Het meest recente boek van de Vlaamse Pali-kenner Guy Dubois handelt over de Mahasatipatthana-Sutta—de Grote Voordracht over de Fundamenten van opmerkzaamheid.

In de inleiding tot deze sutta definieert de Boeddha zijn prediking als volgt:

‘Monniken, dit is een (enige/directe/ongeëvenaarde) weg die leidt tot zuivering van de wezens; tot het overstijgen van verdriet en zorgen; tot het beëindigen van dukkha en angst; en tot het verkrijgen van de juiste methode voor het realiseren van nibbana, namelijk door het viervoudig vestigen van opmerkzaamheid.’

Voor de Boeddha was het aandachtig observeren en gelijkmoedig begrijpen van het eigen geest/lichaam-complex de essentie om tot inzicht en tot zelfrealisatie te komen. De beoefening van deze sutta wordt beschouwd als onontbeerlijk voor het bereiken van nibbana.

Dit boek kadert boeddhistische inzichtsmeditatie (vipassana-bhavana) in het geheel van de oorspronkelijke leer van de Boeddha. De auteur verbindt het theoretische met het praktische door als bijlage zijn persoonlijke vipassanameditatie uitgebreid weer te geven. Zo wordt dit boek vooral een experiëntieel ervaren.

Guy Dubois is de auteur van verschillende boeken over dhamma. Eveneens vertaalde, becommentarieerde en annoteerde hij een aantal vroeg-boeddhistische teksten zoals de Atthakavagga (De vrede van de Boeddha); de Parayanavagga (De weg naar de andere oever); de Itivuttaka (Zo is het gezegd), de Khuddakapatha (Korte passages); de Udana (Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha) en de Dhammapada (Het pad van waarheid).

De auteur stelt al zijn boeken en vertalingen gratis aan de lezers van het Boeddhistisch Dagblad ter beschikking. Ook dit boek is volledig vrij van auteursrecht en in PDF via deze link te downloaden.

Fysieke boeken: Wie liever een ‘fysiek’ boek in de handen houdt kan dit bestellen via bol.com De auteur wil zelf zijn initiële doelstelling trouw blijven: hij wenst niets te verdienen aan dhamma. Guy: ‘Wanneer er ook maar iets ‘winst’ gegenereerd wordt zal het onverbiddelijk naar dana gaan.’

Met zijn vertalingen en annotaties graaft Guy Dubois intensief naar de wortels van het vroeg-boeddhisme. Dit werk getuigt opnieuw van zijn diepe inzicht en eruditie. Lezers noemen hem een van de grootste kenners van de Palicanon in het Nederlands taalgebied. Als yogi is hij volledig ongebonden t.o.v. elke boeddhistische stroming. Hij interpreteert de dhamma op een vrijgevochten manier. Als dusdanig is hij—in de letterlijke betekenis van het woord— een “thuisloze’, een bhikkhu, een bedelmonnik, die zijn beoefening op een heel persoonlijke wijze invulling geeft.

 

 

 

Categorieën: Boekbespreking, Pali-Canon, Boeddhisme, Onderwijs, Geluk
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk