Het in november 2015 opgerichte Meldpunt seksueel misbruik boeddhistische gemeenschap (Meldpunt BG) stopt vanwege het geringe aantal meldingen- tien in veertien maanden, met de mogelijkheid om seksueel misbruik door boeddhistische monniken en/of leraren en/of medestudenten telefonisch te melden. Vanaf 2017 bestaat voor slachtoffers alleen nog de mogelijkheid om online te melden. Ook is de mogelijkheid voor het voeren van een vervolggesprek met hulpverleners van het meldpunt na de melding opgeheven.

Bij voldoende meldingen zal worden gerapporteerd over de aard en omvang van seksueel misbruik binnen een boeddhistische context, zo staat in het jaarverslag over 2016 van het meldpunt te lezen. Door het geringe aantal meldingen blijkt het moeilijk om een partnernetwerk te onderhouden, zo stelt het meldpunt. Doorverwijzing naar andere instanties voor professionele hulp, lotgenotencontact en/of strafrechtelijke stappen, zoals Slachtofferhulp Nederland, Sektesignaal, de politie en verschillende (vertrouwenspersonen van) boeddhistische organisaties zal voortaan gebeuren door middel van duidelijke informatie op de website.

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) was bij de oprichting een van de donateurs van het meldpunt. Vorig jaar werd Chiene Hulst (52) door de koepel van boeddhistische organisaties in Nederland aangesteld als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Zij is dit jaar aan de slag gegaan. Het Meldpunt BG en het aanstellen van mevrouw Hulst zijn een gevolg van een aantal gevallen van ernstig misbruik door boeddhistische leraren, onder wie Mettavihari.

Vertrouwenspersonen

Hoewel onafhankelijk heeft/had de BUN contact met het meldpunt en laat zich adviseren over mogelijke nieuwe procedures of adviezen om de persoonlijke veiligheid binnen sangha’s te vergroten. Die taak is ook weggelegd voor Chiene Hulst. Ook diverse sangha’s hebben vertrouwenspersonen aangesteld.

Chiene Hulst.

Chiene Hulst is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Zij heeft als vertrouwenspersoon te maken met ongewenste omgangsvormen, een breed begrip waaronder zeer uiteenlopende zaken vallen. Het kan gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-)misbruik. De kern is dat het zaken zijn waarvan iemand ernstige hinder ondervindt en waarover iemand met een neutrale derde partij vertrouwelijk wil spreken.

De BUN heeft de externe vertrouwenspersoon aangesteld als een soort vangnet. Het kan zijn dat problemen die binnen een boeddhistische organisatie ontstaan op het vlak van ongewenste omgangsvormen intern worden opgelost, naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Maar er kunnen ook omstandigheden zijn waarbij iemand intern niet geholpen wordt of zich niet geholpen voelt. Het kan ook zijn dat iemand het binnen een kleine gemeenschap bezwaarlijk vindt om aan de bel te trekken. In die gevallen is het goed dat er een neutrale externe vertrouwenspersoon beschikbaar is die wel hulp kan bieden, stelt de BUN.

Meldpunt BG

In november 2015 lanceerde het EOKM het Meldpunt Seksueel Misbruik Boeddhistische Gemeenschap (Meldpunt BG) naar aanleiding van berichten in de media over seksueel misbruik in de boeddhistische gemeenschap en op verzoek van verschillende boeddhistische organisaties. Meldpunt BG is een onafhankelijk meldpunt waar seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een boeddhistische context vertrouwelijk online gemeld kan worden.

Sinds de oprichting heeft Meldpunt BG in totaal tien meldingen ontvangen, waaronder een aantal nieuwe. Zes in 2015 en vier in 2016. De melders konden hun verhaal doen, de melding werd geregistreerd en de mogelijkheden voor verdere hulp bij verschillende instanties zijn besproken en in enkele gevallen georganiseerd. Gezien het kleine aantal meldingen kan het meldpunt geen conclusies trekken over aard en omvang van het probleem en inhoudelijk niets naar buiten brengen over de meldingen. De informatie zou dan naar individuele melders te herleiden zijn.

Dat er slechts een gering aantal meldingen is binnengekomen, betekent volgens Arda Gerkens van het Meldpunt BG niet automatisch dat er weinig of geen seksueel misbruik voorkomt binnen de boeddhistische gemeenschap in Nederland. Wellicht voelen slachtoffers zich niet prettig bij een onafhankelijk, niet-boeddhistisch meldpunt of hebben zij überhaupt niet de behoefte om melding te maken. Ook is het mogelijk dat het meldpunt nog niet bij voldoende mensen bekend is, zei zij in april 2016 bij de presentatie van het jaarverslag over 2015, toen het aantal meldingen op zes stond.

Bron BUN, Meldpunt BG, archief BD, omslagfoto Goff Smeets.

Categorieën: Nieuws
Tags: , , , , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu