De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft Chiene Hulst (52) per 1 januari 2017 aangesteld als extern vertrouwenspersoon die geheel onafhankelijk van de unie zal opereren. Zij is aanspreekbaar voor iedereen die in een boeddhistische context te maken krijgt met seksueel misbruik en met zijn of haar probleem niet terecht kan bij de betreffende organisatie.

chiene_hulstHulst heeft volgens BUN-voorzitter Michael Ritman affiniteit met en kennis van het boeddhisme maar praktiseert dat niet. Zij is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVVV).  Veel sangha’s hebben na het uitkomen van seksueel misbruik door boeddhistische leraren- zoals die met Mettavihari, zelf vertrouwenspersonen aangesteld en regels en gedragscodes ingesteld of aangescherpt waaraan de relatie leraar/leerling moet voldoen en die misstanden moet voorkomen. Studenten of betrokkenen die niet bij hun eigen sangha terecht kunnen of willen kunnen een beroep doen op de BUN. Ritman: ‘Het gaat om mensen die tegen problemen aanlopen en nergens anders terecht kunnen. Op basis van haar ervaringen zal Chiene de BUN adviseren waar en welke mogelijke knelpunten er zijn die opgelost kunnen worden. In haar rapportage wordt niet gesproken over personen, het gaat om het eventueel bijsturen of maken van nieuwe regels waarmee de sangha’s hun voordeel kunnen doen.’

Eind 2015 is in Nederland het onafhankelijk Meldpunt Seksueel Misbruik Boeddhistische Gemeenschap (Meldpunt BG) opgericht waar boeddhisten die zich seksueel misbruikt voelen terecht kunnen. Hulst gaat met dat meldpunt in overleg. Hoeveel gevallen van misbruik er zijn in de boeddhistische omgeving is onbekend. Bij het meldpunt, dat door de BUN wordt ondersteund, meldden zich in de eerste periode na de oprichting zes personen. Over de aard van hun klacht wordt geen mededelingen gedaan. Ook het aantal gevallen dat intern door sangha’s wordt afgedaan is onbekend. Buitenlandse cijfers en onderzoeken maken melding van meer dan zestig procent gevallen in sangha’s waarin er sprake is van een bepaalde vorm van misbruik. Dat zijn niet altijd gevallen van seksueel misbruik, maar ook van schofferen door de leraar van de student, onheus gedrag en onderling gedrag van studenten dat als vervelend en schadelijk wordt ervaren. Dat soort zaken.

Het Meldpunt BG kan de hulpzoekende in contact brengen met de juiste hulpverleningsinstanties en adviseren over de mogelijkheden voor strafrechtelijke stappen. Het meldpunt onderhoudt nauwe contacten met Slachtofferhulp Nederland en de politie, zodat melders snel met deze instanties in contact kunnen worden gebracht. De behoefte en wensen van de hulpzoekende vormen hierin altijd het uitgangspunt. Indien de hulpzoekende dit wenst kan het meldpunt ook contact leggen met een vertrouwenspersoon, of iemand anders die een vertrouwenspositie inneemt, bij een boeddhistische organisatie.

Hulst is sinds 2008 als externe vertrouwenspersoon (LVV-geregistreerd) en werkzaam voor diverse organisaties. Na een brede werkachtergrond in het medisch-, algemeen- en bedrijfsmaatschappelijk werk vanaf 1991 is zij sinds 2003 zelfstandig gevestigd bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij is werkzaam geweest in zeer uiteenlopende situaties: maatschappelijk werker op de Amsterdamse wallen, medisch maatschappelijk werker in de academische ziekenhuizen in Amsterdam tot en met zorginstellingen in de Achterhoek. Opgeleid als bedrijfsmaatschappelijk werker (post-HBO) en als coach (opgeleid bij RINO-Amsterdam en Het Balkon te Vaassen) en geregistreerd coach bij het NOBCO.

‘Een externe vertrouwenspersoon houdt zich eigenlijk bezig met heel diverse problemen. Dat kan lopen van pesten tot grensoverschrijdend gedrag van seksuele aard, het kan een conflict zijn of pesten via internet. Ik werk bijvoorbeeld veel voor verschillende scholen. Wat ik momenteel veel doe, is overleggen met ouders die klachten hebben over ongewenst gedrag op school ten opzichte van hun kind, bijvoorbeeld door een medeleerling of docent. Maar de problematiek is niet eenduidig. Wat voor de één pesten is, is voor de ander geen probleem en de ander maakt daar een drama van,’ zegt ze in een interview met Synergy at work.

De Boeddhistische Unie Nederland is de landelijke vereniging van boeddhistische groeperingen en telt sinds de recente toetreding van Zen Centrum Rotterdam en het Tibetaans boeddhistisch centrum Limburg veertig leden. De BUN wordt door de overheid gezien als aanspreekpunt voor de boeddhistische gemeenschap in Nederland. In 2015 werd Nederland geconfronteerd met berichtgeving over seksueel misbruik door boeddhistische leraren in het verleden, onder wie Mettavihari die tientallen jaren lang mannelijke leerlingen seksueel misbruikte. De BUN zegt elke vorm van misbruik in welke context dan ook te betreuren.

 

 

 

 

Categorieën: BUN, Mensenrechten, Nieuws
Tags: , , , , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

6 reacties op Chiene Hulst (52) extern vertrouwenspersoon BUN

  1. bart schreef:

    Met de voortschrijding van de institutionalisering van het Boeddhisme tracht men dat wat vrijheid bewerkstelligt aan banden te leggen

Menu