Het laatst verschenen boek van Guy Dubois omschrijft de kern van het pad naar zelfrealisatie. De essentie. De kwintessens.

Het is, overeenkomstig de woorden van de Boeddha, een directe weg—ekayano maggo—naar stroombetreding en innerlijke vrede:

‘Monniken, dit is een (enige/directe/ongeëvenaarde) weg die leidt tot zuivering van de wezens; tot het overstijgen van verdriet en zorgen; tot het beëindigen van dukkha en angst; en tot het verkrijgen van de juiste methode voor het realiseren van nibbana, namelijk door het viervoudig vestigen van opmerkzaamheid.’  

In het eerste deel vindt de lezer de integrale vertaling van de Mahasatipatthana-Sutta—de oerbron van deze beoefening. Hoe meer de yogi zich verdiept in de tekst van deze sutta hoe meer zijn inzicht zich ontwikkelt. De Boeddha noemde satipatthana ‘de juiste weidegrond’ (P. gocara) voor een monnik.

Sommige Dhamma-leraren, o.m. Bhikkhu Sujato, beschouwen ekayano maggo als een ‘convergentiepunt’—een plaats of weg waar verschillende vormen van meditatie samenkomen wat finaal resulteert in een geïntegreerd pad dat de yogi naar bevrijding voert. De lectuur van de Mahasatipatthana-Sutta is pariyatti.

 Het tweede deel beschrijft de persoonlijke beoefening van de auteur. Daar het hier gaat om een persoonlijke markering en invulling is deze meditatie vatbaar voor uitgebreide individuele aanpassingen en bijstellingen door elke alerte yogi. Dhamma is immers een levend proces. Geen dogmatisch verhaaltje. Deze individuele beoefening door de yogi is patipatti.

 Het derde deel—pativedha—ontbreekt. Het is niet geschreven omdat het door de yogi zélf moet worden geconcretiseerd. De realisatie van de beoefening vormt immers een persoonlijke opdracht. Een edele taak. Zonder hoofd boven yogi’s hoofd.

De auteur stelt al zijn boeken en vertalingen gratis ter beschikking.  Ook dit boek is volledig vrij van auteursrecht en in PDF via deze link te downloaden.

Fysieke boeken: Wie liever een ‘fysiek’ boek in de handen houdt kan dit bestellen via bol.com De auteur wil zelf zijn initiële doelstelling trouw blijven: hij wenst niets te verdienen aan dhamma. Guy: ‘Wanneer er ook maar iets ‘winst’ gegenereerd wordt zal het onverbiddelijk naar dana gaan.’

Guy E. Dubois is auteur van verschillende werken over de leer van de Boeddha. Verder heeft hij verschillende vroeg-boeddhistische suttas vertaald vanuit het Pali naar het Nederlands en deze teksten becommentarieerd. Als yogi is hij volledig ongebonden t.o.v. elke boeddhistische stroming. Hij interpreteert de dhamma op een vrijgevochten manier. Als dusdanig is hij—in de letterlijke betekenis van het woord—een ‘thuisloze’, een bhikkhu, een bedelmonnik, die zijn dhutanga (praktijk) op een heel persoonlijke wijze invulling geeft. In zijn boeken combineert hij een virulente vrijzinnige levenshouding met een grote genegenheid voor de diepe inzichten van de Boeddha. Deze symbiose leidt ertoe dat er soms heilige huisjes sneuvelen.

De auteur wil zelf zijn initiële doelstelling trouw blijven: hij wenst niets te verdienen aan Dhamma. Guy: ‘Wanneer er ook maar iets ‘winst’ gegenereerd wordt zal het onverbiddelijk naar dana gaan.

 

Categorieën: Boekbespreking, Pali-Canon, Boeddhisme, Geluk, Pakhuis van Verlangen
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk