De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) gaat twee vertrouwenspersonen m/v aanstellen die gaan fungeren als een soort back-up in die gevallen dat boeddhisten, die slachtoffer zijn van seksueel (getint) geweld binnen hun sangha en daar geen gehoor vinden voor hun klacht, toch hun ervaringen kwijt kunnen. De aanstelling vindt plaats om slachtoffers te horen en zo nodig  door te verwijzen naar het in november vorig jaar ingestelde en onafhankelijke meldpunt seksueel misbruik boeddhistische gemeenschap (Meldpunt BG).

Veel sangha’s en boeddhistische organisaties hebben naar aanleiding van seksueel misbruik binnen enkele organisaties- een dieptepunt was het jarenlange misbruik van leerlingen door de theravadaleraar Mettavihari, al vertrouwenspersonen aangesteld en klachtenprocedures ontworpen. Het aanstellen van de landelijke vertrouwenspersonen is een extra garantie dat klagers en slachtoffers altijd zullen worden gehoord, zegt Michel Ritman, voorzitter van de BUN, maar komt niet in de plaats van plaatselijke vertrouwenspersonen. De procedure voor het aanstellen en selecteren van deze vertrouwenspersonen vindt binnenkort plaats en is een advies van een werkgroep binnen de BUN die zich met deze problematiek bezig houdt.

Verslag

Het Meldpunt BG hoopt binnenkort met een verslag te komen over het functioneren van het meldpunt sinds de oprichting, zegt Arda Gerkens, directeur van de stichting kinderporno waar het meldpunt BG onder valt. Het Boeddhistisch Dagblad heeft om die informatie gevraagd. Zo wil de redactie weten of dat er meldingen van misbruik binnen zijn gekomen of dat het meldpunt op een andere wijze is geraadpleegd. En zo ja, hoe de opvolging heeft plaatsgevonden wat de aard was van de klachten.

BUN logo nieuwMichael Ritman zegt positief verrast te zijn over de inzet binnen de sangha’s om protocollen en klachtenregelingen te maken en vertrouwenspersonen aan te stellen. Het gaat om een bewustwordingsproces, zegt Ritman. Wat ontbrak was een instantie die boven en buiten partijen staat en met het aanstellen van de twee vertrouwenspersonen hoopt de BUN die mogelijkheid te creëren. De BUN is het aanspreekpunt tussen boeddhistisch Nederland en de overheid, er zijn 38 boeddhistische organisatie bij aangesloten. Niet alle sangha’s zijn lid van de BUN. Overigens blijft het aan de melder of ook de politie wordt ingeschakeld en/of de verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd.

Eerste meldpunt wereldwijd

Het meldpunt BG is het eerste meldpunt wereldwijd voor boeddhisten die met misbruik te maken hebben (gehad). Sponsoren die bij de oprichting zijn betrokken zijn de Buddharama Tempel in Waalwijk- waar vipassanaleraar Mettavihari jarenlang leerlingen seksueel misbruikte, en de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), het aanspreekpunt van de overheid voor de 50.000 tot 65.000 boeddhisten in Nederland. Beide sponsoren zijn betrokken bij het meldpunt om, wanneer er behoefte aan is, met slachtoffers in gesprek te gaan en om aanbevelingen mee te nemen

Meldpunt BG stelt onafhankelijk te zijn, mensen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik door boeddhistische leraren of anderen binnen de boeddhistische gemeenschap, of mensen die vermoeden dat iemand anders hier slachtoffer van is, kunnen het meldformulier op www.meldpuntbg.nl invullen of via de website een afspraak maken om telefonisch melding te doen. Alle meldingen worden volgens de organisatie strikt vertrouwelijk behandeld.

Meldpunt BG biedt slachtoffers en hun omgeving de mogelijkheid hun verhaal te doen. Melders krijgen desgewenst advies over de mogelijkheden voor professionele hulp, lotgenotencontact en/of strafrechtelijke stappen. Het meldpunt onderhoudt nauwe contacten met de stichting Slachtofferhulp en de politie, zodat melders snel met deze instanties in contact kunnen worden gebracht. Hierbij vormt de behoefte van het slachtoffer altijd het uitgangspunt.

Signaleren en aanpakken

Meldpunt BG zal de meldingen analyseren om inzicht te krijgen in de aard en omvang van seksueel misbruik in boeddhistisch verband. Zo kunnen gefundeerde aanbevelingen worden gedaan voor maatregelen om in de toekomst seksueel misbruik door monniken en leraren en anderen zo mogelijk te voorkomen, dan wel tijdig te signaleren en aan te pakken.

Aan Meldpunt BG kunnen alle vormen van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een boeddhistische context in Nederland gemeld worden. Het kan gaan om misbruik door een monnik, een leraar, een begeleider of een (mede)leerling, of dit nu plaats vindt tijdens een boeddhistische bijeenkomst, een retraite of een individuele ontmoeting. Meldpunt BG zegt er voor betrokkenen bij alle verschillende stromingen en groeperingen binnen de boeddhistische gemeenschap in Nederland te zijn.

Mettavihari.

Mettavihari.

Zes Nederlandse vipassanaleraren beschuldigden hun in 2007 overleden Thaise meditatieleraar Mettavihari van grensoverschrijdend seksueel wangedrag met mannelijke leerlingen, onder wie een aantal leraren die deze kwestie nu naar buiten brengen. Het wangedrag kwam volgens de leraren al in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw ter sprake, maar een onderzoek in het najaar van 2014 door twee boeddhistische leraren wees uit dat de omvang groter is dan werd gedacht en dat mensen hier schade van ondervinden.

Daarop is besloten het gedrag van Mettavihari in mei vorig jaar in de de openbaarheid te brengen via het Boeddhistisch Dagblad. Het gaat om het jarenlange seksueel misbruik van tientallen leerlingen. Ook het NOS-journaal besteedde uitgebreid aandacht aan deze kwestie. Naar schatting worden tientallen leerlingen jaarlijks in boeddhistische centra slachtoffer van enigerlei vorm van geweld of voelen zich geïntimideerd

Categorieën: BUN, Misbruik, Nieuws
Tags: , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

41 reacties op BUN stelt vertrouwenspersonen aan

 1. Zeshin schreef:

  Zucht,…..Reactie op een gevolg,… waarom je niet richten op de oorzaak. De seksuele onderdrukking vanuit een ideologie die een celibataire levensstijl propageert aanpakken. Ik snap heel goed vanuit welk oogpunt deze regel het boeddhisme is binnen geslopen. Maar ik ben van mening dat er hoofdzakelijk het probleem’Lust’mee bedoeld word. Met seks is niks mis, alle boeddha’s zijn uit seks voort gekomen. Siddharta had een vrouw, een zoon en ik weet ook niet wat zich in de slaapkamer van Siddharta heeft afgespeeld. Lust is niet gekoppeld aan seks, maar ook aan moord, eten, macht, enz. Lust is synoniem voor dukkha wat lust voor ‘leven’ is, we zijn allemaal behept met lust .
  Als iemand vanuit inzicht(satori) een celibataire levensstijl aan neemt dan is daar niets mis mee, zo iemand zal niemand misbruiken. Maar als je dit doet om aanzien, macht, enz. te verkrijgen of dat celibaat van een sangha verwacht word is dit net zo laakbaar als het seksueel misbruik zelf. Natuurlijk is het van belang om slachtoffers bij te staan, maar het lijkt mij beter om slachtoffers te voorkomen.

 2. Ujukarin schreef:

  Iets te zwartwit, Zeshin. Ja ‘afgedwongen’ celibaat is zeker één van de oorzaken, en het is aan iedere traditie zelf (Theravada, vele Tibetaanse) om te kijken hoe ze dat risico kunnen verminderen. Maar seksueel misbruik ligt veel ruimer op de loer, namelijk bij iedere leraar-leerlingrelatie ook in niet-celibataire tradities (nog los van de issue of beide betrokkenen wel ‘vrij’ zijn).

  Policies zoals bij SIM, Maitreya en bij ons Triratna-hoofdkantoor ‘dicteren’ dan ook dat seksuele relaties nooit mogen overlappen met situaties van hierarchische invloed; SIM stelt bijvoorbeeld dat mocht op een retraite de vlam overslaan die b.v.k. pas na 3 maanden verder mag gaan in ‘consumptie’ en dat de twee betrokkenen daarna nooit meer in leraar-leerling verband in SIM context gewenst worden. Voor ons geldt net zoiets, zodra er iets opbloeit zal de betreffende leraar/-res om vervanging in zijnhaar rol naar de student toe vragen. En als vangnet mocht er in dit soort situaties wat misgaan is zo’n centraal vertrouwensloket zeker nuttig…

  With folded palms,

  • Zeshin schreef:

   Tsja het leven zit vol risico’s voor je het weet ben je verliefd.

   • kees moerbeek schreef:

    Ik snap je punt, maar met platitudes schiet niemand wat op :-)

    Dit is Kaido Hisamatsu’s lievelingsmuziek van E.L.O. https://www.youtube.com/watch?v=5LnPnbhyjGc

    ‘I was searching (searching) on a one-way street
    I was hoping (hoping)
    for a chance to meet
    I was waiting for the operator
    on the line’

    Wie is het die ‘operator on line’ naar wie die ‘I’ op zoek is? Die ‘sweet loving woman’? Er zijn zoveel valkuilen: drank, pillen, geld… of een opperwezen :-(

  • Tanja schreef:

   Mij verdiepend hebbend in de protocollen en ‘polocies’ van Triratna, het ik de volgende informatie en ervaring (opgedaan), welke in schril contract met de bovengeschetste ‘situatie’ van dharmacharin Ujukarin.

   Als je vraagt om inzage om deze polocies, omdat je nog issues hebt gerelateerd aan een relatie met een ordelid, welke ontmoet op zijn retraites, waarbij je (intensief) op retraite bent blijven gaan tijdens deze relatie, krijgt je geen inzage in deze polocies.
   Er wordt gezegd ze zijn hier nog niet geimplementeerd. Ze bestáán niet. En ook nog: ze bestónden nog niet toen jullie elkaar ontmoeten.
   Er wordt uiteindelijk tegen je gezegd: waarom wil je deze eigen zien, wat ga je daarmee dóen? Wil je hem dan ten gronde richten?
   Dat was in Nederland.
   Een president van een groot Triratnacentrum, waar de andere partij van de relatie bij betrokken is, heeft het over ‘not wanting to mud the waters’. Inzage wordt niet verleend en na klachten hierover: geen commentaar.
   Vervolgens heb ik de volgende informatie verzameld.
   So far:
   Ujakarin plaats hier, in een commentaar op een artikel, de informatie ‘in mijn sangha bijvoorbeeld hebben we al een aantal jaren SIM-achtige regels in de UK omdat we daar groot zijn en in Nederland waar we kleiner zijn hebben we er nooit behoefte er aan gehad. Als die alsnog ontstaat hebben we het vrij makkelijk door de UK regels te vertalen’.
   Verder engelse contacten zeggen hierover: dat er (in de UK) een proces gaande is en er nog geen officiële gemeenscappelijke polocies zijn.
   Tevens de information dat er inderdaad er richttlijnen zijn geformuleerd, door initieel het ‘preceptors college’ vanwaaruit het naar de ‘European Chairs Assembly’is gegaan, maar dat daar nog niet in alle centra op dezelfde manier mee gewerkt wordt. Dat er verschillende centra zijn nu inderdaad al richtlijnen hebben aangenomen.
   Ik heb er zelf in de UK één kunnen opsporen.
   Een deel van bovenstaande informatie heb ik van een betrokkene bij dit centrum.
   Van iemand anders (alle bronnen, welke zelf direct benaderd, zijn ordeleden die op een of andere manier direct betrokken zijn geweest bij ofwel het opstellen ofwel proces van implementeren van deze richtlijnen) zegt dat het project is geïnitieerd door de voorzitter van Triratna’s International Council.’
   Deze is tevens bezig met een ‘another writing’ aangaande polocies.
   Aan dezeis voorzitter heb ik de vraag gesteld of er (nu wel of niet)iets op papier staat (ook al er nog een proces van implementatie gáánde, waarbij enkele centra al actief met zulke polocies werken) dat beschikbaar is of zou móeten zijn, na vraag hierom, als hulpmiddel bij het benoemen en onderzoeken van spanningsvelden en moeilijkheden, om te kunnen kijken hoe zulks zich zou kunnen verhouden tot zaken genoemd in deze richtlijnen/polocies.

   Ik heb daar nog geen reactie op ontvangen.
   Mocht dit nog komen zal ik deze graag hier plaatsen.

   Tanja

   • Ujukarin schreef:

    Klopt Tanja, maar ze zijn er wel. Alleen vooralsnog intern (ongepubliceerd) en vanuit HQ zoals ik al schreef, in Nederland houden we ons er aan maar dat wil nog niet zeggen dat we dat formeel gaan publiceren. Een voorbeeld van een policy die wél extern gepubliceerd is, specifiek over omgang in de sangha met kinderen en kwetsbare volwassenen, vind je hier

    https://thebuddhistcentre.com/news/triratna-safeguarding-children-and-vulnerable-adults

    With folded palms,

    • Tanja schreef:

     Beste Ujukarin,

     Je reactie is zo typerend…

     Ik heb hierbij niet gevraagd om ‘formele publicatie’ maar om inzage.
     De vraag hier is waarom inzage niet verleend wordt en hoe dit en reacties op dit verzoek zich verhouden tot ‘socialisaties’ in de triratna sangha.

     Tanja

     • Ujukarin schreef:

      Beste Tanja,

      Ik zou niet weten waarom iemand inzage zou moeten krijgen in iets wat nog niet officieel breed gepubliceerd is. Maar anyway het onderliggende principe, geen menging van leraar-leerlingschap en relaties, is luid en duidelijk. *** *** ** *** *********** ******* ****** **** ********* **** *** ****** ****** ** ****** ****** *** ** ******* *** ** ******
      (reactie aangepast, PvB)
      With folded palms,

     • Tanja schreef:

      Ujukarin,
      Ik denk dat je goed aantoont hoe vragen omzeilt worden en fatalisme (je hebt het toch jezelf aan te rekenen) dan toch weer de overhand krijgt…
      Tanja

     • Tanja schreef:

      Ujukarin,

      Wat zijn jou woorden waard ‘voor ons geldt net zoiets, zodra er iets opbloeit zal de betreffende leraar/-res om vervanging in zijn/haar rol naar de student toe vragen’ en ‘in mijn sangha bijvoorbeeld hebben we al een aantal jaren SIM-achtige regels in de UK omdat we daar groot zijn en in Nederland waar we kleiner zijn hebben we er nooit behoefte er aan gehad. Als die alsnog ontstaat hebben we het vrij makkelijk door de UK regels te vertalen’, als er geen inzage verleend kan worden in deze protocollen bij interne vraag hierna..? Omdat deze nog niet officieel (breed gepubliceerd…) zijn..? Wat is wie aan te rekenen?

      Tanja

      Ik ga reageren op Ujukarin verder laten.

    • Sjoerd schreef:

     Wat een merkwaardige loop in jouw reactie Ujukarin. Een erkenning die onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt door een ontkenning.
     Een ethisch complex van gedragsregels dat niet in het Nederlands vertaald is, niet op papier staat en niet bekend mag worden is naar mijn inzicht een pathologische illusionaire vervalsing van de realiteit met het onderliggende doel jezelf anders voor te doen dan je in werkelijkheid bent.
     Is er bij jullie nog het eea dat beter verborgen kan blijven???

     • Ujukarin schreef:

      Hoi Sjoerd,

      Het ging hier simpelweg om het punt dat mijn sangha, net als een paar andere, al zo’n regel heeft. Niet om hoe definitief dat al is en hoe hard op papier staand. Er wordt aan gewerkt (vanwege mogelijke meningsverschillen over de exacte formulering, niet over het principe); dat zie je ook aan die andere regels (voor kinderen en kwetsbare volwassenen) die wél publiceerwaardig zijn.

      *** ****** ** ****** **** ******** ** ******** ***** ** ****** *** ****** ***** ** ********* ** ** ******* *** *** *** **** **** ************** *** **** **** ******** ** **** ****** ** ********* ***** ** *** ************** ** *** ****** *** **** *** ** ****** *** *** ******* ** ****** ****** **** ***** *** ***** **** ** ***** ***** ****** **** ****** *** ******** **** ******************** **** *********** ** *** ** ***** ********** ******** ***** *** **** ***** **** **** ***

      (reactie aangepast, PvB)

      With folded palms,

     • Sjoerd schreef:

      Beste Ujukarin,
      Wat een merkwaardige en voor mij zeer schokkende reactie van jou. Je stelt je op als een slager die zijn eigen vlees keurt en diskwalificeert een kennelijk aan jou bekende vrouw die alleen om de omgangs regels vraagt, door te suggereren dat je er wel meer van afweet en in afwezigheid van jullie gedragscode wel kan beoordelen dat haar ex als leraar geen blaam treft, omdat zij het er wel zelf naar gemaakt heeft.

      Dit is een exacte kopie van de rechtvaardiging van incestplegers en verkrachters.
      Ik had een dieper inzicht en een meer compassievolle houding en reactie van jou verwacht.

      Is dit jouw persoonlijke opvatting of geef je hier vorm aan de opvattingen van jouw sangha?
      In dat geval lijkt mij basaal iets niet in de haak.

  • Sjoerd schreef:

   Celibaat als oorzaak aanwijzen lijkt mij grote onzin. In Azië onder onvrijwillige monniken is het misschien een factor die ook meespeelt. Voor een vrijwillige westerse (leken)leraar is het mi een kul argument.
   Als je kiest voor celibaat, dan kun je altijd nog ‘de hand slaan’ als het snakken te heftig wordt en in het andere geval kun je gewoon kiezen voor een vaste relatie of wisselende seksuele partners buiten de sfeer en het relatie netwerk van de boeddhistische omgeving. Ook in dat geval blijft een eerlijke, open en gelijkwaardige relatie (ethiek ) mi het ijkpunt.

   Celibaat als verklaring is het toedekken van relationele pathologie met een zg partner als slachtoffer. Het past bij het bevredigen van machtshonger en daaraan gekoppelde seksuele lustbevrediging.
   Een dergelijke verklaring met celibaat als argument kan de leraar in kwestie nooit rechtvaardigen.
   3 Maanden onthouding van het contact met de leerling voor het consumeren van de seksualiteit is flauwekul. De periode van minimaal 1 jaar komt meer in de richting.
   Regelmatig zie je bij zg leraren die het niet kunnen laten, ook een hele reeks zg ‘ex-relaties’ in hun voetspoor. Het zijn de slachtoffers die zij gemaakt hebben. Dat zij zich zelf door hun daderschap tot slachtoffer maken, hebben zij niet door.
   Een sangha zou deze mensen hun leraarschap moeten afnemen en hen verwijzen voor forensische psychiatrische hulpverlening.

   • Ujukarin schreef:

    Helemaal mee eens. Waar celibaat een rol speelt, en dat deed het zeker bij Mettavihari; naast de ‘potje ervan gemaakt’ cultuur in Thailand waardoor hij met verwachtingen naar NL kwam die bepaald niet klopten bij wat de NL volgelingen hier verwachtten. Dan moet je wat aan dat afdwingen van celibaat doen.

    Maar waar het om lekenleraren speelt is het niet relevant. Of de termijn 3 maanden of 1 jaar of 0 moet zijn is echt een discussie per sangha en per situatie. Als het kontakt in een retraite ontstaan is kan ik me een afkoelperiode voorstellen. Bij ons in Engeland komt het vrij geregeld voor dat tijdens wekelijkse Dharmaklassen ‘iets opbloeit’ en dan is het devies, of het nu al keihard op papier staat of niet, dat beiden elkaar pas als tortelduifjes kunnen gaan zien/ontmoeten zodra de klas is overgedragen aan een andere leraar/lerares danwel de student(e) naar andere klas verkast is. Oftewel zodra de leraar/student relatie verbroken is.

    Verder mis ik in de discussie een beetje de rol van de student(e). Zolang die na kennismaking met Dharma geregeld vrijwel 100% van hun vrije tijd in tempel/centrum doorbrengen inplaats van hun normale sociale circuit te handhaven (hoezo ‘buiten de sfeer en het relatienetwerk’…)maken ze een relatie-zoeken binnen die sangha ook wel erg voor de hand liggend, en dat brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Zelfs niet alleen tussen student(e) en leraar, BC Haaglanden bijvoorbeeld meldde in de wandelgangen van de BUN vergadering dat hun vertrouwenspersoon (die hebben ze, chapeau!) moest helpen nadat een relatie tussen 2 studenten onderling geklapt was en de ene ex zich door de andere ex geïntimideerd voelde. En zelf had ik in de jaren dat ik in Maitreya instituut woonde ook eens een scharrel met een medestudente en toen dat uit ging kwam ze tóch minder vaak op retraite aldaar.

    With folded palms,

    • Tanja schreef:

     Er is door mij gister een melding bij een vertrouwenspersoon van de BUN gedaan welke Ujukarin’s uitingen alhier omvat.
     Ik zal ze vragen het vervolg hiervan, hier vandaag, mee te nemen in hun onderzoek.

     Tanja

     • Ujukarin schreef:

      Da’s prima, dat zien we vol vertrouwen tegemoet!

      With folded palms,

     • Sjoerd Windemuller schreef:

      Alleen het MeldpuntBG.nl garandeert een onafhankelijke en anonieme behandeling van meldingen van seksueel misbruik. Er vindt inhoudelijk geen samenwerking plaats met zg vertrouwenspersonen van de BUN heb ik van hen begrepen. Ze doen ook geen mededelingen over personen.
      Het zijn professioneel opgeleide mensen, met veel verschillende verwijzings mogelijkheden en veel respect voor andermans levensovertuiging.
      Als je klachten hebt, is dat het juiste meldpunt.
      Voor de vertrouwenspersoon van de BUN ligt door de historische context van een aantal Bun – leden en de organisatie veel complexer.

 3. Klaas schreef:

  Ik ben het met Ujakarin eens, maar Zeshin zegt nog iets meer, waar ik het ook mee eens ben: de opvattingen over seks in bepaalde boeddhistische tradities zijn wel aan een herijking toe.

  • kees moerbeek schreef:

   Misschien zeggen de aanhangers van die bepaalde boeddhistische tradities wel dat ze dat zelf wel uitmaken en geen behoefte hebben westers boeddhistisch neo-kolonialistische bemoeizucht en betutteling.

   Dit is geen onzin. Immers westerlingen hebben eerder van de jood Jezus een Grieks-Romeinse westerling met blauwe ogen en blond haar gemaakt en hebben dit marketing concept te vuur en te zwaard verspreid in West- en Oost-Europa, Zuid-Amerika en nog zo wat.

   Sinds de XIX-de eeuw beweren westerse boeddhisten dat de Aziatische boeddhisten een potje gemaakt hebben van het ‘echte’ boeddhisme. Neen, dit verzin ik niet, lees David L. McMahan er maar op na.
   http://www.amazon.com/Making-Buddhist-Modernism-David-McMahan/dp/0195183274

   By the way over welke opvattingen over sex hebben we het eigenlijk?

   • Ujukarin schreef:

    O.a. over dit punt waar Zeshin naar verwijst

    “Ja ‘afgedwongen’ celibaat is zeker één van de oorzaken, en het is aan iedere traditie zelf (Theravada, vele Tibetaanse) om te kijken hoe ze dat risico kunnen verminderen. ”

    En dat is écht een ervan gemaakt potje in ieder geval in Azië in die tradities. Serieus geïnteresseerden in Dharma hebben vrijwel geen andere keus dan monnik of non te worden, zoiets als lekenleraar wat we hier in het Westen hebben wordt in de cultuur nauwelijks gewaardeerd. En bij die keuze hoort celibaat, op papier althans. De praktijk is een stuk weerbarstiger, zowel met schandknapen als met dames die kloosters geregeld bezoeken of geregeld door de ‘celibatairen’ bezocht worden; met zelfs allerlei toedek-mechanismen zoals voor Tibetanen de ‘Tantrische beoefeningen’. Maar als wij Westerlingen daar dan weer van durven te zeggen dat het toch eigenlijk het breken van de monniks- of nonnengelofte is dan is het huis bijna te klein…

    With folded palms,

    • kees moerbeek schreef:

     Blijkbaar weet je het allemaal Ujukarin en dat mag. Ga ze het daar vooral vertellen en houdt het niet voor je. Er valt voor westerse boeddhisten veel goed bekeringswerk te doen onder Aziatische boeddhisten. En ook dat mag.

     Ons land staat sinds mensenheugenis in de buitenlanden bekend om zijn heftige theologische discussie waaraan iedereen: van poetsvrouw, visboer, bakker tot en met theoloog aan meedoet. Deze discussies tot op de vierkante millimeter hebben menig handgemeen tussen gelovigen, beeldenstorm, geloofsvervolging en kerkafscheidingen geleid.

     Bij gebrek aan christendom is nu het boeddhisme aan de beurt en omdat FSM ook in Nederland erkend is als kerkgenootschap, zal ook daar over enige tijd ook wel een kerkscheuring het licht zien. Ook dat mag.
     https://www.youtube.com/watch?v=OBMrww3APXQ

    • Sjoerd schreef:

     Er zijn maar 3 belangrijke factoren die een rol spelen in seksueel misbruik door zg leraren van al dan niet kwetsbare leerlingen.
     1. Wat is de persoonlijkheidsstructuur van iemand die zelf de positie van leraar ambieert?
     2. Welke (lacunaire?) gewetensfunctie cq psychopathologie speelt een rol in het daadwerkelijk gedrag van de leraar in een dergelijke gesublimeerde incestueuze relatie?
     3. Wat is de pathologie in de groepsdynamica van de sangha of retraitegroep die dit laat gebeuren?

     Bij incest wordt vaak het slachtoffer uit de groep verstoten of geïsoleerd. Ik vraag mij af hoe de praktijk bij sangha ‘ s is?
     Wat nu aan publicaties bekend is stemt mij niet optimistisch.

     • kees moerbeek schreef:

      Die factoren zullen mij een zorg zijn, Sjoerd. Zwemleraren, leraren in het onderwijs of eender welke leraar ook blijft met zijn tengels van een leerling af. Immers, tussen leraar en leerling bestaat een afhankelijkheidsrelatie.

      Waarom incest erbij halen?

     • Sjoerd schreef:

      Ah Kees, mooie krachtige samenvatting. Als dat de formulering wordt van de BUN en alle aangesloten organisaties, met bijbehorend strak gehanteerd sanctiebeleid op overtreding, dan ben ik bijna tevreden.
      Opvang voor slachtoffers en daders in compassie met voor ieder passende doelstellingen maakt het af.

 4. Zeshin schreef:

  Gedurende een sesshin, een intensive trainingsweek vroeg een student tijdens privéonderhoud: ‘Meester mag ik iets zeggen?’ ‘Maar natuurlijk,’ antwoordde de meester. Tijdens het douchen staat er iemand te gluren. De meester antwoordde: ‘ Tja,.. dat is geen goede zaak.’ De meester belde de leerling weg. De volgende dag waren er twee personen die wederom een zelfde voorval melde. De meester zei dat het geen goed zaak was. De derde en vierde dag werd door meerdere personen op dringende wijze duidelijk gemaakt dat er nog steeds gegluurd werd. Uit eindelijk kwam de hoofdmonnik naar de meester met het verzoek om een vergadering te beleggen. Iedereen werd naar de tempel geroepen waar de meester op zijn plek in het midden van de tempel zat. De meester vroeg: ‘wat is er zo belangrijk dat de sesshin onderbroken moet worden. Iemand zei: ‘Tijdens het douchen loopt er iemand te gluren.’ De meester antwoordde;’ ik weet er van het is mij al meerdere malen verteld.’ Iemand zei: ‘We willen dat u deze persoon weg stuurt, niemand kan nog rustig douchen.’ ‘Ten eerste vertel mij waarom ik die persoon weg moet sturen en ten tweede richt je op je buik en concentreer je, dat is waar een sesshin voor bedoeld is. Iemand stond boos op en zei: ‘U stuurt die persoon die zo gluurt weg anders gaan wij weg.’ De meester antwoordde: ‘jullie weten allemaal heel goed hoe het hoort en dat je niet naar blote mensen mag gluren, jullie hebben allemaal al zo veel geleerd. Maar als ik de persoon die zo gluurt weg stuur, wie moet haar dan bijbrengen wat wel en niet mag. Dus er is geen bezwaar als jullie allemaal weg gaan.

  • kees moerbeek schreef:

   Zucht, …, reactie op een gevolg… blijkbaar is volgens de meester iedereen hypocriet. Niemand zou zich richten op de oorzaak, werkelijk? Driewerf gezucht.
   https://www.youtube.com/watch?v=5cdetIDisTU

   • G.J. Smeets schreef:

    Kees,
    er staat helemaal op het eind van Zeshins verhaaltje:
    “…jullie hebben allemaal al zo veel geleerd. Maar als ik de persoon die zo gluurt weg stuur, wie moet haar dan bijbrengen wat wel en niet mag. Dus er is geen bezwaar als jullie allemaal weg gaan.”

    Met andere woorden gezegd staat daar: praat niet tegen mij en tik die gluurder zelf op de vingers want dat ga ik niet voor jullie doen.

    Lijkt me wel o.k. van die meester in dat verhaaltje.

    • kees moerbeek schreef:

     Ik heb dat nergens gelezen G.J. Smeets. Dat is wat jij concludeert en dat mag natuurlijk.

     Wie weet zoog Zeshin het verhaal wel uit zijn zennige duim om iets aan te tonen, of niet, of wel en niet tegelijk. Mag allemaal :-) Vervolgens maakt iedereen zelf uit wat hij/zij ermee doet. Niks mis mee!

 5. Gerben schreef:

  Elke leken leraar mag er natuurlijk een actief seksleven op nahouden, daar is niets mis mee. Maar seksueel MISBRUIK is natuurlijk uit den boze.

  Ik had het dan ook vertrouwenwekkender gevonden als de BUN bijvoorbeeld Rigpa het lidmaatschap ontzegd had.
  Deze Sangha identificeert zich volledig met de Tibetaanse leraar Sogyal Rinpoche.
  Sogyal is nou juist het levende voorbeeld van seksueel wangedrag naar vrouwen en het hanteren van sektarische organisatiemodellen die seksueel wangedrag in de hand wekken.
  Leefregels zijn prachtig, gedragscodes en vertrouwenspersonen ook, maar uiteindelijk gaat het er om welk gedrag binnen de BUN (of elke andere organisatie) wel en niet getolereerd wordt. Dat schept echt vertrouwen.
  Zolang delen van de BUN vriendenclub zich achter dit soort wangedrag scharen, dit gedrag niet consequent benoemen en resoluut afkeuren en er geen intern corrigerend vermogen is onder de vrienden, blijf ik sceptisch over de effectiviteit van ethische codes, meldpunten en vertrouwenspersonen.

  Ik heb daar eerder over geschreven:

  https://boeddhistischdagblad.nl/achtergronden/62373-vipassana-inzichtmeditatie-of-mindfulness/

  (zie de allerlaatste reactie onderaan de pagina)

 6. Ujukarin schreef:

  En nog ff voor Sjoerd, om de één of andere reden mist de reaktie-knop middenin de draad:

  “Je stelt je op als een slager die zijn eigen vlees keurt en diskwalificeert een kennelijk aan jou bekende vrouw die alleen om de omgangs regels vraagt, door te suggereren dat je er wel meer van afweet en in afwezigheid van jullie gedragscode wel kan beoordelen dat haar ex als leraar geen blaam treft, omdat zij het er wel zelf naar gemaakt heeft. ”

  Onzin, Sjoerd. Ik stel nadrukkelijk dat zowel de leraar/Ordelid (uit Engeland overigens, wat het communiceren verder ook iets zal compliceren) als zij beiden de toen al informeel groeiende regels kenden en beiden besloten dat te negeren. Waarbij ik overigens in het midden laat hoe sterk de leraar/leerlingrelatie nou precies was, ze hebben elkaar overigens wél beslist op onze retraites ontmoet. Dus dat jij dan stelt “ex als leraar geen blaam treft” – ik zou niet weten waar je dat citaat vandaan haalt, niet uit mijn tekst in ieder geval. Ik stel slechts dat de verantwoordelijkheid beslist niet alleen bij de ‘leraar’ gelegd kan worden.

  “Ik had een dieper inzicht en een meer compassievolle houding en reactie van jou verwacht. ”
  Dan ken je mij en Tanja blijkbaar onvoldoende. Verder geen details…

  “Is dit jouw persoonlijke opvatting of geef je hier vorm aan de opvattingen van jouw sangha?”
  Persoonlijke opvatting.

  With folded palms,

  • Tanja schreef:

   (o.a.) Ujukarin’s ‘Ik stel nadrukkelijk dat zowel de leraar/Ordelid (uit Engeland overigens, wat het communiceren verder ook iets zal compliceren) als zij beiden de toen al informeel groeiende regels kenden en beiden besloten dat te negeren.’

   Schokkerend…

   Aan de redactie van het boeddhistisch dagblad of een verzoek of alsjeblieft de mogelijkheid om commentaar te geven op dit artikel afgeloten kan worden.

  • Sjoerd schreef:

   Beste Ujukarin, voor de samenvatting van mijn zienswijze, verwijs ik graag naar de krachtige reactie van Kees en mijn reactie daarop.
   ‘De leraar is altijd de verantwoordelijke.’
   De relatiedynamiek is overeenkomstig incest tussen volwassene en kind. In mijn zienswijze is het beschadigend voor beiden en past het niet hier relativend over te spreken.
   Seksuele activiteiten tijdens of nav een retraite of sangha bijeenkomst lijken mij al lastig te combineren met het in aandacht en meditatie onderzoeken van jezelf.

   Ik hoop dat alle sangha ‘ s toegroeien naar volwassenheid in de omgang met seksualiteit en afhankelijkheids dynamieken in de onderlinge relatievoering.
   Ik heb mijn opvattingen duidelijk verwoord en laat het hier verder bij.

   • kees moerbeek schreef:

    Het gaat om de afhankelijkheidsrelatie, Sjoerd. Of die tussen leraar leerling is, behandelaar patient, of leidinggevende medewerker: het doet er niet toe. Het is gewoonweg niet kosher, want misbruik ligt op de loer.

    • Sjoerd schreef:

     Helemaal eens Kees, we gebruiken verschillende omschrijvingen, maar bedoelen hetzelfde.
     Het is goed te merken hoe duidelijk je erover denkt.

 7. Ujukarin schreef:

  Hoi Sjoerd,

  Jij jouw mening en ik de mijne die ik wat genuanceerder vind. Blijft het feit dat je mijn woorden nogal verdraait en er zelf wat van bakt, en daar dan vervolgens weer kritiek op levert. Slordig op zijn zachtst gezegd.

  With folded palms,

 8. Henk Molenaar schreef:

  We moeten denk ik de leerling(e) niet altijd te laag inschatten en de leraar niet altijd te hoog. Het blijven beide volwassenen niet waar…

 9. Sjoerd schreef:

  Nog eenmaal :
  Te veel nuance in de omgang met, en de benadering van seksueel gedrag in afhankelijkheidsrelaties, vormt het glijmiddel voor het achterwege laten van curatief handelen bij seksuele handelingen in de afhankelijkheids relaties tussen leraar en leerling. (Zie reactie Kees ).

  In Nederland is het bovendien bij wet verboden en kan bij aangifte tot strafvervolging worden besloten door het openbaar ministerie.
  Het maakt niet uit of het om een Nederlandse of buitenlandse dader(es) gaat.

 10. de redactie schreef:

  Ik zou jullie willen verzoeken te reageren op het artikel en niet deze reactieruimte te gebruiken om prive-details te bespreken. Die gaan andere lezer niets aan en vertroebelen de discussie.

 11. Tanja schreef:

  De complexiteit van een geschaad emotioneel en spiritueel vertrouwen doet het effect van (al dan niet bewuste) manupulatie rondon sex denk ik vaak nog verbleken.
  En dan in een sangha; ingewikkelde loyaliteit- en afhankelijkheidskwesties… al dan niet samenhangend met (na een verbroken relatie) terugkerende gezagsverschillen die tijdelijk geneutraliseerd waren, gebrek aan expertise met ontstane problematiek om te gaan, gebrek aan transparantie in en daadkracht t.a.v ethische richtlijnen, en dan nog verhoudingen in de sociale dynamieken, waarin uit de lucht gegrepen aannames ook nog een rol gaan spelen (zie alhier), waardoor een intensivering van dit geschaadde vertrouwen kan ontstaan.

  Ik sluit me aan bij Sjoerd, met de wens dat betrokkenen bij hieraan gerelateerde problematiek op adequate opvang kunnen rekenen, met compassie voor alle betrokkenen.(eigen interpretatie)
  Of liever nog dat zulks gerelateerde problematiek niet voor hoeft te komen. Nog wel een lange weg te gaan.

 12. Sjoerd schreef:

  Inmiddels heb ik alles nog eens rustig laten bezinken en ook contact gehad met het meldpuntBG en met mensen daar omheen die bij de oprichting een rol speelden.
  In de periode voor de oprichting heeft er contact tussen Toine Verbeek en mij plaatsgevonden over de randvoorwaarden voor een meldpunt. Uit de opzet heb ik begrepen dat we er wat privacy, bronbescherming en betrouwbaarheid dezelfde zienswijze op na houden over hoe zo’n meldpunt moet functioneren in alle onafhankelijkheid van BUN, boeddhistische organisaties etc.

  Eigenlijk schetst niets mijn verwondering over bovenstaand artikel waarin de indruk wordt gewekt dat de BUN het initiatief naar zich toe probeert te trekken.

  Het MeldpuntBG.nl laat haar woordvoerders in reactie hierop duidelijk ontkennen dat zij op de hoogte waren of betrokken waren bij deze actie van de BUN.

  Het MeldpuntBG.nl laat nadrukkelijk weten onafhankelijk van de BUN te functioneren. Met de BUN wordt geen informatie over personen uitgewisseld. Alleen als melders zelf hierop aandringen, wordt contact gezocht.
  Zo kunnen ook de leden van de BUN, of haar vertrouwenspersonen voorwerp van onderzoek zijn, als een melding hier aanleiding toe geeft.

  Volgens een van de bronnen die ik gesproken heb, zijn er buiten de 6 meldingen al meerdere zaken bekend bij mensen rondom het meldpunt, waarvan een aantal wellicht uitmondt in een concrete melding.

  Wat mij betreft zou er mbt dit onderwerp meer distantie mogen groeien tussen de redactie en de BUN. Onafhankelijke en kritische (onderzoeks)journalistiek, ook tegenover organisaties uit de eigen boeddhistische wereld is een extra garantie dat grensoverschrijdende gedragingen tijdig aan het licht komen.
  Kritische journalistiek schraagt het geweten van ons wereldje.

  Dit neemt niet weg dat ik in zijn algemeenheid het BD dagelijks met plezier doorlees.

Menu