Vanaf vandaag kan seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een boeddhistische context gemeld worden bij het meldpunt seksueel misbruik boeddhistische gemeenschap (Meldpunt BG). Het is het eerste meldpunt wereldwijd voor boeddhisten die met misbruik te maken hebben (gehad).

Het meldpunt- met als donateurs de Buddharama Tempel in Waalwijk- waar Vipassanaleraar Mettavihari jarenlang leerlingen seksueel misbruikte, en de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), het aanspreekpunt van de overheid voor de 50.000 tot 65.000 boeddhisten in Nederland. is een initiatief van het Meldpunt Kinderporno en is tot stand gekomen naar aanleiding van de berichten in de media dat er in Nederland seksueel misbruik heeft plaatsgevonden door boeddhistische leraren. Zoals de Vipassanaleraar Mettavihari.

Meldpunt BG stelt onafhankelijk te zijn, mensen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik door boeddhistische leraren of anderen binnen de boeddhistische gemeenschap, of mensen die vermoeden dat iemand anders hier slachtoffer van is, kunnen het meldformulier op www.meldpuntbg.nl  invullen of via de website een afspraak maken om telefonisch melding te doen. Alle meldingen worden volgens de organisatie strikt vertrouwelijk behandeld.

‘In onze gesprekken met de boeddhistische gemeenschap werd de behoefte aan een onafhankelijk meldpunt duidelijk’, zegt Arda Gerkens, directeur van het Meldpunt Kinderporno. ‘Deze gemeenschap is zeer divers waardoor het voor de individuele organisaties niet mogelijk is een landelijk meldpunt op te richten. Bovendien hebben we door onze andere meldpunten ervaring met meldingen over seksueel misbruik.’

Op wiens initiatief is dit meldpunt opgericht?

Gerkens: ‘Naar aanleiding van de berichten in de pers hebben wij contact gezocht met de boeddhistische gemeenschap om te zien welke bijdrage wij konden leveren. Vanuit de gemeenschap begrepen wij de behoefte aan een onafhankelijk meldpunt. Wij hebben vervolgens hiertoe het initiatief genomen.’

Is er binnen uw organisatie genoeg kennis over waarden en normen binnen het boeddhisme om grensoverschrijdend gedrag vast te stellen?

Gerkens: ‘Binnen onze organisatie werken twee medewerkers die een antropologische achtergrond hebben en een medewerker die godsdienst gestudeerd heeft. Daardoor is voldoende basiskennis. Daarnaast zijn de medewerkers geschoold en bijgepraat over het huidige veld in Nederland.’

Er zijn twee sponsororen, blijft het meldpunt daar contact mee houden, in welke vorm en mate dan ook?

Gerkens: ‘Beide sponsoren zijn betrokken bij het meldpunt om, wanneer er behoefte aan is, met slachtoffers in gesprek te gaan en om aanbevelingen mee te nemen.’

Is er genoeg financiering om het meldpunt BG in de lucht te houden?

Gerkens: ‘Vooralsnog is de financiering voldoende om het meldpunt op te starten en te draaien. Afhankelijk van de drukte, zal blijken of er meer financiën nodig zijn.’

Luisterend oor en advies

Meldpunt BG biedt slachtoffers en hun omgeving de mogelijkheid hun verhaal te doen. Melders krijgen desgewenst advies over de mogelijkheden voor professionele hulp, lotgenotencontact en/of strafrechtelijke stappen. Het meldpunt onderhoudt nauwe contacten met Slachtofferhulp en de politie, zodat melders snel met deze instanties in contact kunnen worden gebracht. Hierbij vormt de behoefte van het slachtoffer altijd het uitgangspunt.

Meldpunt BG zal de meldingen analyseren om inzicht te krijgen in de aard en omvang van seksueel misbruik in boeddhistisch verband. Zo kunnen gefundeerde aanbevelingen worden gedaan voor maatregelen om in de toekomst seksueel misbruik door monniken en leraren zo mogelijk te voorkomen, dan wel tijdig te signaleren en aan te pakken.

Aan Meldpunt BG kunnen alle vormen van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een boeddhistische context in Nederland gemeld worden. Het kan gaan om misbruik door een monnik, een leraar, een begeleider of een (mede)leerling, of dit nu plaats vindt tijdens een boeddhistische bijeenkomst, een retraite of een individuele ontmoeting. Meldpunt BG zegt er voor betrokkenen bij alle verschillende stromingen en groeperingen binnen de boeddhistische gemeenschap in Nederland te zijn.

De stichting Meldpunt Kinderporno bestaat sinds 1995 en heeft acht professionele medewerkers in dienst. De stichting heeft in de loop der jaren haar activiteiten uitgebreid, beheert inmiddels meerdere meldpunten, en wordt gesteund door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Europese Commissie, en ondernemingen uit de ICT sector.

Blij met meldpunt

Michael Ritman, voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) zegt erg blij te zijn dat er zo snel een onafhankelijk meldpunt is gekomen. Ritman: ‘Wat de Buddharama tempel heel goed heeft gedaan, en waar ze ook alle lof voor verdienen, is dat ze zich direct hebben bekommerd om de slachtoffers. In de eerste plaats hebben ze dat gedaan door het lotgenotencontact te organiseren. Verder heeft de voorzitter Toine van Beek meteen geroepen dat er een onafhankelijk meldpunt moest komen, zodat slachtoffers zich kunnen melden en hulp kunnen ontvangen.

Michael Ritman, voorzitter BUN.

Michael Ritman, voorzitter BUN.

We zijn ook erg blij met het initiatief van de mensen van het Meldpunt Kinderporno. Ze hebben het signaal van Toine van Beek opgepikt en zijn met hem in gesprek gegaan. Niet alleen doen ze fantastisch werk met de verschillende meldpunten die ze al beheren, maar ze beschikken ook over de infrastructuur, de mensen, de expertise en de contacten om dit op een verantwoorde en professionele manier te doen. We vinden het ook belangrijk dat er op deze manier inzicht zal komen in de actuele problematiek. Aan de hand van de analyses en aanbevelingen van het onafhankelijk meldpunt zullen we gericht de maatregelen kunnen nemen die nodig zijn.

Direct enthousiast

De mensen van het meldpunt hebben zich terdege voorbereid en hebben ook contact met ons opgenomen omdat ze vinden dat het onafhankelijk meldpunt breed gedragen moet worden. Wij waren direct enthousiast. Niet alleen omdat we denken dat ze het kunnen, maar ook omdat Buddharama zijn steun al had toegezegd. Met de steun van de BUN wordt het meldpunt dus direct breed gedragen. De ledenvergadering van de BUN heeft zich volledig achter dit initiatief geschaard. Het meldpunt beschikt al over de benodigde infrastructuur, mensen en financiering. Maar voor de opzet van het Meldpunt BG worden natuurlijk wel kosten gemaakt. Om onze betrokkenheid tot uiting te brengen doen we daarom met steun van de ledenvergadering ook een donatie van duizend euro. Verder gaan we de medewerkers van het meldpunt ondersteunen met voorlichting over het boeddhisme.

Verwijzing

Op de website van de BUN komt direct een verwijzing te staan naar het onafhankelijk meldpunt. We roepen onze leden ook op hetzelfde te doen. Voor de BUN en haar leden staat onomstotelijk vast dat iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden een veilige plek moet zijn. Belangstellenden en aangeslotenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de leden van de BUN er alles aan doen om zo’n veilige omgeving te bieden.’

Mettavihari.

Mettavihari.

Zes Nederlandse vipassanaleraren beschuldigen hun in 2007 overleden Thaise meditatieleraar Mettavihari van grensoverschrijdend seksueel wangedrag met mannelijke leerlingen, onder wie een aantal leraren die deze kwestie nu naar buiten brengen. Het wangedrag kwam volgens de leraren al in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw ter sprake, maar een onderzoek in het najaar van 2014 door twee leraren wees uit dat de omvang groter is dan werd gedacht en dat mensen hier schade van ondervinden. Daarop is besloten het gedrag van Mettavihari in de openbaarheid te brengen. In mei van dit jaar brachtten ze het schandaal naar buiten via het Boeddhistisch Dagblad. Het gaat om het jarenlange seksueel misbruik van tientallen leerlingen. Ook het NOS-journaal besteedde uitgebreid aandacht aan deze kwestie. Naar schatting worden tientallen leerlingen jaarlijks in boeddhistische centra slachtoffer van enigerlei vorm van geweld of voelen zich geïntimideerd.

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Gezondheid, Misbruik, Zorg, Boeddhisme
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Meldpunt Boeddhistische Gemeenschap ondersteunt seksueel misbruikte boeddhisten

  1. sjoerd schreef:

    Lijkt me een uitstekende ontwikkeling.
    Als nu ook die vereniging van leraren, zoals Katinka Hesselink die voorstelt, van de grond komt, met een register en een onafhankelijke klachtinstantie, die gevormd wordt door enkele onafhankelijke deskundigen op dit gebied (waaronder 1 ervaren jurist), dan komen we ergens.
    Het zal niet perfect zijn, maar intentioneel wordt dan een redelijke inspanningsverplichting voor een veilige en betrouwbare omgeving voor beoefenende boeddhisten e.d. zorgvuldig genoeg nagestreefd.