De Vlaming Guy Dubois is de auteur van het boek ‘Yatra naar Majjhimadesa – een pelgrimsreis naar het Middenland’. Guy was in India op onder meer de locatie waar de Boeddha tot verlichting kwam op een pelgrimstocht met zeventien gevorderde yogi’s uit veertien landen langs alle plekken waar de Boeddha hen 2.600 jaar geleden was voorafgegaan. Het boek was tot 15 mei gratis te downloaden. Al de boeken van Guy Dubois zijn vrij van copyright. ‘Wanneer ook maar één woord van al mijn teksten tot inzicht kan leiden bij één persoon, zou ik me gelukkig voelen.’

Elke maand stelt Guy Dubois een boek gratis ter beschikking aan BD-lezers, in de maand mei is dat de tekst Itivuttaka. Het boek is volledig vrij van auteursrecht en in pdf via deze link te downloaden

Uit de inleiding: Wanneer we over Kosambi spreken, denken we meestal onmiddellijk aan de perikelen die de Boeddha ondervond met de monniken aldaar. Dit incident is uitvoerig beschreven in de leerredes en in de monastieke code. Het was immers op deze plaats dat de monniken ruzie kregen over een uiterst banale kwestie, namelijk het legen van de toiletbak. Toen de Boeddha tussenbeide wilde komen werd hij weggestuurd, waarna Hij de bekende woorden sprak: ❛ Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahasi me
 ye ca tam upanayhanti
 veram tesam na sammati. Hij beledigde mij ! Hij sloeg me ! Hij overwon me en beroofde me !” Haat komt niet tot bedaren In wie zo verbitterd is. ❜ (Dhammapada, Gatha # 3) In schril contrast met het schrijnend onbetamelijk gedrag van de monniken, staat de waardigheid en de wijsheid van een simpel dienstmeisje met de naam Khujjuttara, en de koningin die zij diende. In feite leefden de koningin en haar gevolg als nonnen, die de leer van de Boeddha beoefenden binnen de gesloten muren van het paleis, alsof dit een klooster op zich was. De Itivuttaka is het verhaal van deze wijze vrouwen. Het hele verhaal zegt ook iets over de tijd waarin de Boeddha leefde. Het was een tijd waarin vrouwen een ondergeschikte rol speelden, maar de Boeddha onderrichtte en behandelde hen zoals zijn mannelijke leerlingen. En hij prees hun wijsheid. Het is uitsluitend aan deze wijze vrouwen te danken dat wij nu de Itivuttaka kunnen lezen en er van kunnen leren. De korte, zeer scherpe, leerredes geven immers een precies en juist beeld van de Leer. Maar ze verstrekken ons eveneens een beeld van de tijd waarin de Boeddha leefde: deze vrouwen hadden niets anders dan de teksten van de Itivuttaka als studiemateriaal. Wij beschikken over een enorme hoeveelheid teksten die aan de Boeddha worden toegeschreven. Wij lezen ze, bestuderen ze en discussiëren erover met elkaar. Maar deze vrouwen beschikten énkel over deze 112 korte leerredes. En toch begrepen ze met deze sutta’s de Leer en werden zo stroombetreders.

Fysieke boeken

Omdat Guy Dubois steeds meer vraag kreeg naar ‘fysieke’ boeken, werd het logistieke verhaal voor hem een behoorlijke last (bestellingen bij de drukker, receptie en opslag van de boeken, inpakken, verzenden, opvolging etc…) zonder voor hem enige meerwaarde. Hij vond een oplossing voor dit probleem door ‘print on demand’ (POD) via bol.com en de drukker Brave New Books. Zo kan hij vanaf nu iedereen die een ‘gedrukt’ boek wil kopen rechtstreeks doorverwijzen naar bol.com. Het nadeel van POD is dat het niet goedkoop is (het blijven immers steeds bestellingen van telkens één exemplaar). En zowel bol.com als BNB willen eraan verdienen, wat volgens Guy logisch, aannemelijk en menselijk is. Daartegenover staat de snelheid en professionaliteit van deze firma’s: de boeken worden geleverd binnen een tijdspanne van 5 werkdagen.

Guy wil zelf zijn initiële doelstelling trouw blijven: Hij wenst niets te verdienen aan dhamma. Guy: ‘Wanneer er ook maar iets ‘winst’ gegeneerd wordt zal het onverbiddelijk naar dana gaan.’

 

Categorieën: Boekbespreking, Boeddhisme
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Uitgever Guy Dubois wil niets verdienen aan de dharma – deze maand gratis het boek Itivuttaka

  1. Jos schreef:

    Beste Guy, ik voel me door je woorden dicht bij de Boeddha. Dat stemt mij dankbaar. Jos.