Vandaag heeft het Centrum Seksueel Geweld West en Midden Brabant zijn deuren officieel geopend in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Hiermee beschikt het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met 16 locaties nu over een landelijk dekkend netwerk.

De eerste locatie werd zes jaar geleden geopend in het UMC Utrecht. Tot die tijd was de zorg en onderzoek voor acute slachtoffers van een aanranding of verkrachting versnipperd. Initiatiefnemers Iva Bicanic en Astrid Kremers introduceerden het concept waarin politie en (medische) hulpverlening samenwerken. Met hulp en financiering van Fonds Slachtofferhulp openden meer CSG locaties hun deuren en werd het landelijk telefoonnummer 0800-0188 gelanceerd, dat slachtoffers 24/7 gratis kunnen bellen. Inmiddels weten steeds meer slachtoffers de weg naar het Centrum Seksueel Geweld te vinden en kan het dit jaar rekenen op steun vanuit de gemeentes en de Rijksoverheid. Voor meer informatie zie www.centrumseksueelgeweld.nl

Iva Bicanic, landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld: “Nederland blijft – mede door #metoo – verbaasd reageren op onthullingen van seksueel geweld. Maar seksueel geweld bestaat in alle vormen en maten. Het kan iedereen overkomen. Belangrijk is dat áls het gebeurt, slachtoffers weten waar ze snel terecht kunnen voor goede hulp en onderzoek. In het Centrum Seksueel Geweld dus.”

Fonds Slachtofferhulp was betrokken bij de totstandkoming en uitrol van het Centrum Seksueel Geweld en betaalde tot 2018 de landelijke functies en campagnes met privaat geld. Nu alle locaties zijn geopend, gaat het CSG op eigen benen staan en kan het, na jarenlange lobby, in 2018 rekenen op steun van de gemeentes en de Rijksoverheid. Om die reden draagt Fonds Slachtofferhulp de werkzaamheden voor het CSG langzamerhand over.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: “Slachtoffers van seksueel geweld hebben recht op multidisciplinaire, deskundige hulp en onderzoek en daar hebben we ons de afgelopen jaren gezamenlijk heel hard voor gemaakt. Het is dan ook erg mooi om te zien dat het CSG zich hierdoor heeft kunnen ontwikkelen van kleinschalige innovatie tot een landelijk instituut dat niet meer weg te denken is uit onze samenleving en nu ook de steun krijgt die het verdient. Zo kunnen wij ons weer gaan richten op nieuwe projecten en innovaties ter verbetering van de positie van slachtoffers van seksueel geweld.’

In alle 16 locaties van het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting de benodigde specialistische zorg en onderzoek te geven. Bij voorkeur binnen zeven dagen omdat dit de kans op medische en psychische problemen aanzienlijk verkleint. Ook is er meer kans om een dader te vervolgen als er binnen een week sporenonderzoek wordt gedaan. Door te bellen naar 0800-0188 kunnen slachtoffers van acuut seksueel geweld direct terecht op de dichtstbijzijnde CSG locatie. Voor meer informatie zie www.centrumseksueelgeweld.nl

Chiene Hulst.

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft Chiene Hulst (52) per 1 januari 2017 aangesteld als extern vertrouwenspersoon die geheel onafhankelijk van de unie zal opereren. Zij is aanspreekbaar voor iedereen die in een boeddhistische context te maken krijgt met seksueel misbruik en met zijn of haar probleem niet terecht kan bij de betreffende organisatie.

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Gezondheid, Misbruik, Zorg, Geluk
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk