Het magazine Bitter Winter interviewt Dr. Dominic Nardi, beleidsanalist van China bij de Commissie van de V.S. voor Internationale Religieuze Vrijheid.

Op 6 juli 2020 coördineerde Dr. Dominic Nardi een Webinar over religieuze vrijheid in Tibet, georganiseerd door USCIRF, de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid. De USCIRF is een onafhankelijke, tweeledige Amerikaanse federale overheidscommissie die is opgericht door de International Religious Freedom Act (IRFA) van 1998. De commissarissen worden benoemd door de president en door de leiders van beide politieke partijen in het Congres.

Dr. Dominic Nardi behaalde zijn Ph.D. in politieke wetenschappen aan de Universiteit van Michigan, en heeft uitgebreide ervaring met het leven en het uitvoeren van academisch onderzoek in Azië. Hij dient momenteel als supervisory policy analyst bij USCIRF, waar hij zich richt op China, Noord-Korea en Vietnam, terwijl hij ook toezicht houdt op het Azië-Team. Bitter Winter heeft het Webinar over Tibet gevolgd en heeft na het evenement Dr. Nardi geïnterviewd.

Op 6 juli organiseerde USCIRF een Webinar over religieuze vrijheid in Tibet. Heeft u de indruk dat Tibet nu wat verwaarloosd is, met de meeste media die zich richten op Hong Kong en Xinjiang?

Ik denk dat de aandacht voor Hong Kong en Xinjiang heeft geholpen om de wereld te herinneren aan Tibet. Steeds meer religieuze groeperingen beseffen dat ze moeten samenwerken om het harde optreden van China tegen de vrijheid van godsdienst te bestrijden. Oeigoerse activisten lobbyen voor Tibetanen, terwijl christenen zich uitspreken voor Oeigoerse moslims. Daarnaast zijn USCIRF en de rest van de Amerikaanse overheid gericht gebleven op Tibet. We zijn zeer bemoedigd door de recente goedkeuring van de Wet op de wederzijdse toegang tot Tibet en de invoering van de Tibetaanse beleids- en steunwet in het Amerikaanse Congres.

Wordt de situatie op het gebied van de godsdienstvrijheid in Tibet steeds slechter? Heeft u specifieke voorbeelden?

Terwijl de Chinese regering het Tibetaanse boeddhisme decennialang heeft onderdrukt, is de situatie op het gebied van de godsdienstvrijheid in Tibet sinds 2011 verslechterd. De regering heeft een Orwelliaans surveillancenetwerk in de hele regio opgezet om de steun voor zijne heiligheid de Dalai Lama te monitoren en te onderdrukken. De regering is ook brutaler geworden in het vernietigen van belangrijke Tibetaanse culturele centra. Afgelopen zomer heeft de regering de helft van het Tibetaanse boeddhistische Yachen Gar-complex in de provincie Sichuan verwoest en duizenden monniken verdreven.

Wetten tegen bendes worden gebruikt tegen religieuze dissidenten. Hoe werken deze wetten?

In januari 2018 nam de regering een landelijke “anti-bende misdaad” campagne aan. De autoriteiten in Tibet noemen deze wet echter als rechtvaardiging om het niet-criminele pleitbezorgerswerk van Tibetaanse boeddhisten aan te pakken. Volgens een recent rapport van Human Rights Watch hebben rechtbanken ten minste 51 Tibetanen tot gevangenisstraf veroordeeld op grond van “anti-bende” aanklachten voor het vreedzaam indienen van een verzoekschrift of het protesteren van kwesties met betrekking tot religie, milieubescherming, landrechten en corruptie. De autoriteiten hebben deze anti-bendecampagne ook aangehaald om huizen te doorzoeken naar foto’s van de Dalai Lama. Het gebruik van deze wet door de regering om zich te richten op activiteiten die niets te maken hebben met criminele bendes is een duidelijk machtsmisbruik.

Tijdens het Webinar werd bezorgdheid geuit over het hardhandig optreden tegen het gebruik van en het onderwijs in de Tibetaanse taal. Heeft u meer details?

De Chinese regering heeft de beperkingen op het gebruik van de Tibetaanse taal op scholen opgevoerd en in plaats daarvan het gebruik van het Mandarijn Chinees bevorderd. De middelbare en middelbare scholen geven al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw les in het Mandarijn, maar in de afgelopen decennia zijn de basisscholen en kleuterscholen overgestapt op het Mandarijn. USCIRF is bezorgd dat dit beleid de kennis en het leren van de Tibetaanse taal effectief zou kunnen onderdrukken.

Gebaseerd op de CCP-houding die de controle over de lama reïncarnatie in Tibet beweert, lijkt het waarschijnlijk dat wanneer de huidige Dalai Lama, die net 85 jaar is geworden, zal sterven, de CCP zijn eigen “reïncarnatie” zal oppakken en deze aan de wereld zal introduceren als de nieuwe Dalai Lama. Wat kan er gedaan worden om dit plot op voorhand bloot te leggen?

USCIRF dringt er bij het Congres op aan om snel de Tibetaanse Policy and Support Act door te voeren. Dit wetsvoorstel zou als officieel Amerikaans beleid vastleggen dat de opvolging of reïncarnatie van Tibetaanse boeddhistische leiders, onder wie een toekomstige 15e Dalai Lama, een uitsluitend religieuze aangelegenheid is die uitsluitend door de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap zou moeten worden gemaakt. Het zou de Amerikaanse regering ook machtigen om gerichte sancties uit te vaardigen tegen elke Chinese ambtenaar die zich met de opvolging of reïncarnatie van Tibetaanse boeddhistische leiders zou bemoeien.

Hoe zit het met de (echte) Panchen Lama, die door de Dalai Lama werd herkend en door de Chinezen werd ontvoerd in 1995, toen hij zes jaar oud was, Gedhun Choekyi Nyima? Gelooft u dat de Chinezen beweren dat hij een “normaal” leven leidt in China?

USCIRF kan de “beweringen” van de Chinese regering over Gedhun Choekyi Nyima niet geloven, tenzij het bewijs levert voor zijn welzijn en hem met de buitenwereld laat spreken. Ondertussen heeft USCIRF-commissaris Nadine Maenza de Panchen Lama geadopteerd via USCIRF’s Religious Prisoners of Conscience Project en blijft hij voor hem pleiten.

We hebben soms de indruk dat Tibet een “verloren” zaak is, en er zijn maar weinig regeringen, behalve de Verenigde Staten, die zich zorgen maken over de mensenrechten in Tibet. Is dit een realistische indruk?

USCIRF is teleurgesteld dat de internationale gemeenschap geen krachtiger standpunt heeft ingenomen tegen de onderdrukking van de godsdienstvrijheid door China. We dringen er bij de Verenigde Naties en andere regeringen op aan om de Chinese regering verantwoordelijk te stellen voor de normen die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Geen enkele zaak is “verloren” totdat we het opgeven. USCIRF weet uit ervaring dat er plotseling en onverwacht verandering kan komen. We waren vorig jaar aangenaam verrast toen de overgangsregering van Soedan concrete toezeggingen deed om de voorwaarden voor godsdienstvrijheid te verbeteren. USCIRF zal zich blijven inzetten voor Tibetaanse boeddhisten en andere religieuze groeperingen in China totdat zij in staat zijn hun geloof in vrede te beoefenen.

Wordt de Tibetan Policy and Support Act binnenkort wet in de Verenigde Staten? Zo ja, wat zal er dan veranderen?

De Tibetan Policy and Support Act is momenteel in de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen. USCIRF dringt er bij de Senaat op aan om het wetsvoorstel snel aan te nemen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zou het helpen legitimiteit te ontzeggen aan elke Tibetaanse religieuze leider die door de Communistische Partij is gekozen en zonder de deelname van de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap. Bovendien hopen we dat de dreiging met gerichte sancties de Chinese functionarissen er twee keer over zal doen nadenken om zich te bemoeien met het selectie- of reïncarnatieproces voor toekomstige Tibetaanse leiders. Tot slot zou het wetsvoorstel vereisen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een consulaat in Lhasa opent, wat – als het lukt – het vermogen van Amerikaanse diplomaten om toezicht te houden op en verslag uit te brengen over de omstandigheden van de godsdienstvrijheid in Tibet, zou vergroten.

Wat kan de USCIRF doen met betrekking tot de godsdienstvrijheid in Tibet? En wat kunnen onafhankelijke westerse media en NGO’s doen?

USCIRF zal zich blijven inzetten voor Tibetaanse boeddhisten en ervoor zorgen dat Amerikaanse beleidsmakers Tibet de aandacht geven die het verdient.

Massimo Introvigne (Rome, 1955) is een Italiaanse godsdienstsocioloog. Hij is de oprichter en directeur van het Center for Studies on New Religions (CESNUR), een internationaal netwerk van geleerden die nieuwe religieuze stromingen bestuderen. Introvigne is de auteur van zo’n 70 boeken en meer dan 100 artikelen op het gebied van de godsdienstsociologie. Hij was de hoofdauteur van de Enciclopedia delle religioni in Italia (Encyclopedie van religies in Italië). Hij is lid van de redactie van het Interdisciplinair Tijdschrift voor Onderzoek naar Religie en van het bestuur van de Nova Religio van de University of California Press.  Van 5 januari tot 31 december 2011 was hij de “Vertegenwoordiger voor de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie, met speciale aandacht voor discriminatie van christenen en leden van andere religies” van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Van 2012 tot 2015 was hij voorzitter van het Observatorium voor Religieuze Vrijheid, dat door het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is opgericht om de problemen op het gebied van religieuze vrijheid op wereldwijde schaal te monitoren.

 

Categorieën: Dalai Lama, Mensenrechten, Interviews, Politiek, Gezondheid, Achtergronden, Onderwijs, Geluk
Tags: , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk