Seksueel geweld door de Birmese strijdkrachten tegen etnische minderheden. Getuigenis van Skye Wheeler van Human Rights Watch voor de Tom Lantos Mensenrechtencommissie.

‘Co-voorzitters McGovern en Hultgren en leden van de commissie, dank u voor de gelegenheid om vandaag tijdens de hoorzitting over mensenrechten en het gebruik van seksueel geweld door het Birmese leger tegen etnische minderheden in Birma te getuigen.

Human Rights Watch (HRW) doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de mensenrechtensituatie in (het boeddhistische) Birma, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar schendingen van rechten van politieke dissidenten en media, maar ook naar oorlogswetten in de gewapende conflicten in gebieden met etnische minderheden. Human Rights Watch heeft talrijke misstanden in verband met de militaire operaties in Birma gedocumenteerd.

HRW heeft vaak het systematische gebruik van verkrachting en ander seksueel geweld door de Tatmadaw (de officiële naam van de Birmese strijdkrachten) of de Birmese strijdkrachten gedocumenteerd, niet alleen in het meest recente geweld tegen de Rohingya, maar ook tegen andere etnische groepen. In onze interviews met slachtoffers zijn we getuige geweest van hun pijn, schaamte en leed – verwondingen die zowel hun persoonlijke gevoel van eigenwaarde als de kracht van hun gemeenschappen hebben aangetast.

Het wijdverspreide seksuele geweld van Birmese soldaten is een kenmerk van de cultuur van misbruik en straffeloosheid in Birma’s decennialange burgeroorlogen met zijn etnische groepen. Ondanks beloften die tijdens de democratische overgang van het land sinds 2011 zijn gedaan, blijft de Tatmadaw zijn soldaten beschermen tegen vervolging voor misdaden die zijn gepleegd tijdens militaire operaties in onder meer Kachin, Shan en Rakhinestaat. Militaire verkrachting houdt verband met andere misstanden, waaronder buitengerechtelijke executies, martelingen, brandstichting, landonteigening en het ontzeggen van humanitaire hulp. We hebben ook herhaaldelijk gedocumenteerd hoe de autoriteiten door middel van intimidatie en flagrante ontkenning een einde hebben gemaakt aan de inspanningen van groepen en individuen, waaronder moedige vrouwen, om erkenning en gerechtigheid te verkrijgen voor overlevenden van verkrachting of om een einde te maken aan misbruiken van groepsverkrachting en de toxiciteit van de angst voor verkrachting en schaamte die zich over de gemeenschappen verspreidt.

Vlag Rohingya.

De ogenschijnlijk hopeloze situatie waarin de overlevenden van Rohingya meedogenloze groepsverkrachtingen door Birmese veiligheidstroepen, die zich nu in het ellendige toevluchtsoord van de vluchtelingenkampen in Bangladesh bevinden, verkeren is de afgelopen decennia op talloze andere slachtoffers gevallen, waaronder veel van de etnische minderheden in Birma. Voor de slachtoffers mogen de aanslagen niet worden vergeten, maar binnen Birma bestaat er geen realistische weg naar gerechtigheid of een duidelijk plan om militaire daders ter verantwoording te roepen.

In september en oktober 2017 verbleef ik twee weken in Rohingya-vluchtelingenkampen in Bangladesh. Ik interviewde 52 Rohingya-vrouwen en -meisjes, onder wie 29 overlevenden van verkrachting, die naar Bangladesh waren gevlucht om te ontsnappen aan de etnische zuiveringscampagne van het Birmese leger die op 25 augustus 2017 begon. De verkrachte vrouwen met wie ik sprak waren afkomstig uit 19 verschillende dorpen in de deelstaat Rakhine in Birma, voornamelijk in de noordelijke Buthidaung en Maungdaw townships.

In alle aan Human Rights Watch beschreven gevallen waren de daders geüniformeerde leden van de veiligheidstroepen. Op één na waren alle verkrachtingen die aan Human Rights Watch werden gemeld groepsverkrachtingen, waarbij twee of meer daders betrokken waren, maar meestal ook grotere groepen soldaten, die soms werden gestript, geslagen, gebeten, en hun slachtoffers beschimpten. Vrouwen beschreven soldaten in laarzen die hen schoppen en slaan met geweren. In acht gevallen meldden vrouwen en meisjes verkrachting door vijf of meer soldaten. De vijftienjarige Hala Sadak, uit Maungdaw, zei dat grote delen van haar rechterbeen en knie bedekt waren met littekens nadat soldaten haar hadden uitgekleed en haar vervolgens van haar huis naar een nabijgelegen boom hebben gesleept waar, zo schat ze, ongeveer 10 mannen haar van achteren hebben verkracht.

Human Rights Watch documenteerde zes gevallen waarin Birmaanse militaire eenheden “massaverkrachtingen” van dorpelingen pleegden, zoals in het dorp Tula Toli, officieel bekend als Min Gyi, in de gemeente Maungdaw. In deze gevallen zeiden de overlevenden dat soldaten vrouwen en meisjes in groepen bij elkaar brachten en hen vervolgens verkrachtten, soms in schuilplaatsen die ze in brand staken.

Birmese veiligheidstroepen verkrachtten en misbruikten aangevallen vrouwen en meisjes seksueel zowel tijdens de zuiveringsoperaties die eind augustus 2017 begonnen, als in de weken voorafgaand aan deze grote aanvallen, soms na herhaalde intimidatie. Rohingya-vrouwen en -meisjes vertelden Human Rights Watch dat ze al vele maanden voor deze gebeurtenissen bang waren voor verkrachting en dat ze vaak te maken hadden gehad met seksuele intimidatie en geweldpleging door veiligheidstroepen en burgers die zich in hun dagelijks leven aansloten bij deze krachten.

Net als bij andere overlevenden van Tatmadaw-verkrachting gedurende tientallen jaren, spraken de overlevenden van Rohingya-verkrachting over het voortduren van talrijke misstanden. Naast verkrachting beschreef de vrouw met grote verontrusting hoe de veiligheidstroepen hun jonge kinderen of bejaarde ouders vermoordden. Velen meldden dat ze getuige waren van wreedheid jegens bijzonder kwetsbare personen, zoals een soldaat die een 5-jarig meisje doodde dat geen gelijke tred kon houden met haar vluchtende familie door haar schedel te breken met de kolf van zijn geweer, of veiligheidstroepen die oudere mensen die niet terug konden vluchten in brandende huizen duwden. Twee vrouwen met wie we spraken werden gedwongen om te kiezen welk kind te redden; één verkrachtingsslachtoffer moest er één achter laten in een brandend huis.

Schokkend, maar dit alles had ons niet moeten verbazen. Eind 2016 en begin 2017, voordat de aanslagen van augustus begonnen, was Human Rights Watch al begonnen met het documenteren van de rol van seksueel geweld in de militaire operaties van de staat Rakhine. In interviews met 40 Rohingyavluchtelingen die eind 2016 uit de staat Rakhine waren gevlucht, documenteerde Human Rights Watch 28 gevallen van verkrachting en ander seksueel geweld door Birmaanse militairen en grenswachten, waarvan sommige slachtoffers. Veel overlevenden meldden dat zij tijdens de aanslagen werden beledigd en bedreigd op etnische of religieuze basis. In de door regen doordrenkte vluchtelingenkampen in Bangladesh interviewde ik twee Rohingyavrouwen die twee keer door soldaten waren verkracht, één keer begin 2017 en dan weer als gevolg van intensivering van de operaties eind augustus van dat jaar.

Iedereen in deze kamer die een overlevende een verkrachting heeft horen beschrijven, weet hoe verschrikkelijk elk individueel verhaal is. Maar we horen al jaren over militaire verkrachting van vrouwen uit de etnische minderheden in Birma. Het ontbreken van enige aansprakelijkheid voor dergelijke gruweldaden maakt het mogelijk om door te gaan.

In 2011 beschreven Kachin-burgers aan Human Rights Watch hoe Birmese soldaten Kachin-dorpen aanvielen, huizen verwoestten, eigendommen plunderden en tienduizenden mensen dwongen te verhuizen. Mijn collega’s documenteerden massaverkrachtingen door soldaten en door groepsverkrachtingen van individuen, en verzamelden andere verslagen van hetzelfde door dappere partnerorganisaties. Dit was verre van de eerste keer dat Human Rights Watch de overlevenden van de verkrachting in Kachin had geïnterviewd. In 1994 interviewden we ook overlevenden die het leger waren ontvlucht voor het verbranden van hun dorpen, massale ontheemding, dwangarbeid en moorden in de jaren zeventig, tachtig en negentig.

In 2005 hebben we gedocumenteerd dat de Tatmadaw in de oostelijke deelstaat Karen, die langs de noordwestelijke grens van Thailand ligt, de internationale mensenrechten en het humanitaire recht schendt. Onze partners documenteerden het wijdverbreide en aanhoudende seksuele geweld van het Birmese leger tegen etnische vrouwen in de staat Karen. De Karen Women’s Organization (KWO) documenteerde 125 gevallen van seksueel geweld gepleegd door militaire troepen in de deelstaat Karen van 1988 tot 2004, de helft gepleegd door hoge militaire officieren. Volgens het KWO-rapport was 40 procent van de gevallen groepsverkrachtingen. In 28 procent van de gevallen werden vrouwen verkracht en vervolgens vermoord. De Women’s League of Birma meldde verkrachtingen en groepsverkrachtingen in 2003 en 2004 in alle provincies met belangrijke etnische minderheden, evenals in centraal Birma. Het rapport duidde senior en junior militair personeel als daders of medeplichtig aan het merendeel van de gedocumenteerde verkrachtingen. De vrouwenorganisaties maakten vervolgens melding van intimidatie van overlevenden en getuigen.

In 1990 documenteerden we aanhoudende mensenrechtenschendingen en onderdrukking door de Tatmadaw in de westelijke deelstaat Chin Chin in Birma, die grenst aan India. Opnieuw duurde de angstpallet die over de gemeenschappen werd getrokken veel langer en trof veel meer dan de overlevenden van brute verkrachting. In die tijd vertelden Chinese vrouwen en meisjes ons hoe zij leefden uit angst voor verkrachting en andere vormen van seksueel geweld door Tatmadaw-soldaten.

Medio 2016 brachten we verslag uit over de manier waarop vrouwen zijn buitengesloten van het vredesproces dat in gang is gezet om de langdurige gewapende conflicten in etnische gebieden op te lossen, ondanks de vele jaren van mensenrechten en vredesactivisme van vrouwen, en de onevenredige impact van conflictgerelateerd seksueel geweld op vrouwen. Aangezien het wetsvoorstel FY19 nog steeds gaande is, moet het Amerikaanse Congres ervoor zorgen dat vrouwen, inclusief overlevenden, een politieke stem hebben en, samen met bondgenoten zoals de Verenigde Naties, langetermijnprogramma’s ontwikkelen om overlevenden bij te staan, in tegenstelling tot de vastbeslotenheid van de regering Trump om de hulp te verminderen.

Eerder deze week, ondanks significante tweeledige steun in beide huizen van Congres, slaagde FY19 (het fiscale jaar) de conferees van de defensierekening er niet in (…) om gerichte maatregelen te nemen tegen zeer belangrijke individuen die verantwoordelijkheid voor wreedheden, met inbegrip van seksueel en op geslacht gebaseerd geweld dragen. Dit orgaan – het Huis van Afgevaardigden – stemde met een overweldigende meerderheid (382-30) om de Amerikaanse hulp of samenwerking met het leger van Birma te blokkeren totdat degenen die verantwoordelijk zijn voor de mensenrechten misdaden begaan in de staat Rakhine en elders ter verantwoording werden geroepen. Teleurstellend was dat de senaat het daar niet mee eens was. Maar zelfs zonder deze wet heeft de regering nog steeds een aantal opties en autoriteiten om gerichte sancties op te leggen – en zij moet daar geen tijd in verspillen.

Wij hebben begrepen dat het (Amerikaanse) ministerie van Financiën het opleggen van sancties op een door het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte lijst om onduidelijke redenen blijft uitstellen. Afgelopen december heeft de regering-Tromp één persoon – Maung Maung Soe, voormalig hoofd van het Birmese leger van het Westerse commando – gesanctioneerd voor zijn rol in het toezicht op “de militaire operatie in de staat Rakhine in Birma die verantwoordelijk is voor de wijdverbreide schendingen van de mensenrechten tegen de Rohingya-burgers”. Het opleggen van deze sanctie was een belangrijke stap, maar er zijn nog veel meer personen die moeten worden gesanctioneerd voor hun rol in gruweldaden in de staat Rakhine, waaronder die welke momenteel door het ministerie van Financiën worden overwogen. Voor zijn deel, zal het Congres nu het beleid op andere manieren moeten uitdragen, door ervoor te zorgen dat het seksuele en op geslacht gebaseerde geweld in besprekingen over mogelijke individuen gesanctioneerd wordt.

Zoals u wellicht weet, voert de (Amerikaanse) regering een uitgebreid en intensief onderzoek uit naar vermeende misdaden tegen de Rohingya, waarbij beschuldigingen van moord, verkrachting, marteling en andere misdrijven worden gedocumenteerd die kunnen worden gebruikt om leden van het Birmaanse leger te vervolgen voor gruweldaden, ook de bevelvoerders. Tijdens een recente hoorzitting in de Senaat heeft staatssecretaris Mike Pompeo zich er publiekelijk toe verbonden de bevindingen van dit rapport bekend te maken en heeft hij het belang daarvan erkend. Wij zijn van mening dat een openbare vrijgeving van essentieel belang is om een duidelijk en overtuigend verhaal over de wijdverspreide misstanden tegen de Rohingya-bevolking te helpen opstellen – gedocumenteerd door een breed scala aan organisaties en instellingen. Dit is vooral belangrijk omdat het leger blijft ontkennen dat er wreedheden hebben plaatsgevonden. We hopen dat de publicatie van dit rapport zal leiden tot een adequate reactie, met inbegrip van een grotere bilaterale betrokkenheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken en USAID om Rohingyavluchtelingen te helpen, en meer diplomatieke druk op de VN-Veiligheidsraad om situatie te veranderen in meer verantwoordelijkheid.

De regering van de VS, die gedurende de gehele democratische transitie aanzienlijke ontwikkelingshulp aan Birma heeft verleend, moet duidelijk maken dat ongecontroleerd seksueel geweld en andere vormen van misbruik door het Birmese leger onaanvaardbaar zijn en dat het uitblijven van stappen in de richting van verantwoordelijkheid een belemmering vormt voor wat tot voor kort een groeiende relatie tussen de VS en Birma was. Met het oog daarop moet dit congres ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de gezondheidsbehoeften – zowel fysiek als psychosociaal – van de vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van Birmaans militair geweld te ondersteunen, met name nu het kredietproces van de FY19 doorgaat.’

Bron HRW.

 

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Krijgsmacht, Politiek, Misbruik
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk