Ineke de Wit in 2006 de Stichting Surmang Europe op. Surmang is een regio in Kham, waar de kloosters van Trungpa Rinpoche stonden. Via de door haar opgerichte stichting zamelde zij succesvol geld in voor betere gezondheidszorg in de streek.

In de loop der jaren kreeg de stichting gemakkelijk toegang tot een groter gebied: de hele regio van Kham en Golok. Tevens kwam er meer zicht op andere noden dan alleen de gezondheidszorg. De fondsenwerving werd daartoe uitgebreid ten behoeve van (basis)onderwijs. Om te onderstrepen hoe het werkterrein was verbreed, is in de geest van de boeddhistische Shambhala-traditie een andere naam gekozen. Sinds 1 december 2008 heet Stichting Surmang Europe Stichting Gesar Fund c.q. de Gesar Fund Foundation.

Het Gesar Fund is vernoemd naar Gesar van Ling, een legendarische Tibetaanse koning waarover in de hele Tibetaanse wereld, ook vandaag nog, verhalen worden doorverteld. Hij wordt gezien als een wedergeboorte van de Avalokitesvara, de bodhisattva van compassie en van Padmasambhava. Onbevreesd bevrijdde hij de mensen in Tibet, die gebukt gingen onder de terreur van agressie, hebzucht en angst, en schiep aldoende een ‘verlichte’ samenleving. Onder zijn bewind heerste welvaart en welzijn. Wijsheid en humaniteit bloeiden als nooit tevoren. Het Gesar Fund laat zich door Gesar van Ling’s daadkrachtige compassie en Shambhala-visie inspireren.

De nieuwste foto’s geven een goed beeld weer van de levendigheid die is losgebarsten nu de temperatuur dat toelaat. Oudjes zitten op de bankjes voor de ramen, de kamers in het centrum vullen zich met steeds meer geneeskrachtige kruiden uit de bergen, klaar om te worden verhandeld, en als de dokter komt worden mensen meteen en gratis geholpen.

Ook worden scholieren getest op TB. Van hen wordt als tegenprestatie gevraagd de ouderen te helpen in hun huis met koken en schoonmaken, voorlichting te volgen aangaande ziektepreventie, en deze informatie ook door te geven aan hun ouders of verzorgers. Precies een week geleden is het gebedshuisje (voltooid in oktober 2016) officieel ingewijd door een drietal monniken van het Pacha klooster.

Lokale vrijwilligers meldden dat het gebedshuisje een belangrijke reden is voor met name ouderen om naar het centrum te komen. De toeloop is flink toegenomen, en hiermee krijgt het Gesar Fund een nog beter zicht op de armoedeproblematiek onder de nomaden, want de ouderen blijven niet meer thuis, en kan er direct hulp worden verleend indien nodig.

Foto’s Gesar Funds.

 

 

 

 

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu