Als er door zich slachtoffer van machtsmisbruik en seksueel wangedrag voelende volgelingen van Sakyong Mipham en andere leiders binnen Shambhala International schadeclaims worden ingediend, zou dat het eind van deze boeddhistische organisatie kunnen betekenen. Hoewel de financiële situatie van Shambhala International -in het algemeen- op dit moment solide en stabiel is, deinzen Amerikaanse rechters er niet voor terug om per geval miljoenen dollars aan slachtoffers toe te kennen. Zoals onlangs nog toen een rechter een man die ziek werd van een onkruidbestrijdingsmiddel van Monsanto honderden miljoenen dollars toekende.

Op korte termijn gaat het financieel niet goed met de organisatie. De Kalaparaad, het hoogste bestuursorgaan van Shambhala International, noemt de kasstroomvoorspellingen vanaf januari 2018 rampzalig. Er gaat meer geld uit dan er binnenkomt. De aftredende raad wil in de begroting van 2018 voor $100.000 snijden. Een andere ronde van besnoeiingen die de afgelopen twee maanden is gemaakt moet tot eind oktober voor ongeveer $500.000 opleveren. Het grootste deel van deze bezuinigingen heeft plaatsgevonden binnen de afdelingen van Sakyong Potrang, waaronder de functies van de Kalapa-raadsleden zelf, waarvan sommige werden betaald, en de beëindiging van veel van de onderwijs-, schrijf- en administratieve ondersteuning voor de Sakyong.

Extra bezuinigingen

In de komende maanden zijn waarschijnlijk extra bezuinigingen nodig, schrijft de Kalaparaad aan de Shambhalaleden, afhankelijk van de gezondheid van lokale centra en de eigen financiën van groepen en de te verwachten donaties. De Treasury Council en de Kalapa Council onderzoeken sinds januari 2018 de mogelijkheid van verkoop van activa naarmate de omvang van de liquiditeitscrisis duidelijker werd. De organisatie heeft kortetermijnstrategieën gebruikt, zoals het lenen uit de eigen beperkte middelen, om meer tijd te hebben om te analyseren welke activa het meest waard zijn en bij afstoten een minimale impact op de Shambhalagemeenschap hebben.

De leden van de Kalaparaad die zitting hebben in de raden van bestuur van Shambhala USA en Shambhala Canada Society blijven fiduciair verantwoordelijk voor deze ondernemingen totdat het interimbestuur op 22 september aantreedt.

Vanuit één perspectief heeft volgens de raad het financiële model van Shambhala in principe gewerkt. In de afgelopen decennia zijn over de hele wereld Shambhala centra en groepen gesticht en veel onroerend goed activa verworven, en duizenden mensen de dharma hebben bestudeerd en deelnamen aan langere retraites in de centra.

Vanuit een ander perspectief is het model altijd zwak geweest. Terwijl de totale activa van de organisatie groeien, lijkt het erop dat op elk niveau – lokale centra, landelijke centra, en het centrum van de mandala – er constante druk is om genoeg inkomsten te vinden om de kosten te dekken, laat staan om te groeien. Ondanks de algemene opwaartse trend doen zich in het hele systeem regelmatig financiële crises voor en moeten verschillende divisies concurreren om de belangstelling en het geld van de donoren.

Stabielere basis

Het onmiddellijke doel van het huidige leiderschap is het creëren van een stabielere basis in het centrum van de mandala door middel van bezuinigingen en mogelijk verkoop van activa. Dit zal de gemeenschap en nieuwe leiders de tijd geven om te onderzoeken hoe de organisatie verder kan gaan en hoe het financiële model zal evolueren. Hoe de financiën er in de toekomst zullen uitzien, hangt van veel dingen af, waaronder: Willen Shambhala studenten nog steeds samenkomen in hun lokale centra om samen te studeren, te oefenen en een gemeenschap te creëren? Zo ja, zijn de centra in staat om door middel van donaties, leges en programma-inkomsten voldoende inkomsten te genereren om te kunnen gedijen? Willen de studenten nog steeds samenkomen in de landelijke centra voor retraites? Zo ja, voor welke programma’s, en hoe zal de beslissing van de van seksueel wangedrag beschuldigde Sakyong om geen onderwijs meer te geven van invloed zijn op de financiële modellen?

Shambhala International is een wereldwijd conglomeraat van non-profit organisaties, momenteel voornamelijk gevestigd en Noord-Amerika en Europa. Shambhala in Noord-Amerika heeft een netto-actief van 22,5 miljoen USD en een bruto jaaromzet van 18 miljoen USD. De Sakyong en zijn onderwijs hebben een cruciale rol gespeeld bij het genereren van inkomsten voor Shambhala. De financiële impact van zijn huidige stap terug binnen dat onderwijs is nog niet volledig bekend, zegt de raad. Zijn jaarlijkse zomeronderwijs in de retraitecentra van Shambhala vormen een hoeksteen van hun financieel model, en zijn incidentele programma’s in stadscentra dragen ook aanzienlijk bij aan hun inkomsten. Er wordt gewerkt aan een onderzoek naar de effecten van zijn besluit om een stap terug te doen en geen onderwijs meer te geven , met name in de landelijke centra, en aan het plannen van scenario’s voor de toekomst, schrijft de raad.

Op 31 december 2016 bezaten de afdelingen van Shambhala in Noord-Amerika samen $35 miljoen aan activa en $12,5 miljoen aan passiva. Donaties, inkomsten uit programma’s en de verkoop van goederen zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van Shambhala. In 2016 gaven leden, donateurs en begunstigers van Shambhala meer dan $6 miljoen dollars.

Lokaal

De bedrijfsstructuur van Shambhala in Europa is lokaal georiënteerd. Met uitzondering van Nederland, waar een nationale organisatie bestaat, worden centra en groepen in de meeste andere gevallen afzonderlijk en onafhankelijk opgericht. Shambhala Europe GmbH is een in Duitsland geregistreerde naamloze vennootschap zonder winstoogmerk en is een 100% dochteronderneming van Shambhala USA. Het deelt de eigendom van het onroerend goed van het Franse centrum van Dechen Chöling en is de eigenaar van een aantal Europese en wereldwijde handelsmerken van Shambhala, die het in licentie geeft aan Europese Shambhala-centra.

Association Shambhala Europe (Dechen Chöling) is een vereniging uit 1901 die in Frankrijk werd opgericht om het retraite centrum van Dechen Chöling in de buurt van Limoges, Frankrijk, te beheren. Shambhala centra en divisies in andere regio’s van de wereld hebben eenvoudige of geen bedrijfsstructuren, en minder financiële activiteiten dan hun Noord-Amerikaanse en Europese tegenhangers.

Categorieën: Nieuws, Misbruik, Onderwijs, Geluk
Tags: , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk