De boeddhistische organisatie Maha Karuna Ch’an heeft mede naar aanleiding van door vrouwen als ongewenst gedrag ervaren van een mannelijke deelnemer tijdens de zomersesshin van 2018 besloten om per direct zelf twee vertrouwenspersonen aan te stellen. Daarnaast wordt er nog dit jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een ethische gedragscode, die op de site van de organisatie zal worden geplaatst. Elsbeth Wolf en Marjolein Pieterson zijn als vertrouwenspersonen aangesteld.

De boeddhistische organisatie van Ton Lathouwers Maha Karuna Ch’an zegt geseksualiseerd en/of intimiderend gedrag en seksueel misbruik ten sterkste af te keuren en voelt zich verantwoordelijk voor een sfeer, waarin iedereen zich veilig kan voelen. Het onderwerp van seksueel misbruik is urgent en actueel, vanwege schandalen die in de afgelopen jaren bekend zijn geworden waarbij geestelijk leiders van diverse boeddhistische organisaties betrokken zijn geweest.

De organisatie: ‘Ongewenst gedrag komt niet alleen onder geestelijk leiders met hun leerlingen voor, maar ook onder en tussen deelnemers en leden van boeddhistische organisaties. Tijdens de zomersesshin van 2018 heeft een aantal vrouwen zich onveilig gevoeld door intimiderend gedrag van één van de mannelijke deelnemers. Met de betreffende deelnemer is een gesprek gevoerd, dat uiteindelijk heeft geleid tot vrijwillig vertrek. Er is besloten om hier open mee om te gaan en dit onderwerp bespreekbaar te maken binnen Maha Karuna Ch’an.

Iedere deelnemer aan een meditatiebijeenkomst of sesshin, vrouw of man met welke geaardheid dan ook, die zich om welke reden dan ook onveilig voelt door gedrag van anderen, verzoeken wij dit direct te melden aan de coördinator van de sesshin, of de vertrouwenspersoon. Vervolgens zal gezamenlijk worden onderzocht welke stappen er dienen te worden genomen met als doel het garanderen van een veilige omgeving voor iedereen. Dit geldt zowel voor (lokale) meditatiebijeenkomsten als sesshins,’ stelt de organisatie.

Bron Maha Karuna Ch’an.

 

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten, Japans boeddhisme, Gezondheid, Misbruik, Zorg, Geluk
Tags: , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk