De in opspraak geraakte wereldwijde boeddhistische organisatie Shambhala International heeft een op traumawerkgroep opgericht, die voornamelijk bestaat uit sanghaleden die getroffen zijn (door de beschuldigingen) van seksueel wangedrag door de leider van die organisatie Sakyong Mipham rinpoche en andere leraren van de Shambhala gemeenschap.

Het project ontstond onafhankelijk van de leiding van Shambhala International, door het zogenoemde Shambhala Office of Social Engagement dat hielp het project van de grond te laten komen. De werkgroep wil de mogelijkheid bieden, voor degenen die het nodig hebben, om met een sanghalid die getraind is in professionele traumazorg gesprekken te voeren en ervaringen te delen. Deze vrijwilligers hebben zichzelf aangeboden om een weg te vinden om te leren om te gaan met wat er (aan seksueel wangedrag en machtsmisbruik) de laatste maanden aan het licht is gekomen door het onderzoek van Andrea Winn, onderzoeker en ervaringsdeskundige. De vrijwilligers zullen betrokkenen die dat nodig vinden verwijzen naar personen of instanties voor het verlenen van verdere hulp. Alle vrijwilligers zijn professioneel getraind, niet alleen in geestelijke gezondheidszorg, maar specifiek in trauma gerelateerde zorg.

Beerput

Andrea Winn onderzocht het seksueel wangedrag binnen de Amerikaanse tak van Shambhala International. Vrouwen vertelde haar hoe de leider van deze organisatie Sakyong Mipham Rinpoche hen op seksueel vlak had gemanipuleerd en misbruikt. In een tweetal rapporten -Project Sunshine- deed Winn daar in het openbaar verslag van. Niet alleen de Sakyong werd beschuldigd maar ook leraren van Shambhala die zich jarenlang vergrepen zouden hebben aan mannen, vrouwen en kinderen binnen de organisatie. Winn kwam ook een beschuldiging van verkrachting door Sakyong op het spoor, maar kon die beschuldiging niet verder onderzoeken omdat daarvoor haar de middelen ontbraken. Sakyong trad na het tweede rapport terug als spiritueel leider en is in een ‘proces van zelfreflectie’ gegaan. Hij gaf toe relaties met enkele vrouwen binnen Shambhala te hebben gehad. Winn noemt dat een vorm van bij de Amerikaanse en Canadese wet strafbaar gesteld seksueel misbruik, gebaseerd op macht de deze man.

De bestuursraad van Shambhala, die inmiddels demissionair is, heeft het Amerikaanse advocatenkantoor Wickwire Holm gevraagd de beschuldigingen te onderzoeken. Het kantoor heeft twee onderzoekers, Selina Bath en Will Russell benoemd. Een zogenoemd Olive Branch fungeert als neutrale derde partij om verhalen over schade te registreren en om raadslieden voor de slachtoffers te leveren.

Gang van zaken

Op 19 maart 2018 kondigde de Kalaparaad – het bestuursorgaan van de internationale Shambhalagemeenschap- een nieuwe inspanning aan om kwesties van eerdere schade (wegens machtsmisbruik en seksueel wangedrag) in de gemeenschap aan te pakken. Eind juni 2018 werden beschuldigingen van seksueel wangedrag geuit tegen Sakyong Mipham Rinpoche, de leider van de wereldwijde Shambhalagemeenschap, evenals tegen andere leiders binnen de gemeenschap. In reactie op deze beweringen stelde Shambhala een formeel, onafhankelijk onderzoek in, dat zou worden uitgevoerd door een neutrale externe onderzoeker.

Op 6 juli 2018 reageerde de Kalaparaad, op verzoeken van de gemeenschap om nieuw leiderschap en kondigde aan gefaseerd af te treden. Diezelfde dag kondigde de Sakyong aan dat hij tijdens het onderzoek naar de tegen hem ingestelde vorderingen zijn administratieve en pedagogische taken in Shambhala neer zal leggen. Op 20 juli kondigde Shambhala formeel het begin aan van het onderzoek door een derde partij, uit te voeren door Wickwire Holm.

Nederland

Han de Wit, leraar van Shambhala Nederland, zei enkele maanden geleden in een interview met deze krant dat hem geen gevallen van seksueel wangedrag binnen Shambhala Nederland bekend zijn. In maart 2018 schreef Fred van Welsem, directeur van Shambhala Nederland in een mail aan de leden dat ook bij hem geen signalen bekend zijn dat er in Nederland zaken spelen. ‘Wat de mogelijkheid niet wegneemt dat die er wel zijn,’ schrijft Van Welsem. Hoe kunnen we hier – waar dat nodig is – schoon schip maken.’ Hij wijst erop dat Shambhala al lang een procedure kent voor het geval er sprake is van ongewenst gedrag. Van Welsem: ‘In een cultuur van vriendelijkheid is veiligheid een voorwaarde. Iedere vorm van seksueel en ander misbruik is onaanvaardbaar en er dient op vaardige wijze tegen opgetreden te worden.’

Bezuinigingen

De Kalaparaad heeft inmiddels het mes gezet in de uitgaven van de organisatie en heeft zijn goedkeuring gehecht aan een reeks bezuinigingen om de huidige financiële situatie van Shambhala te verbeteren. In totaal zijn de bedrijfslasten met 30% verlaagd. Deze maatregelen omvatten personeelsinkrimpingen bij de centrale diensten van Shambhala en de Kalaparechtbank.

 

 

Categorieën: Mensenrechten, Misbruik, Zorg, Boeddhisme, Geluk
Tags: , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk