Jaarlijks sterven ruim 5 miljoen biggen nog voor de slacht. De varkenssector belooft al tien jaar beterschap aan steeds weer nieuwe ministers van landbouw, maar de biggensterfte daalt niet. De varkenssector lijkt zich er bij neer te leggen. Varkens in Nood roept de minister met klem op om in te grijpen.

Elk jaar sterven miljoenen biggen nog voor ze vier weken oud zijn. De hoofdoorzaak is het groeiende aantal biggen dat per zeug wordt geboren. Zeugen in de intensieve varkenshouderij baren inmiddels meer dan 30 biggen per jaar. Dat zijn er zes keer meer dan normaal is voor een varken. Door die toename is het gemiddelde geboortegewicht per big afgenomen. Lichtere biggen zijn zwakker en kwetsbaarder en lopen een hoger risico om vroegtijdig te sterven. Toch blijven varkenshouders stug door fokken op meer biggen per zeug, de worpgrootte stijgt nog steeds met een halve big per jaar.

In 2009 luidde Varkens in Nood voor het eerst de noodklok over de hoge biggensterfte van 12,9% in 2008. Toenmalig minister Gerda Verburg riep de sector op om voor het eind van 2018 de biggensterfte terug te dringen naar maximaal 10,5%. In 2016 bleek het sterftepercentage verder gestegen naar 13,9%. Staatssecretaris Martijn van Dam dreigde destijds een wettelijke limiet te stellen aan het aantal biggen per worp. Maar de sector beloofde nogmaals beterschap en kreeg wederom uitstel.

Sector geeft het op

De overkoepelende producentenorganisatie varkenshouderij (POV) lijkt zich inmiddels neer te leggen bij de hoge sterftecijfers. “Misschien is 13 procent wel het best haalbare”, stelt voorzitter Janssen. Ook op de website van POV is te lezen: ‘Met de wetenschap van nu, concludeert de POV dat de doelstelling in 2009 te ambitieus was.’

Kunnen al die beloftes aan de overheid van de laatste tien jaar zo eenvoudig overboord worden gegooid? Varkens in Nood vindt dat onacceptabel en eist dat de minister nu eindelijk eens ingrijpt. De organisatie roept haar achterban op om de brandbrief aan Schouten te ondertekenen. Zo moet duidelijk worden dat het aanpakken van de biggensterfte nu écht niet langer mag worden overgelaten aan de sector. Tien jaar falen is genoeg.

Bron Varkens in Nood.

 

Categorieën: Natuur, Nieuws, Dierenwelzijn, Politiek, Gezondheid, Misbruik, Geluk
Tags: ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op ‘Varkens in Nood luidt noodklok over biggensterfte’

  1. Ruud schreef:

    Biggen en varkenssterfte kunnen ook worden teruggedrongen door er minder van te eten of nog beter in het geheel geen vlees te eten, maar die stap terug schijnt helaas voor velen nog steeds moeilijk te zijn, ondanks de vele daarbij komende nadelen.