Eigenliefde en gewetenloosheid komen vaak samen voor. We kunnen er het etiket narcist opplakken. Verslaafd aan waardering en een gebrek aan empathie zijn andere kenmerken. Deze mensen doen er alles aan om niet ontmaskerd te worden, daarom is het moeilijk om ze te herkennen. De meeste narcisten verblijven niet in de gevangenis, zoals je misschien verwacht. Velen zijn sociaal vaardig genoeg om het juist ver te schoppen, bijvoorbeeld in een leidinggevende positie op je werk. Ook in de politiek functioneert menig narcist. Ze streven naar macht over anderen en de politiek is een gebied waar je ongestoord je gang lijkt te kunnen gaan. Eenmaal in een positie met macht terecht gekomen kan dat destructieve gevolgen hebben.

Maar laten we afstappen van het etiket. We hebben het over mensen die geloven dat ze gelukkiger worden als ze andere mensen in hun macht hebben. Ze geloven dat de ander in de eerste plaats een vijand is, gevaarlijk en onbetrouwbaar. En om die reden zullen ze anderen emotioneel op afstand houden en proberen de ander onder controle te krijgen en houden. Dat kan bijvoorbeeld door agressie, liegen, manipulatie, kwaadspreken en andere vormen van machtsmisbruik. Dit soort gedrag heeft natuurlijk gevolgen. In de eerste plaats zal de ander die als vijand wordt gezien, na de eerste incidenten op zijn hoede zijn en afstand bewaren. Dit is weer de bevestiging voor de persoon in kwestie dat de ander inderdaad een vijand is. Zo werkt de illusie van machtsmisbruik en het is ook een reden waarom deze mensen niet openstaan voor nieuwe informatie. Ze zijn daar te wantrouwend voor. Daarnaast kunnen ze slecht reflecteren. Als de interne volwassene de juiste informatie over menselijke relaties kan opnemen, dan is transformatie wel mogelijk. Tot die tijd is het belangrijk om uit de invloedsfeer van deze machtsdenkers te blijven of komen.

Tegenwoordig is de leugen in de politiek gebruikelijk en dat komt mede omdat er zoveel politici rondlopen die het controleren van de politieke tegenstander, partijgenoten of gewone burgers, belangrijker vinden dan integer zijn. Voor politici die wel oprecht hun werk doen, is het daardoor extra moeilijk om zich te kunnen handhaven. We worden overspoeld met informatie, maar wat is fake en wat is gebaseerd op feiten. Wanneer betreft het informatie en argumenten die naar eer en beste (ge)weten worden verstrekt?

De hoeveelheid desinformatie is tegenwoordig ongekend groot en komt ook bij voorheen betrouwbare bronnen vandaan zoals de NPO en de kwaliteitskranten. Het lijkt er daardoor op dat de macht misbruikende politiek leider vrij spel heeft. Velen wijzen graag naar de president van de VS, Donald Trump, die zijn behoefte aan applaus en adoratie openlijk etaleert. Maar is zijn huidige tegenstrever en presidentskandidaat Joe Biden op dit gebied, dus niet wat betreft zijn opvattingen, aantoonbaar beter? Hoe is het mogelijk dat deze twee mensen gaan strijden om de macht?

Het is wel zwak om steeds naar de andere kant van de oceaan te kijken. Relevanter voor ons is het om de Europese en Nederlandse politiek onder de loep te leggen. Het is onze stellige indruk dat er ook in Nederland politiek leiders zijn die bereid zijn leugens voor waarheid te verkopen, of liever leugenachtig gedrag als integer voor te doen. Het is toch nauwelijks mogelijk het één van het ander te onderscheiden voor de burgers, dus waarom daar niet gebruik van maken? Doel heiligt de middelen, het gaat tenslotte om een goede zaak, het landsbelang. Maar dat is nu net het probleem bij de politicus die leeft in de illusie van macht, hij handelt niet in het belang van ons allen maar van zichzelf. En door de doorlopende discussie in de media over een veelheid aan onderwerpen, ontstaat zoveel mist dat desinformatie niet meer te onderscheiden is van echte kennis. Dat is de kern van de huidige politieke crisis.

Wie dan? Geef namen en rugnummers!

Zodra we dat doen gaan mensen zich opwinden en worden de trollenlegers actief. Zodra we het hebben over een bepaalde politiek leider of een specifieke partij dan breekt de discussie los en wel op zo’n manier dat de honden er geen brood van lusten. Dat geeft zoveel vervuiling dat kop nog staart te ontdekken zijn. Dat is de ideale wereld voor de machtsdenkers.

Iedere partij heeft zijn argumenten, we kunnen oprecht discussiëren en in Nederland moeten altijd compromissen gesloten worden. Dat is het probleem niet. Het gaat om de leugenachtigheid en de politiek leider die de leugen gebruikt om zich te profileren. We zoeken naar oprechtheid. Politiek leiders moeten vooral integer en authentiek zijn. Wie of wat gaat ons daarbij de weg wijzen?

 

 

 

 

Categorieën: politiek leider zoektocht, Politiek, Achtergronden, Geluk, Maatschappij, Pakhuis van Verlangen
Tags: , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

9 reacties op Op zoek naar een politiek leider die fatsoen aan wijsheid koppelt (3)

 1. Piet Nusteleijn schreef:

  Campagnevoeren, campagne is strijd;
  reclame maken voor jezelf. Om het voor het zeggen te krijgen. Van jezelf zeggen: wij hebben de beste partij, wij als kandidaten zijn de beste. Wij zien het, het beste. Wanneer je hier goed naar kijkt, is het goed mis. Van jezelf zeggen: “ik ben de beste”.
  Het is het narcisme ten top. Bij voorbaat corrupt.
  In ons politieke partij systeem wordt je ook gedwongen bij verkiezingen een keuze te maken. Een combinatie van mensen en hun standpunten/ ideologieën. Soms al een keuze voor de minst slechte.
  Al met al: niet fijn, niet goed, niet fatsoenlijk.
  We kunnen toegaan naar het kiezen van mensen op persoonlijke titel. Zonder propaganda. Opheffing van politieke partijen.

  • kees moerbeek schreef:

   Het kiezen van mensen op persoonlijke titel was en is al heel lang mogelijk. En eerlijk gezegd al net zo lang als het kiesrecht bestaat.

   Een politieke partij is (van oorsprong) niet meer dan een kiesvereniging waarbij kandidaten zich aangesloten hebben. In de Grondwet is de vrijheid van vereniging geregeld, zo ook het bestaan van politieke partijen. Enige tijd geleden werden Satudarah, Hells Angels en No Surrender door de rechter verboden als criminele organisaties. Groen Links bijvoorbeeld is door de rechter niet veroordeeld als criminele organisatie.

   Er is niets corrupts aan het maken van reclame voor jezelf. Wat corrupt zou zijn in het kader van de kieswet is het omkopen van kiezers, het vervalsen van stembiljetten en dergelijke. In niet nader te noemen landen is cliëntelisme schering en inslag. Koelkasten en geld worden gegeven in ruil voor een stem.

   Reclame maken voor jezelf noem je narcisme, dat mag je zo noemen. Een ander ziet dit mogelijk anders. Dat wat partijen doen in verkiezingstijd noem je propaganda, ook dat mag je vinden en een ander mag iets anders vinden.

   Het loopt niet lekker met de politiek in Nederland en dat is altijd het geval geweest. Net als over het weer wordt over politiek erg veel geklaagd. Ze kunnen het overigens ook nooit goed doen. Het is natuurlijk heel eenvoudig om als burger van dit land de ‘schuld’ bij de politiek te leggen en zelf achterover geleund te zitten. Ook is het zo dat burgers van dit land te weinig belangstelling hebben voor de (vaak) complexe zaken waar de politiek mee bezig is, behalve wanneer ze met de neus op de feiten gedrukt worden.

   Nederland krijgt de politiek, die het verdient en de enigen die dit kunnen veranderen zijn wijzelf. Enig zelfinzicht doet wonderen en wat ook wil helpen is kennis van hoe zaken werkelijk geregeld zijn in dit land.

   Hierbij de link naar de Kieswet https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2019-02-22

 2. Dick van der Vlugt schreef:

  Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie (1861-1925) stelt in een voordracht* over de betekenis van Pinksteren voor het sociale leven, dat het menselijk gedrag gevolgen heeft voor de spirituele energieën die hij daarmee creëert. Zo leidt leugenachtigheid tot wezens die de menselijke ontwikkeling tegen houden. Hoewel zijn taal vaak ouderwets aandoet laat hij vanuit zijn helderziende kwaliteiten zien dat ons gedrag bepaald niet zonder consequenties is in gebieden waar we niet direct zicht op hebben. Vandaar zijn oproep om aan een versterking van “bewustzijn” te werken: een persoonlijke ontwikkelingsweg te gaan, waarin je je inzet om je los te maken van ego-projecten. We leven in een tijd van vernieuwd “tribalisme”, dat is toestand van voortdurende stammenstrijd of van collectieve weerstand tegen mensen die geen deel uitmaken van de eigen stam of groep, voortvloeiend uit een al te sterk gevoel van verbondenheid binnen een stam of groep**. Vroeger waren dat duidelijk afbakende confessionele en belangengroepen. Katholieken tegen Protestanten, of socialisten tegen liberalen. Nu zijn dat groepen die elkaar versterken in hun “bubbels”: hun gekleurde perspectief op een probleem in de wereld. Deze bubbels worden enorm versterkt door de werking van de media, die allen het nodig hebben om in de veelheid van aangeboden informatie accenten te zetten, die aandacht en daarmee kijkers, volgers en dus geld te trekken. De mens in de bubbel zoekt vooral gelijkgestemden om zijn gelijk te halen bij dezelfde ander. In dit veld is elke “normale” beïnvloeding door op wijsheid geënte perspectieven onmogelijk geworden. Als groepen chimpansees brullen we naar elkaar vanuit een vermeende bedreiging, waargenomen door onze primaten hersenen. En zo creëren we zelf een reële èn spirituele sterk vervuilende wereld. Politici maken graag gebruik van dit fenomeen om in de waan van de dag hun bubbel te vergroten. Maar zij zijn slechts marionetten in dit krachtenveld, die wij mensen op dit moment kennelijk willen vanuit ons primatenbewustzijn. Een lagere staat van bewustzijn. Wij krijgen de leiders die we verdienen, door hoe we zijn en hoe we denken en handelen. Passend bij onze huidige staat van het bewustzijn. Zo bezien ontstaat er een bijzonder somber perspectief. Beiden auteurs wijzen terecht op het fenomeen van het gebrek aan moreel leiderschap, wat is ontstaan in dit krachtenveld en het politieke krachtenveld ernstig vervuild. Om daaruit te geraken stel ik voor dat we een vierjarige geaccrediteerde beroepsopleiding voor politici oprichten, die iedereen die zich actief met politiek wil bezig dient te volgen na zijn eigen opleidingen als voorwaarde voor deelname aan het politieke bedrijf: Het eerste jaar is verplicht voor raadsleden en wethouders op gemeentelijk niveau en betreft het leren van eigen belang overstijgende denk- en gespreksoefeningen. Het tweede jaar is de vooropleiding voor provinciale bestuurders en burgemeesters en betreft ontmoeting en gesprek over besturen vanuit wijsheid. Hier worden cases vanuit het verleden met behulp van deskundigen en filosofen geëvalueerd. Het derde jaar is voor alle leden van de tweede kamer, die tijdens hun functioneren gecoacht worden door speciaal daarvoor opgeleiden supervisors met een brede verdienstelijke maatschappelijke achtergrond. Het vierde jaar is weer een voorwaarde jaar, maar nu voor ministers en de MP. In dit jaar worden politieke missers uit de afgelopen 50 jaar uitvoerig geëvalueerd in combinatie met minor met filosofische ethische onderwerpen. Kortom we verlaten de stam en de waan van de dag. Politici leren nu te reflecteren op zichzelf, in plaats van alleen maar op elkaar. Kijken of daar een meerderheid voor te vinden is. *Het pinksterfeest als gezamenlijk streven van de zielen en het werken aan de vergeestelijking der wereld. Keulen 9 juni 1908.** Gevonden op http://anw.inl.nl/article/tribalisme

 3. Luuk Mur schreef:

  Reactie op Dick van de Vlugt,

  Dank voor je uitgebreide bijdrage. Je vergelijkt de politicus met brullende chimpansees. Deze verklaring wordt ook wel het ‘wilde instincten’ excuus genoemd. Het houdt in dat de mens tot agressief gedrag komt, omdat we het instinct hebben van agressieve zoogdieren. Deze agressie moet dan ingetoomd worden met allerlei voorschriften, zoals de tien geboden.

  Ik ben van mening dat er ook een andere verklaring mogelijk is. Onze verre aap-voorouders leefden in een volledig coöperatieve, liefdevolle. onschuldige staat. De mens werd pas agressief toen deze het menselijk bewustzijn kreeg. Toen ontstond er een innerlijk conflict in de mens en werd hij egoïstisch en agressief. Dit kunnen we pas oplossen als we goed begrijpen wat de menselijke conditie is(het verdeelde zelf).

  In de website-wtmnetherlands.com(o.a.Freedom essay 14)-wordt deze hypothese uitvoerig onderbouwd.

  • Dick van der Vlugt schreef:

   Reinoud Eleveld, een Taoleraar waar ik veel van leer op dit gebied, beweert dat de grote hersenen ontwikkeld zijn in het primaten stadium. Het bewustzijn wat daar ontwikkleld is, is gericht op overleven van hogere apensoorten tussen grote vijanden. Een enorm surplus aan intelligentie gericht op overleven is daar ontstaan. De menselijke ontwikkeling is hier een vervolg op. Maar de mens is in staat het “overlevingsbewustzijn” waar jij ook over schrijft te transformeren. De 10 geboden zijn nog een oude vorm van reguleren door een strenge Vader God van het Oude Testament. Dus van bovenaf met een straffende God.De moderne geindividualiseerde mens kan vanuit vrijheid een eigen individuele ontwikkelingsgweg gaan, waarbij hij het geloof in de noodzaak van overlevingsgedrag omvormd tot handelen vanuit wijsheid. Deze hogere staat van bewustzijn zijn tal van mensen aan het zoeken. Misschien wel terugvinden zoals jij beschrijft, maar dan niet vanuit een collectief geschonken bewustzijn, maar vanuit een individueel in vrijheid ontwikkeld bewustzijn. Dat kan op velerlei manieren, waar grote groepen mensen inmiddels buiten de gangbare godsdiensten en overtuigingen om mee bezig zijn. Dit zal na een chaotische periode van strijd een nieuwe fase in het leven op aarde inluiden. Het is naar mijn mening goed om dit vertrouwensvolle perspectief voor ogen te houden bij alle stapjes die nu al gezet worden.

   • kees moerbeek schreef:

    Ik ben geschrokken van de ophef gisteren over de toeslagenaffaire. Dat de Belastingdienst bewust duizenden mensen gecriminaliseerd (inclusief etnisch profileren) en in de ellende gestort heeft is ongehoord. Nu is een onderzoekscommissie op het verkeerde been gezet doordat het ministerie relevante informatie achterhield. Informatie die al acht maanden oud is.

    Met alle respect Dick, een wenkend perspectief is mooi, maar de tijd dringt.

    • Dick van der Vlugt schreef:

     Als reactie op Kees Moerbeek: Bedankt voor je reacties Kees.Ik ben het met je eens dat de toeslagenaffaire wel een heel groot dieptepunt is in onze recentere politiek. Gelukkig staan politici als Pieter Omzigt en Renske Leijten aan de moreel juiste kant te strijden. Het artikel de Barmhartige primaat waar je Luuk op wees heb ik gelezen, dat geeft een breed perspectief op de lange geschiedenis van dit vraagstuk.

  • kees moerbeek schreef:

   Beste Luuk Mur, ik zou je willen vragen het artikel de Barmhartige primaat van het Boeddhistisch Dagblad te lezen en. m.n. het deel over Frans v.d. Waal.
   https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/147221-de-barmhartige-primaat/

 4. Luuk Mur schreef:

  Dag Kees Moerbeek,

  Dat is een bijzonder interessant betoog. Ik zal het herlezen.