Meer dan 100 tempels, kloosters of dhamma/meditatiecentra in Thailand hebben percelen van het landelijke landbouwhervormingsbureau (ARLO) gebruikt voor monastieke doeleinden. Opperpatriarch Somdet Phra Ariyawongsagatayarn heeft de Sangha Supreme Council (SSC) opgedragen om het agentschap te helpen ervoor te zorgen dat dergelijk land strikt voor monastieke activiteiten wordt gebruikt en niet in strijd is met de belangen van de boeren ter plaatse.

Om vestiging op agrarisch land aan te vragen moeten de tempels een ruimtegebruiksplan indienen, met inbegrip van het aantal monniken die daar zullen blijven en de gemeenschappen in de omgeving. Bij het toewijzen wordt rekening gehouden met de gevolgen voor het milieu en de landbouw, de vraag of de tempel en de gemeenschappen harmonieus naast elkaar kunnen bestaan om voor de natuur te zorgen en de capaciteit van de tempel om het land te verzorgen. De algemene doelstelling van ARLO is om het beschikbare land door arme boeren te laten gebruiken en commercieel gebruik tegen te gaan.

Bron BNN

Categorieën: Natuur, Mensenrechten, Politiek, Misbruik, Boeddhisme
Tags: , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Thaise tempels pikken land van arme boeren in

  1. Hermann Hehemann schreef:

    Ligt waarschijnlijk een beetje complexer dan wij vanuit westers perspectief bezien.
    Een belangrijke in de vorige eeuw opgekomen Buddistische stroming binnen Thais Buddisme zijn de zg ‘forest monks’. Het toewijzen van grond aan boeren (i.p.v. kloostergrond aan ‘forest monks’) was onderdeel van machtspolitiek van de al langere zittende oorspronkelijke Theravada stroming om ‘forrest monks’ letterlijk de grond onder de voeten weg te halen (zie Wikipedia ‘forest monks’). Op inhoudelijke vlak onderscheiden’forrest monks’zich duidelijk in de manier van het praktiseren van Buddisme. Gebieden als landbouwgrond bestemmen was een middel om ze hun kloosters te ontnemen. Politiek en geloof zijn op vele manieren verstrengeld met elkaar in Thailand, en daarmee soms weinig transparant.

    Overigens is Isaan, de streek waar ‘forrest monks’ hun oorsprong hebben inmiddels grotendeels ontbost. Vanuit ecologisch of natuurbeheer perspectief dus helemaal niet zo verkeerd dat het beetje bos dat er in noord-oost Thailand (Isaan) nog is op deze manier behouden blijft.