Het vorige week in Mechelen afgesloten boeddhistisch congres (lees: meer dan alleen de meeting van de Unie van Thaise Sangha’s (UTSE) in Europa) werd in alle media aangekondigd als de grootste boeddhistische bijeenkomst ooit in België gehouden. De groepsfoto bewijst in elk geval de aanwezigheid van de top van het theravada boeddhisme van Thailand, Europa en de VS.

Het belang is moeilijk in te schatten. In elk geval krijgt de maatschappij een beter beeld van het boeddhisme, namelijk dat het boeddhisme ook de theravada traditie betreft. Dat is anders dan wat uit de mediaberichten in België blijkt, die enkel gefocust lijken  op de mahayana traditie met het humanitaire en politieke nieuws over de Dalai Lama en Tibet.  De Wat (tempel)  Dhammapateep in Mechelen zette met de prestigieuze organisatie Mechelen op de kaart als  een belangrijk boeddhistisch centrum.

Er waren drie ‘maatschappelijk’ getinte toespraken. De vertegenwoordiger van de stad Mechelen, 1ste Schepen Marc Hendrickx, stond ook als Vlaams Volksvertegenwoordiger even stil bij de eer die Vlaanderen te beurt viel gastheer te mogen zijn van dit internationaal congres. De Thaise ambassadeur in Brussel (en de EEG) Nopadol Gunavibool, sprak over ‘Promoting Buddhism Overseas’. De voorzitter van Wat Dhammapateep werd gevraagd een brief van de rooms-katholieke kardinaal Léonard voor te lezen. Mooi daarin was de symbolische betekenis van de historische en spirituele locatie ter beschikking gesteld door de kerk: het ‘Groot Seminarie’ de plaats waar, sinds de 16de eeuw, nagenoeg alle  priesters ooit hun opleiding kregen. Het besluit is dat wijsheid, meditatie, verlichting, dialoog geprezen en gevonden wordt boven alle grenzen van religies en levensbeschouwingen.

Een probleem voor autochtone Belgen en andere genodigden was dat de verzamelde monniken hun vergadering en de speeches (van de verschillende Thaise en andere boeddhistische organisaties) in het Thais hielden. Waldimar Van der Elst, voorzitter van Wat Dhammapateep: ‘Probeer maar iemand te vinden die je daarover iets kan vertellen. Iemand die de taal beheerst maar ook iets zinnig kan zeggen met betrekking tot de inhoud. Ik bestudeer al tien jaar de problemen van de boeddhistische tempel en heb talloze tempels bekeken en contacten gehad in Europa, Thailand en Amerika, met de bedoeling iets te leren om de knelpunten van juridische, professionele (management) en sociale aard op te lossen.’

Gaat de UTSE de lokale (verschillende nationale) problematieken ‘Europees’ oplossen? Ze kunnen een vergelijking maken met de aanpak van de Europese Economische Unie, met multinationals of organisaties van de katholieke kerk en Islam die verspreid zijn over het continent. Er zijn  tempelhoge (torenhoge) problemen van communicatie, integratie en competentie. Iedereen beseft toch dat er een cultureel conflict bestaat tussen de Thaise en westerse maatschappij. Gaan Thaise abten dat allemaal oplossen, over wat praten ze en wat zijn de resultaten die de bijeenkomst gegenereerd heeft, zijn vragen die journalisten en anderen over het congres stellen.

Boeddhistische kwesties moeten er zeker niet behandeld worden, daarvoor hebben de abten genoeg bagage meegekregen uit hun Thaise achtergrond. Daar gaat het dus niet over. De nog recente ontwikkeling van de UTSE gaat gepaard met organisatorische vraagstukken over structuur, lidmaatschappen, regelgeving enz. Nu is de Unie aangekomen bij een verzameling van Thaise tempels van zowat alle Europese landen.

Waldimar Van der Elst: ‘’ Ik had zeer interessante gesprekken met een afgevaardigde van de (Thaise Koninklijke) Mahachulalongkorn universiteit en vooral met een abt uit Californië . De oplossing voor alle problemen is volgens hen zeer simpel. De abt houdt zich enkel bezig met de Leer, de boeddhistische ceremonies en spiritualiteit. Alle seculiere aspecten zijn volgens hem voorbehouden aan leken met de nodige kwalificaties (opleiding en ervaring en geen statusposities). Een monnik praat niet over geld, hij handelt er niet mee en bezit het niet: dat zijn toch boeddhistische regels. Betreffende maatschappelijke aspecten, beschouw maar het Westerse evangelie van de scheiding van kerk en staat. Ik vernam wat dat betreft dat er gepland wordt in de UTSE om de leken bestuurders van de tempelorganisaties (vereniging zonder winstoogmerk, Verein, stichting, Charity enz.) te betrekken. Zal de uiteindelijke uitkomst zijn dat de problematieken op andere schouders terechtkomen dan deze van de monniken?’

 

 

Categorieën: Theravada

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op Wat Mechelen zet theravadaboeddhisme in België op de kaart

  1. kristof schreef:

    Proficiat aan Wat Dhammapateep uit Mechelen. Het was de moeite waard. Ik heb nog nooit de kans gehad zoveel Engels sprekende monniken samen op één plaats te ontmoeten, die bovendien contact hebben en houden met het Westen.
    Ook proficiat aan de Rooms- Katholieke Kerk in Vlaanderen voor hun openheid en gastvrijheid, niet enkel met woorden maar ook met daden.
    Hopelijk is het ” bewijs ” geleverd dat er in Mechelen een authentieke en internationaal erkende Theravada tempel bestaat met een solide basis en achterban, en zal de BUB de Tempel niet langer als lid weigeren of negeren. Hun aanvraag loopt reeds lang …

  2. Jo schreef:

    Eindelijk is er eens wat aandacht voor de Theravada traditie.

Menu