China’s “tweetalig onderwijs” beleid heeft de ondergang van het Tibetaans-middelbaar onderwijs op basisscholen in Tibetaanse gebieden versneld, meldt Human Rights Watch in een vandaag vrijgegeven rapport. Het beleid, dat in de afgelopen tien jaar in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) en andere Tibetaanse gebieden is uitgevoerd, heeft het onderwijs in de Chinese taal op alle niveaus doen toenemen, met uitzondering van de studie van de Tibetaanse taal zelf.

In het 91 pagina’s tellende rapport China’s ‘Bilingual Education’ Policy in Tibet: Tibetan-Medium Schooling Under Threat’ wordt de aantasting door de Chinese regering met betrekking tot de rechten van minderheden in het onderwijs in Tibet onder het mom van het verbeteren van de toegang tot het onderwijs onderzocht. Het benadrukt de verplichte “tweetalige” kleuterscholen die Tibetaanse kinderen vanaf hun derde levensjaar onderdompelen in de Chinese taal en staatspropaganda, in naam van “het versterken van de eenheid van de nationaliteiten”. Deze ontwikkelingen weerspiegelen een assimilatiebeleid voor minderheden dat onder leiding van president Xi Jinping in een stroomversnelling is geraakt.

“China’s ‘tweetalig onderwijs’ beleid wordt gemotiveerd door politieke vereisten in plaats van educatieve,” zegt Sophie Richardson, directeur Human Rights Watch China. “De Chinese regering schendt haar internationale wettelijke verplichtingen om Tibetanen Tibetaans onderwijs te geven.”

Het rapport bevat diepte-interviews met Tibetaanse leraren, academici en voormalige ambtenaren, en bevat vertalingen van recente petities van Tibetanen en debatten over taalrechten en onderwijs.

De grondwet van China garandeert de rechten van de minderheidstaal en in de relatief liberale jaren tachtig werd het Tibetaan klassieke onderwijs op scholen ingevoerd, zij het alleen op het basisniveau in het TAR. In een steeds repressiever politiek klimaat beschouwen de autoriteiten nu zelfs lokale initiatieven ter bevordering van de Tibetaanse taal als “separatistische” activiteiten. Veel Tibetanen zien het primaat en de continuïteit van hun taal als de fundamentele garantie voor hun toekomst als een afzonderlijk volk binnen de Volksrepubliek China (China).

De voorgestelde geleidelijke afschaffing van het Tibetaanse onderwijs in de Tibetaanse gebieden in de provincie Qinghai heeft in 2010-2012 geleid tot schoolprotesten die door de autoriteiten zijn onderdrukt, maar die het nieuwe beleid in de ijskast hebben gezet. In mei 2019 kondigde de Golok-prefectuur in Qinghai echter aan dat het Chinees vanaf het september semester op alle niveaus tot het preferente medium van het onderwijs wordt gemaakt.

Een dergelijke aankondiging is niet gedaan in het TAR, en ambtenaren beweren dat elke basisschool kan beslissen of er wordt overgestapt van Tibetaans onderwijs naar Chinees onderwijs. Maar het rapport van Human Rights Watch toont aan dat de autoriteiten daar maatregelen hebben genomen die erop gericht lijken te zijn de lokale scholen onder druk te zetten om over te stappen op het Chinees. Deze maatregelen omvatten het inhuren van duizenden niet-Tibetaanse leraren uit andere delen van China in het kader van het “Aid Tibet”-programma en het bevorderen van etnisch “gemengde klassen”, ook met het oog op de “eenheid van de nationaliteit”. Deze maken de adoptie van de Chinese taal grotendeels onvermijdelijk, vooral in stedelijke gebieden, zelfs zonder directe dwang.

Internationale waarnemers wordt de toegang tot Tibetaanse gebieden in China ontzegd, maar in september 2019 kon Human Rights Watch vragen stellen over de onderwijstaal aan ouders en leerkrachten in zes landelijke townships in de gemeente Nagchu in het noorden van TAR. Allen antwoordden dat hun lokale basisscholen vanaf maart 2019 zijn overgestapt op het gebruik van het Chinees als onderwijstaal.

Tibetaanse bronnen vertelden Human Rights Watch dat het weliswaar noodzakelijk en wenselijk is dat kinderen vloeiend Chinees leren spreken, maar dat dit op geen enkele manier verenigbaar is met Tibetaans-klassiek onderwijs op de kleuterschool en het basisonderwijs. Sommigen waren op de hoogte van internationaal academisch onderzoek waaruit bleek dat kinderen sneller en beter leren in hun eigen taal en beter in staat zijn om een tweede taal te leren als ze eenmaal een vaardigheid in hun moedertaal hebben verworven. Een expert die deelnam aan een online debat schreef: “[I]t is verrassend dat er een wens is om ons eigen voordeel van het hebben van een moedertaalonderwijsstelsel op te geven, en … om deze ‘transformatie’ te beschouwen als een ‘verbetering van de kwaliteit’. Dit is net zo dom als het omhakken van een boom om een vis te vangen.”

China’s versie van tweetalig onderwijs is in strijd met de internationale mensenrechtenwetgeving, met name het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR). VN-comités zoals die voor de rechten van het kind, economische, sociale en culturele rechten en de uitbanning van rassendiscriminatie hebben allemaal hun bezorgdheid geuit over het (ontzeggen van het) recht van Tibetanen op onderwijs in hun eigen taal en cultuur in China. De lidstaten van de VN moeten hun bezorgdheid dringend en in het openbaar kenbaar maken tijdens bilaterale bijeenkomsten en internationale fora.

“Het “tweetalige onderwijsbeleid” van China in Tibet is in strijd met de grondwet, de internationale normen en de consensus van deskundigen over het belang van onderwijs in de moedertaal en de fundamentele aspiraties van het Tibetaanse volk”, aldus Richardson. “Gedwongen assimilatie is geen oplossing voor het bestuur van etnische minderheidsregio’s, noch is de nationale veiligheid een aanvaardbare rechtvaardiging voor het ontzeggen van onderwijs in de moedertaal”.

Bron: Human Rights Watch https://www.bignewsnetwork.com/news/264216633/china-tibetan-children-denied-mother-tongue-classes?utm_source=feeds.bignewsnetwork.com&utm_medium=referral

 

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Politiek, Onderwijs, Geluk
Tags: , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk