Een groep westerse boeddhistische westerse kloosterlingen uit de Verenigde Staten die onlangs in het boeddhistische centrum Spirit Rock in de VS bijeenkwamen, hebben een brief opgesteld waarin ze oproepen tot het ondernemen van actie om seksueel misbruik in boeddhistische kringen tegen te gaan. De brief is in eerste instantie gericht aan de Dalai Lama, in verband met een bijeenkomst van boeddhistische leiders in Dharamsala, de hoofdzetel van de Dalai Lama, maar bedoeld voor leiders van alle boeddhistische lijnen.

De Nederlandse boeddhistische non Dayā Sayalay stuurde de brief door naar zoveel mogelijk boeddhistische organisaties in Nederland. ‘Seksualiteit is nog steeds zo’n groot taboe in vele lagen van verschillende samenlevingen als in het monastieke leven, met allerlei vormen van verdorvenheid die daaruit voortkomen. Hoe voordelig zou het voor de dhamma zijn als kloosterlingen openlijker over seksualiteit kunnen discussiëren? Om een einde te maken aan de verwarring, pijn en frustratie eromheen en om het uit het taboe te halen. We kunnen een sterkere dhamma-gemeenschap worden als de discussies over seksualiteit, de regels om hen heen en het wangedrag uit de schijn-, schuldgevoelensfeer halen door het aan te pakken,’ zegt zij.

De tekst van de brief luidt:

Uwe heiligheid de Dalai Lama, en de meeste eerbiedwaardige abten, hoofden van lineages, leraren en leiders van alle boeddhistische tradities:

Wij roepen u met respect op om actie te ondernemen om een einde te maken aan seksueel misbruik door boeddhistische leraren. In de afgelopen jaren is er een aantal verhalen in het nieuws gekomen over seksueel en andersoortig misbruik door boeddhistische leraren. Deze omvatten:

De hoofden van de Rigpa- en Shambala-organisaties die ontslag namen na beschuldigingen van seksueel misbruik van hun studenten.

Boeddhistische monniken in Thailand die jonge jongens verhandelen. Een hoogleraar en abt in China die beschuldigd wordt van seksuele intimidatie en misbruik van nonnen in zijn klooster. Een monnik uit Bangladesh werd gearresteerd na beschuldigingen van seksueel misbruik van 15 kindermonniken in een school in Bodhgaya, India.

Hoe wijdverspreid is seksueel misbruik in boeddhistische organisaties? Het is moeilijk precies vast te stellen omdat slachtoffers van seksueel misbruik (meestal vrouwen en kinderen, zowel jongens als meisjes) vaak te bang of beschaamd zijn om over hun ervaringen te spreken. Ze kunnen zich ook geïntimideerd voelen door traditionele boeddhistische richtlijnen tegen het bekritiseren van leraren of leden van de sangha.

We vragen ons af: Wat voor soort dharma geven we door aan de volgende generatie, een kostbare diamant of modder? Leraren en kloosterlingen vertegenwoordigen de drie juwelen waar boeddhisten hun toevlucht nemen en zouden daarom betrouwbare rolmodellen van het hoogste kaliber moeten zijn. Hun primaire plicht is te leven in overeenstemming met de dharma – waarvan de essentie niet-schadelijk is – en de zuivere dharma over te dragen aan hun studenten en de lekengemeenschap. Het is onaanvaardbaar dat mensen aan wie een dergelijke verantwoordelijkheid is toevertrouwd zich met dergelijk schadelijk gedrag inlaten.

De schadelijke gevolgen van seksueel misbruik voor slachtoffers zijn goed gedocumenteerd. Ze omvatten zelfmoordneigingen, zelfverwonding, depressie, eetstoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS), en een neiging tot drugs- en alcoholmisbruik.

De katholieke kerk heeft miljoenen volgelingen verloren als gevolg van seksueel misbruik door priesters en nonnen, evenals het verhullen van dergelijk wangedrag door hun oversten. Wij willen dit niet zien gebeuren binnen het boeddhisme. Als mensen het vertrouwen in het boeddhisme verliezen door het wangedrag van sommige van zijn leraren, kan hun vermogen om het pad naar het nirvana en verlichting te volgen verstoord worden voor vele komende levens.

Daarom dringen wij er bij u op aan om actie te ondernemen. Als boeddhistische leiders zwijgen en de andere kant op kijken, zullen de daders zich gesterkt voelen om hun misbruik voort te zetten, zullen sommige ondergeschikte kloosterlingen en leraren hun voorbeeld volgen en zullen er meer slachtoffers zijn, die zich geremd voelen om zich uit te spreken.

In de wens dat de zuivere dharma bewaard blijft en nog lang in de wereld blijft, bieden wij u deze suggesties voor acties die u zou kunnen ondernemen:

-Maak sterke en duidelijke uitspraken om seksueel misbruik te veroordelen. Het is vooral belangrijk dat deze worden gemaakt door afstammelingen, abten, hoofden van organisaties en leraren van alle boeddhistische tradities.

-Voer programma’s uit om boeddhistische leraren en kloosters te onderwijzen over wat seksueel misbruik en intimidatie inhoudt.

-Formuleren en activeren van ethische richtlijnen voor leraren en kloosters die vergelijkbaar zijn met die van professionals in het Westen – artsen, therapeuten, advocaten, professoren, etc. De Australische Sangha Vereniging, die alle boeddhistische nonnen en monniken in Australië vertegenwoordigt, heeft een beleid aangenomen met betrekking tot seksuele intimidatie en kindermisbruik beleid, dat als basis kan worden gebruikt. We zijn blij om deze beschikbaar te stellen aan iedereen die geïnteresseerd is.

-Als de misbruiker binnen een gevestigde vinaya-lijn is gewijd als een bhikshu/bhikkhu of bhikshuni/bhikkhuni, en hun gelofte van celibaat heeft overtreden, moeten zij worden behandeld door hun kloostergemeenschap in overeenstemming met het Vinaya systeem waarin zij de wijding hebben ontvangen.

-Ontwikkel transparante behandelingsprogramma’s die de daders moeten volgen. Na het afronden van deze programma’s zullen ze alleen terug mogen keren naar het onderwijs als hun leeftijdgenoten concluderen dat ze oprecht spijt en toewijding tonen om hun vroegere gedrag op te geven.

-Initiëren van gendertrainingsprogramma’s, zoals die van de Verenigde Naties en de meeste NGO’s, in alle kloosters. Leer kloosters en lekenleraren hoe ze bondgenoten en beschermers kunnen zijn in plaats van misbruikers.

– Onderwijs vrouwen en kinderen over hun rechten, bijvoorbeeld: het is OK om nee te zeggen als een leraar probeert om seksueel contact te initiëren en hen op te leiden om zich gesterkt te voelen om zichzelf te beschermen en om zich uit te spreken over wangedrag.

-Creëer veilige en vertrouwelijke ruimtes waar slachtoffers hun verhaal kunnen vertellen en de steun en hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben om te genezen.

In het bijzonder verzoeken wij u deze kwesties te bespreken tijdens de komende bijeenkomst van de hoofden van de belangrijkste Tibetaanse boeddhistische tradities in Dharamsala. Het probleem van misbruik door Tibetaanse lama’s in het Westen en elders is zeer ernstig geworden. Daarom bevelen wij de hoofden van de Tibetaanse boeddhistische tradities aan om een commissie in te stellen die de oorzaken van seksueel, fysiek en financieel misbruik door Tibetaanse boeddhistische leraren onderzoekt.

Deze brief kwam voort uit een bijeenkomst van Westerse kloosters (monniken en nonnen uit diverse boeddhistische tradities) die in oktober 2018 werd gehouden in Spirit Rock, Californië.

De volgende monniken en nonnen uit vele verschillende landen die de belangrijkste tradities van het boeddhisme vertegenwoordigen, steunen deze oproep tot actie.

Aggadhammagavesi Bhikkhuni
Ajahn Brahmavamso
Ayya Anandabodhi Bhikkhuni
Ayya Santacitta Bhikkhuni
Ayya Santussika Bhikkhuni
Bhikkhu Bodhi
Bhikshuni Karma Lekshe Tsomo
Bhikshuni Sangye Khadro
Bhikshuni Thubten Chodron
Dhammadharini Tathaloka Mahatheri
Khenmo Konchog Drolma
Roshi Joan Halifax
Venerable Dhammadipa
Venerable Jampa Sangmo

Categorieën: Nieuws, Boeddhisme
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op Westerse boeddhistische kloosterlingen -‘stop seksueel misbruik binnen het boeddhisme’

  1. H.Molenaar schreef:

    Het misbruik in Azië is vele malen ernstiger. De traditionele boeddhistische landen aldaar kunnen nog erg veel leren van het verlichte westen. Het wordt tijd dat deze laatste wat onderricht terug gaat geven, o.a.. op het gebied van oprechtheid, integriteit, veiligheid, hygiëne, gelijkheid, mede menselijkheid, hulpvaardigheid, openheid etc. Oja en natuurlijk geen woorden maar daden!

  2. G.J. Smeets schreef:

    Sex. Het is niet uit te roeien in geen enkele samenleving, kloosters en sangha’s incluis. Sex in kloosters is nooit geregeld, het is per decreet gewoon verboden. Dat is even begrijpelijk als onnozel. Er is een kort en krachtige formule die overal ter wereld opgeld doet: hoe groter de geest, hoe groter het beest. Uitgezonderd een kleine categorie https://nl.wikipedia.org/wiki/Aseksualiteit

    Wat in de bovenstaande brief van de boeddhistische eerwaarden ontbreekt is ook maar de minste verwijzing naar staatsrechtelijke implicaties van wangedrag. De brief is een poging van de slager om zijn eigen vlees te keuren.

Menu