Precies 18 maanden geleden, op 16 mei 2019, drong een groep gerespecteerde senior boeddhistische nonnen er bij de Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (FPMT), met 2 centra in Nederland, op aan om ‘opdracht te geven tot een onafhankelijk onderzoek door derden’ naar meerdere beschuldigingen van seksueel wangedrag door Dagri Rinpoche, ‘en om de conclusies van dit onderzoek openbaar te maken.’ De oproep werd openbaar gemaakt – op basis van verzoeken – via de blog Tibetan buddhism – struggling with diffi.cult issues- en mensen konden zich erbij aansluiten via het petitieplatform change.org. De petitie is ondertekend door meer dan 4.000 bezorgde mensen.

Dagri Rinpoche wordt gezien als de reïncarnatie van Pari (Dagri) Dorje Chang, een van de zeer grote geshes van Lhasa die de leraar was van vele lama’s, onder wie Lama Yeshe, de oprichter van de FPMT. Dagri Rinpoche werd in 1958 in Tibet geboren. Hij groeide op tijdens de Culturele Revolutie van 1966 – 1976. Na zijn ontsnapping uit Tibet in 1982 voltooide hij zijn 17 jaar durende studie van de boeddhistische filosofie en ontving hij het Geshe Lharampa diploma. Het onderwijsprogramma van Dagri Rinpoche bracht hem voornamelijk naar delen van Europa en Azië, waar hij les gaf in lam-rim, lojong en filosofie, maar ook inwijdingen gaf, vuurpuja’s leidde en tantrische commentaren onderwees. Dagri Rinpoche is al vele jaren een van de Tibetaanse leraren op de Tibetaanse lerarenlijst van de FPMT.

Er is veel gebeurd sinds de petitie werd uitgegeven in mei 2019 en uiteindelijk zijn er enkele resultaten. In dit overzicht is een korte tijdlijn opgenomen, en aan het eind van dit bericht zijn er enkele links voor verdere lezingen en de volledige “Samenvatting van de verslagen van Dagri Rinpoche Sexual Assault Allegations” door de Advocacy Group.

In mei 2019 schorste het Internationaal Bureau van de FPMT Dagri Rinpoche van de FPMT Tibetaanse lerarenlijst. (zie update mei, 24, 2019 en de tijdlijn).

Op 14 november 2019 kondigde The International Office of the FPMT & the Board of Directors aan een contract te hebben gesloten met FaithTrust Institute, een Amerikaanse multifaith, trainings- en onderwijsorganisatie, om een onafhankelijke beoordeling uit te voeren met betrekking tot de beschuldigingen tegen Dagri Rinpoche. (zie update 14 nov. 2019)

Op 20 dec. 2019, kondigde The International Office of the FPMT & de Raad van Bestuur aan een veilig kanaal te bieden via het FaithTrust Institute. Er werd een vertrouwelijke mailbox opgezet zodat iedereen die schade ondervond of getuige was van schade door Dagri Rinpoche een melding kon doen. (zie update 20 dec. 2019)

Op 19 september 2020 heeft FaithTrust het eindrapport van hun bijna een jaar durende beoordeling aan de FPMT Board overhandigd en de FPMT Board heeft beloofd het FaithTrust-samenvattend rapport binnen 30 dagen te publiceren (d.w.z. tegen 19 oktober 2020).

Die datum kwam en ging zonder dat er een rapport werd gepubliceerd. De indieners vernamen dat de FPMT Board van plan was om hun rapport op 6 november 2020 te publiceren, maar dat plan werd op het laatste moment teruggedraaid, zonder dat er een verklaring voor werd gegeven.

Op 9 november 2020 stuurden de vrouwen die de beschuldigingen rapporteerden, met de hulp van een Advocacy Group, een e-mail naar vele dharmavrienden en -centra, met het verzoek om de FPMT Board te schrijven en hen te vragen het rapport vrij te geven. Deze e-mail bevatte hun eigen rapport over enkele van de beschuldigingen. U kunt dit rapport hier https://st2.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/8160341693 als PDF lezen: Samenvatting van de rapporten van Dagri Rinpoche Sexual Assault Allegation.

Tussen 6 en 12 november 2020 heeft de meerderheid van de leden van de FPMT Board ontslag genomen.

Op 13 november 2020 plaatste het bestuur van de FPMT een update op zijn website over de bevindingen van de beoordeling, en stelde dat ‘wij accepteren dat Dagri Rinpoche, volgens de door FaithTrust Institute gehanteerde standaard, seksueel wangedrag heeft gepleegd, wat ook kwalificeert als geestelijk misbruik gezien zijn positie als geestelijk leraar. We hebben unaniem vastgesteld dat de tijdelijke schorsing van Dagri Rinpoche van de lijst van geregistreerde FPMT-leraren (waaruit FPMT-centra kunnen kiezen om uit te nodigen om dharmalessen te geven) nu permanent is.

Het Jamyang Boeddhistisch Centrum in Leeds deelde via een nieuwsbrief een verklaring van de FPMT-centra in het Verenigd Koninkrijk, waarin staat: ‘Wij veroordelen deze acties van Dagri Rinpoche ten zeerste. Misbruik van welke aard dan ook is onaanvaardbaar. Het is in directe tegenspraak met de Boeddha’s leer van niet-schade aan anderen, en is van toepassing op mensen op elk niveau, inclusief mensen met spiritueel gezag. We zijn dankbaar voor de overlevenden van dit misbruik die de moed hadden om zich uit te spreken, en die beseffen hoe moeilijk en pijnlijk de kosten voor zichzelf moeten zijn’.

De senior nonnen concluderen op change.org:

‘We zijn blij dat de FPMT-raad een onpartijdig onafhankelijk onderzoek heeft uitgevoerd, zoals we hebben gevraagd. We zijn ook blij dat ze na dit onderzoek de juistheid van de beschuldigingen heeft geaccepteerd, heeft erkend dat het gedrag van Dagri Rinpoche ten opzichte van deze vrouwen zowel seksueel wangedrag als geestelijk misbruik was, en duidelijk heeft verklaard dat dergelijk gedrag onacceptabel is. Wij verzoeken de FPMT om nu haar toezegging na te komen en het volledige en onbewerkte samenvattende rapport te publiceren dat is opgesteld door Faith Trust.’

Meer informatie

 

Bron https://buddhism-controversy-blog.com/2020/11/17/fact-finding-results-in-response-to-multiple-allegations-of-sexual-misconduct-by-dagri-rinpoche/

Stichting voor het behoud van de Mahayanatraditie

De Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition (FPMT) werd in 1975 opgericht door Lama’s Thubten Yeshe en Thubten Zopa Rinpoche, die het boeddhisme begonnen te onderwijzen aan westerse studenten in Nepal. De FPMT is gegroeid tot meer dan 160 Dharmacentra, projecten en diensten in 37 landen. Sinds de dood van Lama Yeshe in 1984 is de geestelijk leider van de FPMT Lama Zopa Rinpoche. In Nederland zijn twee leraren actief: Geshe Sonam Gyaltsen, Maitreya Instituut Loenen en Amsterdam. En Ven. Losang Gendun, Maitreya Instituut Amsterdam.

 

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Mahayana, Gezondheid, Misbruik, Boeddhisme, Geluk
Tags: , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk