Het bestuur van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) zegt met ontzetting kennis te hebben genomen van de inhoud van het door Rigpa uitbesteedde, en onlangs gepubliceerde, onafhankelijke rapport over het wangedrag van de leraar Sogyal Rinpoche, en de andere onthullingen over misbruik door boeddhistische leraren die recentelijk in de publiciteit zijn gekomen.

De BUN wijst iedere vorm van misbruik af, betreurt elk slachtoffer hiervan zowel binnen als buiten de boeddhistische context, en betuigt haar medeleven aan alle directe en indirecte slachtoffers, zegt de BUN in een gisteren uitgebrachte verklaring.

In de afgelopen jaren heeft de BUN in samenspraak met haar leden een aantal maatregelen genomen door:

  • Het gesprek met haar leden te zoeken om het bewustzijn te verhogen en het belang van organisatorische maatregelen te onderkennen.
  • Het ondersteunen van een onafhankelijk meldpunt. Dit is inmiddels opgeheven, mede door het geringe aantal meldingen.
  • Het aanstellen van een landelijke, onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon. Hier kunnen slachtoffers nog wel vertrouwelijk terecht.
  • Het aanmoedigen van het aanstellen en opleiden van vertrouwenspersonen die functioneren binnen organisaties. In juni van dit jaar is hiervoor een trainingsdag georganiseerd door externe specialisten.
  • Het aansporen van haar leden een ethische code op te stellen die gedragen wordt door de eigen organisatie. Hier hebben 25 van de 45 leden inmiddels gehoor aan gegeven.
  • Het informeren over de rol van de leraar in een boeddhistische context.

 

De BUN zegt er met haar leden aan te blijven werken dat boeddhisten binnen hun organisaties op een veilige manier in een betrouwbare omgeving hun programma van studie en beoefening kunnen volgen.

De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is de vriendschapsvereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland. De leden beslissen over het beleid van de BUN en benoemen het bestuur. Het bestuur faciliteert, coördineert en initieert. De BUN fungeert als gesprekspartner voor de overheid namens de boeddhistische gemeenschap in Nederland.

 

 

Categorieën: BUN - Boeddhistische Unie Nederland, Mensenrechten, Misbruik, Boeddhisme, Geluk
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op BUN geschokt door onthullingen wangedrag boeddhistische leraren

  1. Eric Zaat schreef:

    Er is al jaren sprake van dat boeddhistische leraren zich schuldig zouden maken aan misbruik, en nu zegt de BUN geschrokken te zijn? Waarschijnlijk alleen omdat het nu zo uitgebreid in het nieuws is gekomen.