De Amerikaanse baptistendominee Lawrence Edward Carter sr. beschrijft in zijn boek ‘how my interfaith journey with Daisaku Ikeda made me a better Christian.’ (‘hoe mijn interreligieuze reis met Daisaku Ikeda mij tot een beter christen maakte’). Daisaku Ikeda is de oprichter van de boeddhistische nichiren organisatie Soka Gakkai International De SGI is ‘s werelds grootste boeddhistische lekenorganisatie, met ongeveer 12 miljoen Nichiren boeddhistische beoefenaars in 192 landen en gebieden.

Lawrence Edward Carter beschrijft in zijn boek hoe hij zich in een geestelijke crisis bevond. Als decaan van de Martin Luther King Jr. International Chapel in Atlanta (VS) had hij bijna twee decennia lang gestreefd naar de verspreiding van Martin Luther King Jr.’s filosofie van vrede en geweldloosheid. Maar de resultaten waren niet wat hij had gehoopt en gedroomd. Hij voelde wanhoop en verdriet op alle dingen die nog bereikt moesten worden, stelt hij in zijn boek.

In 1999 maakte Carter kennis met het werk van Daisaku Ikeda en de SGI. Hij zegt zich al snel te realiseren dat de visie van de SGI-leider voor vrede en geluk, of kosen-rufu, ‘zich in het proces van realisatie bevond en niet anders was dan Martin Luther King Jr.’s visie op het huis van de wereld’. Zijn wanhoop nam al snel af toen hij voelde dat Ikeda en de SGI hem “een blauwdruk voor een wereld zonder geweld” konden geven.

Zo begon hij aan een reis van leren en partnerschap met Ikeda die bijna 20 jaar heeft geduurd, een reis die hij in zijn zojuist uitgebrachte boek tot in detail beschrijft.

Carter richt zich op de kracht van nieuwsgierigheid en moedige gesprekken om harmonie in de wereld te bewerkstelligen. De kracht van nieuwsgierigheid, zegt hij, is de kracht van het openstaan voor het leren van verschillende culturen en het begrijpen van verschillende manieren van denken.

“Als je vraagt: “Wat is oorlog? Het antwoord is angst. Als je vraagt: Wat is haat? Het antwoord is angst. Als je vraagt: Wat is intolerantie? Het antwoord is angst,” zegt Carter. “Al deze verschillende vormen van angst zijn geworteld in onwetendheid. We kennen elkaar niet, dus cultiveren we angst en haat voor hen die anders zijn. De wereld is een uitdagende plaats omdat het een plaats van angst is. Maar de onverschrokkenen zullen de woorden van Marie Curie, die hij het publiek vroeg te herhalen na hem, in de praktijk brengen: “Niets in het leven is te vrezen, het is alleen te begrijpen. Nu is het tijd om meer te begrijpen, zodat we minder bang hoeven te zijn.’

Om meer te begrijpen, moeten we anders denken, zei hij: ‘Niet in of out the box, maar zonder box, denken zonder beperkingen. Het Nichiren boeddhisme stelt geen beperkingen aan je nieuwsgierigheid.’ Carter zegt dat de SGI-voorzitter een goed voorbeeld is van een nieuwsgierige geest, waarbij hij zijn meer dan 80 gepubliceerde dialogen met mensen van alle religies en achtergronden aanhaalt als voorbeelden van de bereidheid van Ikeda om van iedereen te leren. ‘Hij stelt een voorbeeld voor ons allemaal om een echte kosmische burger te worden,’, vindt Carter.

‘Ikeda is een niet-gewelddadige profeet, een profeet in de stijl van de oudtestamentische profeten’, vindt Carter. “In de lange schaduw van Gandhi en King zegt hij vandaag wat zij zouden zeggen.’

A Baptist Preacher’s Buddhist Teacher: How My Interfaith Journey With Daisaku Ikeda Made Me a Better Christian. Hoe mijn interreligieuze reis met Daisaku Ikeda mij tot een beter christen maakte (Middleway Press).
De Soka Gakkai International (SGI-“Value Creation Association International”) is een internationale Nichiren boeddhistische organisatie, opgericht in 1975 door Daisaku Ikeda. De SGI is ‘s werelds grootste boeddhistische lekenorganisatie, met ongeveer 12 miljoen Nichiren boeddhistische beoefenaars in 192 landen en gebieden. Het kenmerkt zich als een ondersteunend netwerk voor beoefenaars van het Nichiren boeddhisme en een wereldwijde boeddhistische beweging voor “vrede, onderwijs en culturele uitwisseling”. De SGI is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) met een consultatieve status bij UNESCO sinds 1983.
Bron Middleway Press.

 

Categorieën: Boekbespreking, Japans boeddhisme, Zorg, Boeddhisme, Geluk
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk