Guy Dubois is de auteur van verschillende boeken over dhamma. Eveneens vertaalde, becommentarieerde en annoteerde hij een aantal vroeg-boeddhistische teksten zoals de Atthakavagga (De vrede van de Boeddha); de Parayanavagga (De weg naar de andere oever); de Itivuttaka (Zo is het gezegd), de Khuddakapatha (Korte passages) en de Dhammapada (Het pad van waarheid).

Al de boeken van Guy zijn vrij van copyright. ‘Wanneer ook maar één woord van al mijn teksten tot inzicht kan leiden bij één persoon, zou ik me gelukkig voelen.’

Elke maand stelt de auteur een boek gratis ter beschikking aan BD-lezers. In de maand juni is dat de tekst van de Dhammapada. Guy heeft de minutieuze vertaling van de Dhammapada opgevat als één lange geconsolideerde meditatieoefening. Dit maakt de vertaling— inclusief de vele voetnoten—erg bijzonder. Het boek is volledig vrij van auteursrecht en in pdf via deze link te downloaden

Uit de inleiding van de auteur: “De mallemolen van het leven vormt nog steeds mijn deel. Onverstoorbaar bouw ik verder aan mijn vormloze stupa. Met vallen en opstaan. Met ontstaan en vergaan. Telkens met minder verlangen en minder hechting. Telkens met meer volharding. Adhitthana.

In de vaste overtuiging dat er een realiteit bestaat voorbij mijn begrensde zintuiglijke werkelijkheid. Een bewustzijn dat zich eonen verder uitstrekt dan de beperkte en geconditioneerde bevrediging die mijn alledaagse blind rondtasten in deze wereld biedt.

Een ruimte die zich niet laat exploreren door kennis. Een leegte waar de homo sapiens niet thuis geeft. Organische wijsheid zonder intellectuele ballast. Een ruimte die zich niet buiten mij bevindt. Niet van mij afgezonderd is. Maar diep in mij bestaat. Als een onzichtbaar bas-reliëf in mijn geest gepreegd. Een leegte die ik enkel experiëntieel kan ervaren. In stilte. Zonder woorden. Zonder concepten. Op een zafu. Pure wijsheid. Bhavana-maya panna.

Vaardig in de oorspronkelijke taal van de geschriften begrijp ik nu de woorden, de teksten, de uitspraak. Ik ken hun juiste plaats. Begrijp het afhankelijk ontstaan. Beheers de zeven factoren van ontwaken. De niveaus van zuivering. Realiseer gestaag de Vier Waarheden in mezelf.

Ik ben tot helder begrip gekomen.

Met de Dhammapada als mijn inspiratiebron. My freeway to ultimate truth. De regina viarum die mijn zelfrealisatie markeert. Het pad dat aangeeft hoe ik mijn zintuigen stil. Hoe ik mijn bestendig ’worden’ (P. bhava) inperk. Hoe ik de geconditioneerde dingen tot rust breng (P. samkharupasamam). Hoe ik langzaam tot ‘uitdoven’ kom (P. athha). 

Meer en meer ontwaar ik hoe theravada, mahayana, vajrayana en navayana tot één wijsheid in mekaar samenvloeien. Zoals de Ganges op de Gangotri-gletsjer ontspringt om 2.500 km verder als een majestatische stroomdelta Bangladesh te dooraderen vooraleer de Golf van Bengalen te bezwangeren.

Ik weet: de dhamma heeft maar één smaak: ‘Just as the ocean has a single flavor, the flavor of salt, so this teaching has a single flavor, the flavor of freedom’. Dhamma laat zich niet opdelen in verscheidenheid. Elke divergentie is slecht begrepen mensenwerk. Elke dualiteit een halsmisdrijf.

Daarom richt de Dhammapada zich tot eenieder die—niet sectair—de spirituele oversteek naar de andere oever wil aanvatten. Indringend stelt de Boeddha, als kundige veerman, de meest penetrante én uitdagende vraag die in dit leven gesteld kan worden: ‘Koi paraga?’—’Vaar je mee naar de andere oever?’

Zo vormen de Gathas van de Dhammapada een meditatie op zich. Uiteindelijk vormt de Dhammapada de oerbron waaruit deze stroom van wijsheid opborrelt. Wijsheid die voorbij woorden en concepten gaat. Ook voorbij tijd en dus voorbij elke gemanipuleerde geschiedkundige duiding en elk maatschappelijk opportuistisch eigenbelang. Ekayana: universele dhamma.

De rust die uit deze beoefening voortvloeit is—voor mij althans—een sleutel tot innerlijke vrede. Alleen daarom verdienen deze verzen dat ik elk woord ervan bestudeer, forensisch onderzoek en analyseer op al haar besognes. Dat ik me er aan laaf. Met vertrouwen, met aandacht, met inzet, met concentratie en met wijsheid.

Deze Gathas vormen een persoonlijke roadmap naar spirituele ontvoogding. Ze nodigen uit tot bezieling. Ze vragen om inzichtelijke bezinning. Ze smeken om conceptloos begrip. Ze willen geproefd worden. Doorleefd worden.”

Fysieke boeken: Wie liever een ‘fysiek’ boek in de handen houdt kan dit bestellen via bol.com
De auteur wil zelf zijn initiële doelstelling trouw blijven: hij wenst niets te verdienen aan dhamma. Guy: ‘‘Wanneer er ook maar iets ‘winst’ gegenereerd wordt zal het onverbiddelijk naar dana gaan.’

Categorieën: Boekbespreking, Boeddhisme
Tags: , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Gratis boeken – de Dhammapada – ‘ik weet, de dhamma heeft maar één smaak’

  1. Lida Hospers schreef:

    Hartelijk dank aan Guy Dubois voor zijn prachtig werk, Lida Hospers