Een groep boeddhistische senior nonnen uit de VS en Europa maakt zich grote zorgen over de recente beschuldigingen van seksueel wangedrag door de boeddhistische leraar Dagri rinpoche, die al vele jaren lesgeeft in centra van de Foundation For the Preservation of the Mahayana Tradition (FPMT) en ook elders. Ze zijn een petitie begonnen om de organisatie te dwingen een onpartijdig onderzoek in te stellen.

Een vrouw uit India heeft bij de politie een klacht tegen Dagri ingediend waarin zij getuigt dat zij door hem in een vliegtuig op een vlucht van Delhi naar Kangra op 3 mei is gemolesteerd. Dat leidde tot de arrestatie van de man. Een andere vrouw – Jakaira Perez Perez Valdivia – plaatste een video op Youtube waarin zij rapporteert dat Dagri rinpoche haar 10 jaar geleden molesteerde toen zij een non was die in Dharamsala (India) leefde. Valdivia beweert dat er ook andere slachtoffers zijn, van wie sommigen tot nu toe hebben gezwegen. Onlangs heeft een vrouw in Korea op Facebook een verslag geplaatst van Dagri rinpoche die haar in Dharamsala zou hebben lastiggevallen. Een woordvoerder van de senior nonnen: ‘Sommigen van ons kennen persoonlijk andere westerse nonnen die hebben gemeld dat ze door Dagri rinpoche zijn gemolesteerd.’

Deze verhalen zijn de afgelopen week op grote schaal verspreid via internet, nieuwssites en sociale media, in veel landen over de hele wereld. Seksueel wangedrag van leraren, met name leraren in boeddhistische gewaden, kan blijvende trauma’s en andere schadelijke gevolgen veroorzaken. Naast de schade die de slachtoffers van misbruik wordt berokkend, is er sprake van ernstige extra schade en vertrouwensbreuk wanneer boeddhistische instellingen de daders lijken te beschermen in plaats van de slachtoffers en de slachtoffers geen hulp en bescherming lijken te bieden. Dergelijke beschuldigingen hebben een schadelijk effect op het imago van het boeddhisme en kunnen ertoe leiden dat mensen het respect voor het boeddhisme en de boeddhistische leraren in het algemeen verliezen. Om deze redenen zijn de recente beschuldigingen van seksuele ongepastheid een bron van grote zorg, zeggen de nonnen.

De senior nonnen: ‘Daarom dringen wij er bij de FPMT op aan om een onafhankelijk onderzoek naar deze beschuldigingen in te stellen en de conclusies van dit onderzoek openbaar te maken. Dit onderzoek dient zo te worden uitgevoerd dat eisers en/of getuigen zich veilig voelen om zich veilig voelen om hun verhalen vertrouwelijk – en desgewenst anoniem – naar voren te brengen en op een open, onpartijdige en gevoelige manier te worden beluisterd. Zij hebben de verzekering nodig dat zij geen ontkenning, schuld, kritiek, en ostracisme, zoals mevrouw Valdivia heeft ervaren, onder ogen zullen zien.

We weten dat Dagri rinpoche een brief heeft vrijgegeven waarin hij zegt dat hij onschuldig is aan twee van de beschuldigingen. Er zijn echter meerdere beschuldigingen naar voren gekomen, dus een objectief en onpartijdig onderzoek van de beschuldigingen is de enige manier om de feiten van de zaak te verifiëren, zodat de waarheid aan het licht kan komen en het vertrouwen volledig kan worden hersteld, zelfs als dat niet het geval is bij de individuele leraar, in ieder geval in boeddhistische instellingen en de integriteit van de dharma. Zonder een onafhankelijk onderzoek dat bevestigt dat er seksuele aanranding heeft plaatsgevonden, is het moeilijk om doortastende maatregelen te nemen om de daders verantwoordelijk te stellen en te voorkomen dat zij schade blijven lijden. In de tussentijd zendt het houden van een onafhankelijk onderzoek een duidelijk signaal uit dat dit gedrag niet zal worden getolereerd en dat er repercussies zullen zijn voor de daders. Dit is van cruciaal belang om te zorgen voor een omgeving waarin het vertrouwen van studenten kan worden hersteld.’

Prachtig werk

De verontruste nonnen zeggen dat de FPMT prachtig werk heeft verricht in het opleiden van duizenden mensen over de hele wereld in dharma-leringen en -praktijken gedurende vele decennia, en ze zeggen oprecht te hopen dat dit werk tot ver in de toekomst zal doorgaan, ‘maar dit werk moet worden gedaan in overeenstemming met de boeddhistische ethiek, mededogen en onschadelijkheid voor alle wezens.’

Er is twijfel onder westerse boeddhisten of FPMT de problemen binnen de eigen Tibetaanse boeddhistische centra op kan lossen. De ethische code van de FPMT is ondertekend door alle leraren die lesgeven in de FPMT-centra.

In die code staat: De FPMT zet zich in voor het bevorderen van een veilige omgeving waarin de waardigheid van ieder individu wordt gerespecteerd. Iedereen die deelneemt aan FPMT-gerelateerde activiteiten heeft het recht en zal vrij zijn van elke vorm van pesterijen, of het nu gaat om seksuele intimidatie, intimidatie, pesten of andere vormen van intimidatie. Iedereen die in contact komt met het FPMT-netwerk wordt met waardigheid en respect behandeld.

En dit: Seksuele relaties tussen dharmadocenten en studenten terwijl een student de lessen, cursus of retraite van de leraar bijwoont zijn verboden en worden sterk ontmoedigd op alle andere momenten zolang er een dharma docenten-student relatie bestaat. Anderen in gezaghebbende posities worden ook sterk afgeraden om seksuele relaties aan te gaan in situaties waar er een echte of gepercipieerde machtsongelijkheid kan zijn. Ook zal geen enkele leraar, vrijwilliger, personeelslid of andere vertegenwoordiger van het gastcentrum seksuele avances maken aan een deelnemer tijdens een les, cursus of retraite.

Bron Tenpel.

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Mahayana, Gezondheid, Misbruik, Boeddhisme, Geluk
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Boeddhistische nonnen eisen onderzoek naar beschuldigingen seksueel wangedrag Dagri rinpoche