In Jemen vindt de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. De situatie is urgent: 75% van de bevolking heeft humanitaire hulp nodig. In het land woedt sinds 2015 een burgeroorlog, en al twee miljoen Jemenieten sloegen op de vlucht voor het aanhoudende conflict. Zij zijn nu ontheemd, in een land dat wordt geteisterd door armoede en geweld. Veel mensen zijn ondervoed en ziektes zoals cholera verspreiden zich snel in het door oorlog verwoeste land. In oktober 2018 waarschuwt de Verenigde Naties dat een hongersnood dreigt voor de helft van alle inwoners van Jemen. Dat zijn 14 miljoen mensen die het risico lopen ernstig ondervoed te raken en hieraan te overlijden. Nu al sterven elke dag kinderen door gebrek aan eten.

Rabbijn Awraham Soetendorp (l)

Gisteren stuurden bijna 40 religieuze leiders en vertegenwoordigers van Nederlandse levenbeschouwingen op initiatief van de Nederlandse rabbijn Awraham Soetendorp een brief aan minister-president Mark Rutte en minister van buitenlandse zaken Sigrid Kaag waarin ze hun bezorgdheid uitten over de tragedie in Jemen en aangaven dat het geweld moet worden gestopt. In het gebouw van de Tweede Kamer werd de brief aangeboden aan het CU-Kamerlid Voordewind, CDA-Kamerlid Van Helvert en 50+ Kamerlid van Rooijen.

De ondertekenaars van de brief, onder wie Michael Ritman van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN): ‘Het gevoel van machteloosheid dat ons dreigt te bevangen moet doorbroken worden. Vanuit deze door ons gedeelde verantwoordelijkheid richten wij, diverse religies en levensbeschouwingen vertegenwoordigend ons tot u met een hartstochtelijke bede om met alle kracht leiderschap te blijven tonen. Al het mogelijke moet worden gedaan om het lijden van de burgerbevolking van Jemen te stoppen en in hun noden te voorzien. Ondergetekenden verzoeken de Nederlandse regering bij dezen met klem om in internationaal verband:

  1. de strijdende partijen in Jemen op te roepen om zo spoedig mogelijk een ‘staakt het vuren’ overeen te komen;
  2. te bewerken dat VN Resolutie 2417 (2018) op de kortst mogelijke termijn volledig wordt geïmplementeerd, met name in die zin dat
  3. het creëren van hongersnood als oorlogswapen wordt gestopt en
  4. er een veilige humanitaire corridor wordt gecreëerd voor de toevoer van voedsel en medicijnen naar de hongerende Jemenitische bevolking

Als actieve en betrokken burgers zijn wij bereid met u overleggen hoe wij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en inzet gestalte te geven. Opdat wij in onze spiegel kunnen blijven kijken.

De situatie van onschuldige burgers in Jemen is uiterst schrijnend en levensbedreigend. Het is een onhoudbare situatie. Van de 29 miljoen inwoners verkeren 22 miljoen mensen in nood, waarvan 14 miljoen in direct levensgevaar door gebrek aan voedsel. Drie miljoen mensen zijn ontheemd door bombardementen, veelal op burgerdoelen, waaronder voedselopslagplaatsen. De Verenigde Naties noemt de catastrofale situatie in Jemen dan ook de largest man-made food security crisis’.

Under Secretary-General van de Verenigde Naties, dhr. Mark Lowcock, stelt in zijn briefing aan de Veiligheidsraad: “There is now a clear and present danger of an imminent famine engulfing Yemen. Much bigger than anything any professional  in this field has encountered in his working life.” Honger is daarmee verworden tot een oorlogswapen. En dat terwijl de helft van de bevolking onder de 15 jaar is.

Op 24 mei dit jaar heeft de VN-veiligheidsraad, mede dankzij Nederlandse inzet, de VN-resolutie 2417 (2018) aangenomen. Deze resolutie veroordeelt streng de hantering van het uithongeren van burgers als oorlogswapen alsmede het onrechtmatig weigeren van humanitaire hulp aan de burgers. Nederland was één van de vier indieners van deze resolutie. Echter ondanks alle pogingen van de internationale gemeenschap blijven de toevoerlijnen voor voedsel gesloten.’

Als actieve en betrokken burgers zijn wij bereid met u overleggen hoe wij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en inzet gestalte te geven. Opdat wij in onze spiegel kunnen blijven kijken.
Mogen wij kracht aan elkaar ontlenen. En moge de bron van alle leven onze inspanningen zegenen.
Wij dragen u en uw kabinet op in gebed aan de Allerhoogste,

Awraham Soetendorp

mede namens:

Z.E. Bisschop Arseny el-Baramousy, Koptisch Orthodoxe Bisdom Nederland en België, Voorzitter van het Samenwerkingsverband Oriëntaals Orthodoxe Kerken in Nederland

Drs. C. Blokland, Voorzitter Doopsgezind Seminarium Nederland

  1. Bouharrou, MA, Vicevoorzitter Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland
  2. ten Brink, Rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Ds. P.D.J. Buijs, Synode-voorzitter van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Drs. C. Compas, Directeur Humanistisch Verbond
Ir. F. Demirtas, Voorzitter Stichting Islamitisch Centrum Nederland
Doekhie, Voorzitter Hindoeraad Nederland
Drs. D. Gudde, Voorzitter Raad van Kerken in Nederland
Ir. A. Hayali, Coördinator Samen Kerk in Nederland (SKIN), de landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken
Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, Voorzitter van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie
Prof. Dr. W. Janse, voormalig decaan Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam
Drs. H. Karaaslan, Voorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid

I. Karrat, MA, Imam Essalam Islamic Cultural Centre Rotterdam

Drs. M. Köktas, lid Raad van Toezicht van Hollanda Diyanet Vakfi/Stichting Islamitisch Nederland
Prof. Dr. R. Kuiper, Rector Theologische Universiteit Kampen
Drs. B. Lalbahadoersing, Voorzitter In Vrijheid Verbonden
Drs. T. van der Leer, Rector Baptisten Seminarium, Vrije Universiteit Amsterdam
Drs. M. Martens, Secretaris Externe Betrekkingen van Bahá’i-gemeenschap Nederland
Dr. M.H. Oosterhuis, Preses e.t. van de laatstgehouden generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Z.E. Metropoliet Athenagoras Peckstadt, voorzitter van de Orthodoxe Kerk in Nederland en van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux
Z.E. Mor Polycarpus Augin Aydin, Syrisch Orthodox Aartsbisschop van Nederland
Michael Ritman, Voorzitter Boeddhistische Unie Nederland

Mgr. Dr. D.J. Schoon, Bisschop van Haarlem; voorzitter Collegiaal Bestuur Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Prof. Dr. H.J. Selderhuis, Rector Theologische Universiteit Apeldoorn
Ds. W. Smouter, Preses Landelijke Vergadering Nederlands Gereformeerde Kerken
Drs. H.W. Stenvers, Algemeen secretaris/directeur Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Z.E. Dr. J.A.O.L Vercammen, Oud-Katholiek aartsbisschop van Utrecht
Prof. Dr. W. van Vlastuin, Rector Hersteld Hervormd Seminarium, Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. A. Wiegman, Apostel van het Apostolisch Genootschap
Dr. L.R. van der Wieken, Voorzitter Nederlands Verbod voor Progressief Jodendom

 

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Voedsel, Politiek, Gezondheid, Geluk
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk