Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) heeft met ingang van 8 juni het Meldpunt voor seksueel misbruik in de Boeddhistische Gemeenschap (BG) gesloten. Bij het Meldpunt kwam nog maar heel sporadisch een melding binnen. Bovendien is het EOKM vorig jaar begonnen met het afstoten van taken, die niet tot de kerntaken behoren. Het EOKM bestrijdt online misbruik van kinderen. Omdat er geen geschikte partij is gevonden die het Meldpunt BG over kan nemen, heeft het EOKM nu besloten het Meldpunt definitief te sluiten.

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) zegt erkentelijk te zijn voor het feit dat het EOKM in november 2015 het initiatief nam het Meldpunt BG op te starten. ‘Op dat moment ontbrak het ons volledig aan de expertise om zelf iets te organiseren, terwijl de urgentie wel duidelijk was’, zegt de BUN.

De BUN vindt dat het niet zo mag zijn dat slachtoffers van ongewenste omgangsvormen in het algemeen en seksueel misbruik in het bijzonder in de kou blijven staan. Vanaf 1 januari 2017 heeft de BUN daarom een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Veel leden van de BUN beschikken inmiddels over een ethische code, een klachtenregeling en/of eigen vertrouwenspersonen. Andere leden zijn daar nog actief mee bezig. De BUN roept al haar leden op dit voorbeeld te volgen.

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Misbruik, Boeddhistisch leven, Zorg, Geluk
Tags: , , , , , , , , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu