De Dalai Lama, de Tibetaanse geestelijk leider, heeft gisteren in een bijeenkomst met buitenlandse toeristen in Dharamsala, India, het discriminerende kastesysteem in India veroordeeld. Hij vindt dat het moet worden beëindigd. Zijn oproep komt temidden van wreedheden jegens de dalit-gemeenschap (de onaanraakbaren) en de vermeende afnemende bescherming van hun belangen. De Dalai Lama woont als banneling in Dharamsala.

De dalits of de onaanraakbaren vormen een groep mensen in India onderaan de maatschappelijke ladder. Zij zijn buiten het kastenstelsel gesloten. Dalit is oorspronkelijk een woord uit het Marathi. Het gaat om een groep van ruim 260 miljoen mensen, die voornamelijk in India leven en ook in Bangladesh, Nepal, Pakistan en Sri Lanka. Volgens de volkstelling van 2001 was 16,2% van de Indiase bevolking een dalit, dat komt neer op 166.635.700 mensen.

Officieel worden ze in India ‘scheduled castes’ genoemd. Mahatma Gandhi sprak graag van ‘harijan’, dat betekent door God bemind. De naam ‘dalit’ is afgeleid van het Sanskriet ‘dal’. Dit woord betekent gebroken, uitgesloten, onterecht. De dalits zien daarom in hun naam een geuzennaam die hen oproept om te strijden voor hun politieke en economische rechten en voor maatschappelijke erkenning.

Het kastenstelsel is een ruim 2000 jaar oud systeem, dat mensen verdeelt in verschillende groepen. Deze groepen hebben een bepaalde positie in de maatschappij. Bovendien zijn er aan de kasten bepaalde rechten en plichten verbonden. Het kastenstelsel is gebaseerd op het idee dat mensen fundamenteel ongelijkwaardig zijn. Die ongelijkwaardigheid komt speciaal tot uiting in het begrip rituele onreinheid, dat niets te maken heeft met gebrek aan hygiëne in moderne medische zin; hindoes die elk contact met onaanraakbaren schuwen, zullen als pelgrim zonder bezwaar water drinken uit de heilige rivier de Ganges, ook al drijven daar lijken om hen heen. Er bestonden vier groepen:

Brahmanen: priesters en bestuurders; Kshatriya’s: officieren en ambtenaren; Vaishya’s: handelaren; Shudra’s: boeren. De dalits vielen buiten deze indeling; ze waren kasteloos. Ze mochten niet door leden van de kasten worden benaderd. Een belangrijk gegeven van het kastenstelsel is dat kasten erfelijk zijn. Voor ieder kind wordt al voor de geboorte bepaald welke positie hij of zij zal hebben in de maatschappij.

Bron buitenlandse media, Wikimedia.

 

 

Categorieën: Nieuws, Dalai Lama, Mensenrechten, Politiek
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

9 reacties op Dalai Lama – stop met discriminerend kastesysteem in India

 1. Piet Nusteleijn schreef:

  Mensen delen in. Het is de aard van de mens; onderscheid maken. Dit is toch wonderlijk. De een stelt zich boven de ander.
  Het is een zeer hardnekkig misverstand en het is heel goed dat de Dalai Lama deze waan tegen het licht houdt. Het is waanzin. Het was gebaseerd op “de wil van God”.

  • Kay schreef:

   Onthouden van leugens is een van de principes die een boeddhist hoort te betrachten en door de Dalai Lama niet betracht wordt. De Dalai Lama neemt eenzelfde positie in als christelijke en westerse mensenrechten ngo’s en resoluties.

   Alle invasies in India zagen een grote meerderheid van hindoes tegenover zich. Er zijn allerlei manieren gevonden om de cultuur en grondslagen van het hindoeïsme te ondermeinen en framen om daarmee macht uit te oefenen en zich superieur te voelen. De laatste die dat deden die waren de Engelsen en chistenen.

   Het is niet mijn bedoeling om het huidige starre en gedegenereerde kastensysteem te vergoedelijken. Wel te wijzen op wat er toe geleid heeft dat het sinds een paar eeuwen dit sociale systeem heeft kunnen uit groeien tot wat het nu lijkt tr zijn.

   De theorie van het kastensysteem is in de laatste paar eeuwen ontwikkeld en gegroeid onder invloed van christenen, Engelsen en b.v. taalkundigen als Max Müller.

   Op basis van Max Müllers indeling van de Arteries en Dravidians hebben de Engelsen en christelijke misionarisen de lagere of kastenloze opgezet tegen de Ariers met doel als doel zieltjeswinnerij en de meerderheid van hindoes als machtsfactor te verzwakken. De Engelsen en christelijke misionarisen hebben heel snel de dalits en adivasies voorgehouden:”Jullie zijn de eerste bewoners van India en jullie zijn gekoloniseerd door die slechte Brahmanen. Door je te bekeren tot het christendom word je vrij. Zo zijn de dalits en advasies op gezet tegen de meerderheid van hindoes. Kancha Ilaiah heeft hard gelobbied om de dalits en adivasies bij de UN erkend te krijgen als oorspronkelijke bewoners van India. Hoe rasistisch en discriminerend wil je het hebben.

 2. Ujukarin schreef:

  Hoi Kay,

  Ben net op terugreis van 2 weken les geven aan de ex-onaanraakbare Ambedkar-boeddhisten, en in mei is er een interessante lezing aan VU Amsterdam van een Indiaas medeleraar van me. Dus ik heb voldoende onderbouwing om te konstateren dat je allerlei oorzaken en gevolgen door elkaar haalt.
  Kort dan:
  1] De Dalai Lama doet niets anders dan oproepen de grondwet van India, mede geformuleerd door Ambedkar en Gandhi, die elke vorm van discriminatie op basis van Ras en Kaste verbiedt, na te leven.
  2] De huidige impact van discriminatie in India, veelal op basis van wat men denkt dat Kaste is (want de tuktukchauffeur die me naar een Dalit-tempel brengt en zelf Brahmin is wil het wisselgeld niet injn hand duwen nu hij denkt dat ik ook besmettelijk ben!), is niet fundamenteel anders dan in bijvoorbeeld Nederland. Alleen veel verfijnder tot in de porieen der maatschappij.
  3] Oplossing overal is: verbinden inplaats van verschillen zoeken. Bepalen welk gedrag in de publieke ruimte toegestaan is, en dat mag wel religieus geinspireerd zijn doch dient naar elke medelander toe gelijk te zijn (dus bijv. Haast geen Sharia)/

  En die oplossing bouwt voort op het boeddhistische concept van Arya (wijs individu) en niet het domme groeps-oftewel Bala, zie eerder BD praatje. Dat laatste denkt in aktie en reactie, wij-lagekaste tegen hullie-hogekaste, en los van wie er nu begonnen is duwen ze elkaar alleen maar richting meer escalatie. Of nu de hoge kasten ten onrechte door Engelsen tegen lage kasten uitgespeeld zouden zijn of niet, beiden zjn even oerdom en on-Dharmisch,
  With folded palms,

  • Kay schreef:

   De man die zegt je geen wisselgeld te willen teruggeven heeft wel geld van je aangenomen. Het is mijnsinziens een een truuk om je extra geld af te troggelen, je hebt je laten belazeren

   Het is goed om in de peiling te houden dat allerlei groepen in India slachtoffer zijn, ook b.v. andere hindoes in Kashmir die met duizenden zijn afgeslacht en zo’n meer dan 400.000 hebben moeten vluchten voor moslims. Begin jaren ’60 moesten brahmanen vluchten uit Tamils Nadu.
   Slachtoffers genoeg zou ik willen zeggen, genoeg polarisatie.De vorige president was een dalit. Degene die de Mahabharata schreef kwam uit een vissersfamilie. Valmiki die de Ramayana componeerde was eerst een straatrover enz.

   Deze Arische invasie theorie heeft India naar westen laten kijken inplaats van naar de eigen successen in verleden en heden. Er is een constant minderwaardigheids gevoel ten overstaan van het westen. Dit heeft geleid tot het geven van een gefixeerde kleur aan het land. Vrouwen gaan tot in het extreme en bleken hun huid. Wat een westerse theorie allemaal niet teweeg kan brengen in India.

   Het kastensysteem was oorspronkelijk bedoeld voor de verdeling van functies, vergelijkbaar met het klasse systeem in het westen. De Belgische historicus Konrad Elst heeft laten zien dat misionarisen droomden van een christelijke van afscheiding en sloten een verbond met moslims. Het was mahatma Gandhi die de moslims een kalifaat, in jaren ’20, beloofde om ze binnen boord te houden in de strijd voor onafhankelijkheid. Dit heeft gevolgen tot op de dag van vandaag. Mahatma Gandhi was een politiek onbenul. Misinformation over de grondslagen en cultuur van India heeft tot nu gevolgen voor het leven in het hedendaagse India. Wat het kastenstelsel werkelijk betekent zou veel van de hedendaagse problemen van India kunnen oplossen, ook die van de misvatting en misinformatie over het kastenstelsel.

   Kennis van de geschiedenis van het werkelijke chatur varna is noodzakelijk en voorwaarde om vooruitgang te boeken in India. Indiërs kennen hun eigen geschiedenis niet.

 3. H. Molenaar schreef:

  Wij blanken zijn in de ogen van de ‘Baun’ c.q. Brahmin kaste on-puur maar in de meeste gevallen wel aanraakbaar. Anders kunnen ze geen geld aan ons verdienen. De soms volledige minachting voor vrouwen uit zich in circa elke 22 minuten een verkrachting ergens in India, lijkt me niet iets wat het Christelijke westen aldaar heeft geintroduceerd. Gelukkig hoeven hier de vrouwen niet de voeten van hun man te wassen met melk om deze vervolgens op te drinken omdat het ‘amrita’ is geworden. Dalits in India zijn volledig vogelvrij, iets wat wij hier gelukkig hebben afgeschaft. Toch is er nog steeds slavernij in de vorm van economische schulden die over erfbaar zijn tot drie generaties. Nog even los van de gigantische orgaanhandel met dalit kinderen (ik heb cijfers gehoord van 80.000 kinderen p.j.. Oja tot voorkort moest de Brahmin vrouw wiens man overleden was zich zelf op het crematie vuur storten zodat ze ter ere van de man kan sterven. Ik denk dat ik zo nog wel een aantal uren door kan gaan.
  Ik vermoed dat Kay nog niet zo heel veel India ervaring heeft.
  Hulde aan de boeddhisten die het nog steeds actuele misdadige kasten systeem aan de tand blijft voelen1

  • Kay schreef:

   Zie bovenstaand antwoord.

  • Kay schreef:

   India kent alle problemen die overal in de rest van de wereld te vinden zijn. H.Molenaar je kijkt naar de problemen van India vanuit je entnocentrisch westerse, misschien wel superieuriteitsgevoel.

 4. Ujukarin schreef:

  Het wisselgeld kreeg ik, alleen van 50 cm afstand in de hand geworpen omdat ie me onrein vond.

  Helaas Kay, de grootst mogelijke onzin qua oorzaak en gevolg bij elkaar gescharreld. Elke zin kan ik met een hele paragraaf gaan pareren en tijd en ruimte mist daarvoor. Bottom line blijft dat het kastensysteem een pre-middeleeuws model is dat totaal misstaat en zelfs misdadig is in het huidige India. Bravo voor een ieder die ons daaraan herinnert zoals HHDL.

  With folded palms,