Tibetanen worden voortdurend gecontroleerd via cameranetwerken en kunstmatige intelligentie. Nu zal Huawei’s hoogste 5G-basisstation op de Mount Everest ook de internationale cyberspionage begunstigen.

Het onderdrukken van Tibet voor en na het coronavirus

Te midden van de angst dat het coronavirus miljarden mensen over de hele wereld opsluit, breidt China zijn surveillancenetwerk op grote schaal uit om de waakzaamheid van de hele bevolking te versterken en te handhaven. Het is waar dat dergelijke maatregelen effectief zijn gebleken tijdens de pandemie door het volgen van de bewegingen van mensen door middel van mobiele telefoons, en hebben diensten geleverd door middel van robots die voedsel leveren aan ziekenhuizen, gezichtsherkenningscamera’s die de temperatuur van mensen volgen, en mechanische drones die lockdown afdwingen voor quarantainedoeleinden. De Chinese autoriteiten oefenen nu echter aanzienlijke druk uit op particuliere bedrijven om gevoelige gegevens die voor anti-epidemiedoeleinden zijn verzameld, te overhandigen, en sommige deskundigen vrezen dat de bewakingsmaatregelen die tijdens de pandemie zijn genomen, permanent zullen worden. Pogingen van de Chinese regering om het internet om te vormen tot een systeem van toezicht en censuur vormen een fundamentele bedreiging voor de vrijheid en de democratie in het algemeen.

De ijzeren gordijnen in Tibet zijn al lang gesloten en de hele regio is verboden gebied voor vrije en onafhankelijke bezoeken van internationale media, journalisten, pleitbezorgers, onderzoekers, regeringen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De zeer repressieve situatie in Tibet maakt het moeilijk om de reikwijdte van het digitale toezicht in de regio te begrijpen. In de loop der jaren is het Chinese observatiesysteem in Tibet gegroeid en heeft het zich op ongekende schaal ontwikkeld. De overvloed aan bemande en onbemande controleposten, kunstmatige intelligentiesystemen, CCTV-cameranetwerken en heropvoedingscentra onder de dekmantel van de nationale veiligheid hebben een extra controlelaag toegevoegd aan een toch al uiterst restrictieve en onderdrukte omgeving in Tibet.

Bovendien is het CCP voortdurend bezig met het upgraden van zijn “Great Firewall of China” om het online en offline verkeer te monitoren en te beperken door zijn “eigen” internet te creëren en de toegang tot het “traditionele” web te beperken. De Chinese autoriteiten in Tibet bieden grote geldelijke beloningen aan informanten in een poging om online “subversieve” activiteiten uit te roeien om de openlijke verspreiding van informatie te beteugelen. Volgens een bericht dat in februari door drie ministeries van de zogenaamde Tibetaanse Autonome Regio werd gepubliceerd, kan informatie die leidt tot de arrestatie van gebruikers van sociale media die als ontrouw aan China worden beschouwd, tot 300.000 Yuan (42.582 dollar) opbrengen. Mensen die politieke inhoud of commentaar delen worden geacht gevoelig te zijn voor gezichtsarrestatie en zware strafrechtelijke sancties.

Huawei en 5G in Tibet

De eerste tekenen van China’s bouw van drie 5G stations in Tibet werden gezien in januari 2019, nadat ze waren gevestigd in het gebouw van Huawei, de Lhasa Post en de Telecommunicatieschool en op het kantoor van de Tibetaanse Post groepen in Lhasa.  Dhoundup (op verzoek naam veranderd in Lhasa zei in een interview met de auteur: “De Chinese overheid zorgt voor streaming kwaliteit met de mogelijkheden van optimalisatie voor de introductie van 5G, maar in werkelijkheid is er op dit moment niet veel verschil in netwerksnelheid tussen 5G en 4G”.

Een week geleden heeft Huawei, een Chinese multinational op het gebied van telecommunicatie, samen met China Telecom, het Chinese staatstelecommunicatiebedrijf, in Tibet het hoogste 5G-basisstation ter wereld opgezet- op een hoogte van 6.500 meter. 5G is de vijfde generatie van draadloze communicatietechnologieën, die een nieuwe golf van innovatie mogelijk maakt en een grotere bandbreedte netwerkcapaciteit biedt.

5G is ook de volgende generatie van cellulaire technologie, met downloadsnelheden die 10 tot 100 keer sneller zijn dan 4g LTE-netwerken. Lhundup (naam veranderd op verzoek) van Yushu Tibetaanse Autonome prefectuur vertelde me dat, “Er is altijd een langzame netwerkverbinding in Lhasa, de hoofdstad van Tibet, Shigatse, etc. in vergelijking met de rest van de Chinese steden. De snelheid van het internet neemt altijd af als er politieke protesten plaatsvinden binnen de prefectuur.” Deskundigen zijn van mening dat 5G, dat het internet veel effectiever kan ondersteunen dan zijn voorgangers, een breed scala aan militaire doeleinden kan dienen, waaronder het bewaken van de grenzen in de bergen en het helpen bij de inzet van wapens.

Waarom 5G op de Mount Everest?

Het opzetten van een 5G-netwerk op de top van de Mount Everest heeft een groot potentieel om de wereld te veranderen, met name wat betreft de nauwkeurige bewaking van de kunstmatige intelligentie. De mogelijkheid om deze technologieën te benutten vergroot de omvang en de reikwijdte van de dreiging om het makkelijker te maken om sensoren in te zetten en snel grote hoeveelheden gegevens te verzenden voor real-time analyse. In bergachtige gebieden waar dergelijke intensieve communicatiesystemen niet nodig zijn, worden deze systemen gebruikt als bewakingsinstrumenten voor de staat, om te gebruiken tegen toeristen en grensbewoners van deze gebieden.

Met de introductie van 5G-netwerken zijn er nog meer mogelijkheden voor cyberspionage, internationale gegevensdiefstal en binnenlandse spionage uit wereldwijde digitale netwerken. China heeft driehonderdvijftigduizend 5G-netwerkrelais geïnstalleerd – ongeveer tien keer meer dan de Verenigde Staten – voor een betere geolokalisatie. Elk van deze relais, uitgerust met een duur netwerk van bewakingscamera’s met gezichtsherkenningstechnologie, heeft de autoriteiten in staat gesteld de beweging van de Tibetanen te volgen en ondergeschikt te maken.  Veiligheidsdeskundigen, wetgevers en inlichtingendiensten hebben consequent gewaarschuwd voor de veiligheidslacunes, en het systeem zou door de Chinese regering kunnen worden misbruikt voor spionage, wat een potentieel ernstig veiligheidsrisico voor de grens zou kunnen opleveren.

Er zou bezorgdheid moeten zijn over het voornemen van China om de 5G-netwerken van Huawei in Tibet te lanceren. Dit zou het gemakkelijker maken om sensoren in te zetten en een snelle overdracht van grote hoeveelheden gegevens voor real-time analyse mogelijk maken. Bedrijven die digitaal toezicht in Tibet faciliteren zijn onder meer Alibaba, zoekprovider Baidu, chat-app operator Tencent Holdings, spraakherkenningsbedrijf iFlyTek, en gezichtsherkenningssysteem Sense Time. Staatssubsidies en andere overheidsprivileges maken Tibet een lucratieve markt voor deze bedrijven om te investeren en hun nieuwste technologieën toe te passen. Bedrijven die in Tibet actief zijn genieten een sterk gereduceerd belastingtarief van 9% in vergelijking met het standaard vennootschapsbelastingtarief van 25% voor de rest van China.

De wijdverbreide invoering van toezicht, die leidt tot inbreuk op de privacy, zou een oorzaak kunnen worden van verdere onrust in restrictieve staten. De afwezigheid van vrijheid en mogelijkheden voor mensen om hun grieven te uiten zal waarschijnlijk de haat doen toenemen, wat leidt tot nog meer collectieve woede en onenigheid onder onderdrukte groepen.

Binnen Tibet hebben de “netten in de lucht en de vallen op de grond” in het afgelopen decennium de fundamentele vrijheden van meningsuiting, beweging en vergadering verder onderdrukt. Nieuwe en zeer geavanceerde technologieën hebben het staatsveiligheidsapparaat onbeperkte en illegale macht gegeven om de massabewaking te intensiveren en te doen escaleren. Controleposten met slimme bewaking en gezichtsherkenning zijn aanwezig in steden en op kruispunten tussen naburige districten en provincies. Tibetanen worden in hun huizen gevolgd via hun telefoon, en als ze eenmaal buiten de bewaking en gezichtsherkenningstechnologieën stappen, worden ze overal gevolgd. Het 5G-netwerk wordt gefactureerd als de nieuwe grens van open communicatie en een globaliserende gemeenschap, maar in werkelijkheid dient het opnieuw als de voorbode van gesloten grenzen, beperkte populaties en een verlies van privacy.

Tenzin Dalha is een onderzoeker bij The Tibet Policy Institute, Central Tibetan Administration, die de sociale media en hun implicaties en impact op Tibetaanse gemeenschappen in Tibet en in ballingschap bestudeert. Zijn onderzoeksinteresse strekt zich ook uit tot het verkennen van het Chinese cyberveiligheidsbeleid.
Bron Bitter Winter, magazine voor religieuze vrijheid en mensenrechten in China.

 

 

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Krijgsmacht, Politiek, Gezondheid, Geluk
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Massabewaking en 5G in Tibet: tussen onderdrukking en spionage

  1. Ruud van Bokhoven schreef:

    Dit is de mentaliteit van China, macht uitoefenen op eigen bevolking met inbegrip van Tibet en het goede uit de mensheid halen en ze navolgbaar maken met valse voorwenselen door hen met robotten te controleren of zij in de juiste pas lopen zoals de machthebber het wenst. Steun deze onmenselijke machthebber niet al ben je wat voordeliger uit met je aankopen, want je steunt deze machthebber en maakt hem alleen maar machtiger tegen de algehele vrijheid en geluk van de mensheid in, een vrijheid die wij wel kennen, maar zij helaas niet.
    Gun je medemens het zelfde geluk als die van jezelf.
    Namasté🙏