Het onderzoek naar de juistheid van anonieme beschuldigingen van seksueel wangedrag door Sakyong Mipham Rinpoche (Osel R. Mukpo), leider van Shambhala International, is nu begonnen. Shambhala heeft een onafhankelijke externe onderzoeker aangetrokken om geloofwaardige beweringen van seksueel geweld tegen de Sakyong en andere leiders in de Shambhalagemeenschap te onderzoeken. Mukpo is onlangs onder grote druk teruggetreden als leider van de organisatie. Ook de huidige Kalaparaad treedt af.

Dat melden de communicatieadviseurs Mark Whaley en Ashley Dinges van Kalapa media aan de studenten en volgelingen van Sakyong. Zo lang het onderzoek duurt zal Shambhala geen verder commentaar geven op specifieke beschuldigingen van seksuele geweldpleging totdat het onderzoek is afgerond. Details van het onderzoeksproces, met inbegrip van hoe een claim in te dienen, zullen volgende week worden vrijgegeven.

Betrokkenen en anderen hebben verzoeken ingediend om meer gedetailleerde informatie over de financiën van Shambhala te krijgen. Het is de wens, zo zeggen de voorlichters, om transparantie te bieden over de financiële situatie van de organisatie en de voortdurende financiële uitdagingen waaraan de leiders van Shambhala werkten voordat de recente gebeurtenissen hun impact hadden.

‘In deze tijd van leiderschapsovergang zet Kalapa media zich in om u zo vaak mogelijk te voorzien van updates voor de gemeenschap. Deze updates zullen over het algemeen voortgangsrapporten en aankondigingen van tijdlijnen bevatten’, zeggen de voorlichters.

Transitie

Deze week is de Kalaparaad, het hoogste bestuursorgaan binnen Shambhala, begonnen met de afronding van het transitieplan, inclusief de vorming van het transitieteam dat een interim-leiderschapsorgaan zal benoemen. De huidige raad heeft aangekondigd terug te zullen treden en zal volgende week zijn overgangsplan aan de gemeenschap bekendmaken.

Shambhala heeft formeel een onderzoeksgroep van de zogenoemde Olive branch in de arm genomen om steun te verlenen op het gebied van: een neutrale plaats voor het melden van gevallen van wangedrag of schade; het opstellen van nieuw beleid en nieuwe procedures; behartiging van de belangen van slachtoffers; het plannen en opleiden van toekomstige leiders; het faciliteren van regionale bijeenkomsten; en het werken aan het bevorderen van verzoening binnen de gemeenschap.

Deze Olive branch afdeling presenteert een actieplan om de nodige ondersteuning te bieden om sanghaleden te beschermen tegen misbruik en om procedures op te stellen om ertegen op te treden als het gebeurt. Boeddhistische groepen in de Verenigde Staten zijn de laatste jaren opgeschrikt door wangedrag van de kant van geëerde leraren – wangedrag dat in sommige gevallen al vele jaren aan de gang was, maar geheim werd gehouden. De Olive branch zal binnen een week een eigen persoonlijke boodschap schrijven om zich voor te stellen aan de Shambhalagemeenschap.

Boeddhistische groepen in de Verenigde Staten -en daarbuiten- zijn de afgelopen jaren opgeschrikt door wangedrag van de kant van geëerde leraren – wangedrag dat in sommige gevallen al vele jaren aan de gang was, maar geheim werd gehouden door leraren, besturen, sangha’s en de slachtoffers zelf. Helaas ontbreekt het veel boeddhistische organisaties aan beleid en procedures met betrekking tot wangedrag. Leerkrachten, studenten en raden van bestuur lijken zich niet bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden op het gebied van governance en mogelijke aansprakelijkheid in geval van wangedrag. Zonder robuuste richtlijnen leidt wangedrag meestal tot chaos en langdurige schade voor individuen en organisaties. Wanneer een vertrouwde leider wordt beschuldigd, wordt de stabiliteit van de organisatie bedreigd en zijn vermogen om zijn missie na te streven wordt gecompromitteerd, stelt Olive branch.

Bron Kalapa Media

 

 

 

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Misbruik, Geluk
Tags: , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk