Deze week werd bekend dat de Union Bouddhiste de France (UBF) het lidmaatschap van Rigpa Frankrijk heeft geschorst, vanwege de aanhoudende beschuldigingen van seksueel misbruik, het gebruik van geestelijk en fysiek geweld tegen en van volgelingen en misbruik van macht door Sogyal Lakar, de oprichter van Rigpa International. De Dalai Lama en de bekende boeddhist en wetenschapper Matthieu Ricard spraken zich onlangs uit over de aantijgingen door acht prominente oud-volgelingen van Sogyal, die tientallen jaren tot de inner circle van Sogyal behoorden. De Dalai Lama noemde dergelijk gedrag van Sogyal walgelijk en Ricard zei niet te twijfelen aan de verklaringen van twee van deze oud-volgelingen.

Sogyal ging in retraite en vrijdag stapte hij op als spiritueel directeur van Rigpa International. Er komt een nieuwe spirituele adviesgroep om de organisatie van Rigpa te adviseren en te leiden. Sogyal rinpoche nam dit besluit, zoals hij omschrijft ‘na diepe persoonlijke reflectie, het inwinnen van raad en advies bij veel van zijn boeddhistische meesters en met de beste bedoeling voor de toekomst van de Rigpa gemeenschap.’

In zijn brief aan Rigpa maakte Sogyal rinpoche duidelijk dat het zijn wens is dat de verantwoordelijkheid voor de toekomst van Rigpa in handen komt te liggen van de sangha. De bestuurders en managers van de internationale Rigpa-afdelingen zeggen in hun brief van elf augustus 2017 deze verantwoordelijkheid te aanvaarden. En maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn.

Zo zal er een onafhankelijk onderzoek komen naar de beschuldigingen van misbruik, met inbegrip van de acht die worden genoemd in de brief van 14 juli 2017 aan Sogyal rinpoche. Bestuurders van de internationale afdelingen van Rigpa stellen dat een neutrale derde partij noodzakelijk is om volledig te kunnen ingaan op de bezorgdheid binnen de organisatie en om een fundament voor het herstel van vertrouwen in de Rigpa gemeenschap te leggen. Professioneel advies wordt ingewonnen zodat er een onderzoek komt dat internationaal aan de vereisten zal voldoen.

Rigpa International zegt onmiddellijk internationaal overleg te zijn gaan voeren om zowel een gedragscode en een klachtenprocedure van de grond te krijgen. Daarbij de al bestaande procedures op dat gebied en het advies van andere boeddhistische leraren en gemeenschappen, codes en procedures die geschikt zijn voor Rigpa in aanmerking te nemen. Deze gedragscodes gelden voor iedereen binnen de Rigpa gemeenschap.

Rigpa Nederland

Rigpa Nederland is lid van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Deze vriendschapsorganisatie kondigde bij monde van voorzitter Michael Ritman eerder in een gesprek met het BD aan dat er geen schorsing of andere maatregelen tegen Rigpa Nederland worden genomen. Pas op de ALV op 4 november dit jaar geeft Rigpa aan de BUN opening van zaken. Michael Ritman, zelf prominent Rigpa-lid, zal dat deel van de vergadering niet leiden.

Is er na de schorsing van Rigpa Frankrijk door de UBF een wijziging in het standpunt van de BUN gekomen aangaande het lidmaatschap van Rigpa Nederland. We stellen deze vraag aan Reinier Tilanus, woordvoerder van het BUN-bestuur.

Tilanus: ‘In Frankrijk is er door de UBF voor gekozen om het lidmaatschap van Rigpa Frankrijk op te schorten. Daarbij moet opgemerkt worden dat het onderzoek zich vooral richt op wat in Frankrijk heeft plaatsgevonden. Ook heeft de UBF de wens uitgesproken voor een ontwikkeling ten goede.

Reinier Tilanus

Reinier Tilanus

Het BUN-bestuur is na de brief van de acht prominenten in gesprek getreden met het bestuur van Rigpa Nederland en heeft vertrouwen in de stappen die in Nederland worden gezet. Wij hebben ook geen enkele aanleiding te veronderstellen dat andere leden van Rigpa anders dan Sogyal rinpoche zijn aangesproken op laakbaar handelen. Ook hebben er voor zover op dit moment bekend geen misstanden binnen Rigpa Nederland plaatsgevonden. De discussie moet gevoerd worden op grond van feiten van betrokkenen en niet op grond van indirecte verhalen

Het BUN-bestuur kiest er dan ook voor om Rigpa Nederland te steunen in dit voor alle betrokkenen moeizame en pijnlijke proces en ziet gezien bovenstaande geen aanleiding Rigpa te schorsen. Nog los van het feit dat de statuten van de BUN hier niet in voorzien.’

Heeft u daar vertrouwen in?

Tilanus: ‘Allereerst gaat het er dan om hoe een betrokken organisatie zorg draagt voor de direct en indirect betrokkenen door met hen in gesprek te gaan, zorg te verlenen en transparantie te scheppen over het standpunt van de organisatie. Als BUN volgen we of de betrokken organisatie onderzoek instelt en eventueel passende maatregelen treft tegen betrokken individuen. En we overleggen over structurele maatregelen om herhaling te voorkomen, bijvoorbeeld het voorkomen van een op een contacten tussen leraar en leerlingen, ethische codes, vertrouwenspersonen en of commissies, duidelijke huishoudelijk reglementen en dergelijke.’

Doet de BUN zelfstandig onderzoek naar eventuele misdragingen van Sogyal die tijdens zijn bezoeken aan Nederland hebben plaatsgevonden? En zo nee, waarom niet? Hoe gaat het bestuur om met de uitlatingen van de Dalai Lama en Matthieu Ricard over de beschuldigingen van wanggedrag door Sogyal. Hoe zijn die binnen de BUN ontvangen?

Tilanus: ‘Wij hebben het volste vertrouwen dat Rigpa zelf in staat is onderzoek te doen en met haar leden in gesprek te gaan. Wij zijn een Nederlandse organisatie en gaan niet apart onderzoek doen naar wat er in andere landen gebeurt. Onze verantwoordelijkheid ligt in Nederland en bij onze leden.

Wij zijn blij dat er binnen de boeddhistische gemeenschap door prominenten als de Dalai Lama en Matthieu Ricard ondubbelzinnig stelling wordt genomen over wat wel en niet aanvaardbaar is binnen de boeddhistische context.’

Rigpa International kondigt een onafhankelijk onderzoek aan naar de gedragingen van Sogyal en die van de organisatie zelf. Wie gaat dat onderzoek doen en hoe onafhankelijk is dat? Heeft u daar als BUN vertrouwen in?

Tilanus: ‘Wij weten nog niet hoe dat onderzoek gaat gebeuren en door wie en wachten nader informatie af. We zijn vooral blij dat Rigpa haar verantwoordelijkheid neemt en duidelijke acties voorstelt.’

Er is verwarring over de posities die BUN-bestuursleden, die ook actief lid zijn van Rigpa Nederland, bekleden. Onder andere BD-lezers suggereren dat Rigpa Nederland lid kan blijven van de BUN vanwege de twee petten die deze bestuursleden op hebben. Dat de problemen in Rigpa wel onder het tapijt geschoven zullen worden door de invloed van deze bestuursleden.

Herkennen jullie dat geluid en hoe ga je daar mee om? Hebben zij overwogen af te treden als bestuurder van de BUN of het lidmaatschap van Rigpa, eventueel tijdelijk, op te zeggen?

Tilanus: ‘Voor ons is er geen verwarring. Het is heel helder wie waar lid van is en we hebben niet overwogen lidmaatschappen op te zeggen. Wel zullen we de discussie in de ALV laten leiden door een bestuurslid dat niet bij Rigpa betrokken is. Het laatste woord is bovendien aan onze leden en niet aan het bestuur.’

Sogyal is opgestapt als spiritueel directeur van Rigpa, blijft hij nog wel residentieel leraar? Met andere woorden, blijft hij studenten de dharma onderwijzen. Kunnen we hem op teachings in bijvoorbeeld Amsterdam verwachten. Erkennen jullie hem nog als leraar? Prominente boeddhisten, ook de Dalai Lama, wijzen er op dat hij ook veel goeds heeft gedaan voor het boeddhisme. Is Rigpa Nederland nu een vleugellamme organisatie binnen de BUN?

Tilanus: ‘Dit is aan Rigpa om te beantwoorden, maar het lijkt uit de communicatie dat hij niet meer als leraar zal optreden. En het is zeker zo dat hij ook een grote bron van inspiratie is en is geweest voor duizenden beoefenaars. Dat maakt deze affaire ook zo onverkwikkelijk.’

Hoe zit het eigenlijk, heeft elke vestiging van Rigpa een of meerdere leraren, los van Sogyal? Is het boeddhistisch onderwijs in die centra nu gegarandeerd?

Tilanus: ‘Voor zover ik weet zijn er ook ervaren leerlingen in de verschillende centra die onderwijzen, maar daarvoor kunt u beter Rigpa zelf vragen.’

Is het nu afgelopen met schandalen over misbruik door boeddhistische leraren?

Tilanus: ‘Laten we het hopen en onze energie er op richten dat ten eerste zoveel mogelijk te voorkomen en ten tweede zo effectief mogelijk aan te spreken als er toch iets gebeurt.’

 

Categorieën: Interviews, Tibetaans boeddhisme
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

9 reacties op Reinier Tilanus van de BUN – ‘Geen misstanden binnen Rigpa Nederland’

 1. rien schreef:

  Op de website van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN staat het volgende:
  “Rigpa is een plek waar iedereen, ongeacht afkomst en achtergrond, zijn of haar aangeboren menselijke kwaliteiten tot bloei kan laten komen…. Sogyal Rinpoche, spiritueel leider van Rigpa heeft de unieke gave om deze :oude wijsheid voor de moderne tijd” op levendige wijze aan ons over te brengen. Met zijn aansprekende manier van communiceren en aanstekelijke humor, brengt hij je in contact met je aangeboren potentieel voor geluk, in iedere mens aanwezig.”
  Dit is de “reclame” tekst op zondag 13 augustus 2017.
  In de rubriek nieuws staat, gedateerd 26 juli 2017, echter een heel ander verhaal, een interview met de voorzitter van BUN en actief lid ( Rigpa Nederland is een stichting, van een stichting kun je GEEN lid zijn, contribuant misschien) van Rigpa Nederland, Michael Ritman, overgenomen van het Boeddhistisch Dagblad:
  “Al sinds de jaren negentig zijn er beschuldigingen van onder meer seksueel misbruik van volgelingen. Acht prominente volgelingen schreven een brief waarin zijn Sogyal verweten dat zij zich geestelijk en lichamelijk door hem misbruikt te voelen, onderwerp waren van seksuele lusten van Sogyal en hem opriepen zijn gedrag te veranderen….”
  Op de site van Rigpa Nederland staat onder het kopje Persbericht dat, naar aanleiding van de beschuldigingen Sogyal Rinpoche, na intern beraad, heeft besloten om zich per direct terug te trekken als spiritueel directeur uit alle organisaties onder de naam Rigpa, in alle landen in de wereld.
  Er komt een onafhankelijk onderzoek , er komt een klachtenprocedure en een gedragscode, en er komt een nieuwe spirituele adviesgroep om de organisatie van Rigpa te leiden.
  Mooie woorden maar nu de praktijk. Die is waarschijnlijk veel weerbarstiger!
  Op de site Rigpa Australia: geen woord! Rigpa Belgium: geen woord! Rigpa Canada: geen woord! Rigpa Duitsland: geen woord! Rigpa Ierland: geen woord! Rigpa Engeland: geen woord! Rigpa USA: het begint saai te worden: geen woord!
  Alleen maar superlatieven!
  En uiteraard alleen maar loftuitingen over de Goeroe! Dat tienduizenden, meestal toch wel slimme mensen, dit slikken en de man aanbidden, onvoorstelbaar.
  Met 130 centra in 30 landen is de beweging inmiddels een miljoenenbedrijf geworden. “Uiteraard” heeft Rigpa Nederland een ANBI-status, waardoor giften aan Rigpa aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting ( en zo iedere Nederlander een heel klein beetje bijdraagt aan de organisatie). Gelukkig zijn ANBI-organisaties verplicht hun jaarstukken te publiceren op de website.
  Juni 2016 hebben 650 mensen deelgenomen aan een driedaagse retraite met Sogyal Rinpoche. En in november 2016 waren er 1.100 geïnteresseerde bezoekers voor zijn public talk. De baten over 2015 en 2016 zijn: € 500.000 en € 430.000. De afdracht internationaal en projecten: € 113.000 en € 131.000. Het stichtingsvermogen: € 1.174.655 en € 1.216.510.
  Wordt de guru met pensioen gestuurd? Begint hij straks een nieuwe beweging? Rigpa buiten het verband?
  Rien, religie journalist.

 2. v schreef:

  Mijn boodschap is van de Boeddha: onderzoek je teachings, onderzoek je leeringen. Maak je niet afhankelijk van je leraar of ( nav) van geld. Kijk naar de 4 richtlijnen van juist spreken en handelen. Daar hebben wij het al druk genoeg mee. Maar misschien zeg ik nu iets incorrect. Welterusten allemaal

 3. Marit schreef:

  Is ook bekend of Sogyal spijt heeft betuigd? Ik lees alleen dat hij is teruggetreden. En dat pas nadat de halve wereld inclusief nu ook de Dalai Lama zijn afschuw had uitgesproken over zijn gedrag. Zonder die spijtbetuiging lijkt het me niet wenselijk dat hij ook nog maar 1 onderricht zal geven.

 4. Peter Passant schreef:

  Voor al degenen die, vóór zij tot een oordeel komen, een redelijk compleet beeld willen krijgen van wat er allemaal aan de hand is rond Sogyal Rinpoche leze de toelichting van Dzongsar Jamyang Khyentse: “Guru and Student in the Vajrayana”, te vinden via https://facebook.com/djkhyentse/

  • G.J. Smeets schreef:

   Dank voor de leestip.
   Of het een ‘redelijk compleet’ beeld is, ik zou het niet weten, informatief is de toelichting wel. Ze komt er op neer dat Vajrayana niet geschikt is voor westerlingen, dat Sogyal zijn studenten niet goed geprepareerd heeft op de specifieke leraar / leraar relatie in Vajrayana, en dat de leerlingen niet goed uit hun doppen hebben gekeken.

 5. Gerben schreef:

  Inderdaad een informatieve leestip waarvoor dank. Openlijke gedetaillererde discussie over het vajrayana pad is nogal schaars vind ik.

  Ik mis echter een belangrijk aspect. Hoewel er in de vajrayana dan veel “geks” mogelijk en geoorloofd mag zijn in de individuele guru student relatie (volgens de auteur), heeft sogyal zijn praktijken zo georganiseerd dat die “gekte” zich collectief rond jonge en knappe vrouwen plaatsvind. Er zit een hele organisatorische kant aan die niets met het pad van de student te maken heeft en alles met de behoeftebevrediging van de leraar. Dat heeft meer met sektarisme te maken dan met vajrajana onderricht. Krachten als “inner en outer circles”, mediatrainingen om vragen over misbruik te beantwoorden, onvoldoende checks and balances, geen mogelijkheid tot kritiek en open discussie, et cetera, zijn daar allemaal onderdeel van.