In het boeddhistisch Pakhuis van verlangen worden naar inzicht van de redactie zeer lezenswaardige achtergrondverhalen over het boeddhisme en spiritualiteit een tijdje op de leestafel van de bibliotheek gelegd. Op deze pagina kunnen lezers door de link aan te klikken kennis nemen van de inhoud. Hiermee komt de redactie tegemoet aan de wens van auteurs die soms maandenlang aan hun tekst hebben gewerkt en- door de dagelijkse verversing van de inhoud van de krant, hun geesteskind soms al na een dag het archief in zien verdwijnen. Op een gegeven moment worden de teksten uit het pakhuis verwijderd maar zijn terug te vinden via onze zoekmachine.

 

Moniek Nooren – ‘het lijkt haast alsof alarmbellen voor lawaai van boven in mijn genen zit’

Op 16 september 2019.

De Slag om Arnhem was een luchtlanding en veldslag tijdens de Tweede Wereldoorlog die van 17 tot 25 september 1944 in en rond de stad Arnhem plaatsvond, als onderdeel van Operatie Market Garden. Deze maand is dat 75 jaar geleden en wordt in het gebied en elders deze slag herdacht. Compleet met acteurs en vrijwilligers in militaire voertuigen die soldaten voorstellen. Moniek Nooren viert nog elke dag de vrijheid die uiteindelijk door geallieerde militairen werd bevochten, maar vraagt zich af of 75 jaar na bloedige veldslagen de vrede niet meer tot uiting zou moeten komen in herdenkingen in plaats van militair geweld. Zij schreef een brief.

Klik hier om de volledige tekst te lezen

Buddha at the Gas Pump – spirituele ervaringen bespreekbaar maken.

Door Paula Kuitenbrouwer op 1 juli 2019

Hoe onderhoud, verbreed en verdiep je je kennis over spirituele ontwikkeling? Door te mediteren, te lezen, of te luisteren naar ervaringsverhalen. ‘Buddha at the Gas Pump‘ leerde ik kennen toen de initiatiefnemer Rick Archer ongeveer 120 ‘spiritually awakening’ mensen had geïnterviewd. De teller staat inmiddels op 500+.

Klik hier om de volledige tekst te lezen.

 

De vele gezichten van het geluk

door Erik Hoogcarspel op 9 juli 2019

Wanneer ben je nu echt gelukkig? René Froger bezong dit 20 jaren geleden in het lied ‘Een eigen huis’:

“Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken,
Een zingende merel, De geur van de zee,
Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken,
De zon die doorbreekt, Een vers kopje thee”.

Klik hier om de volledige tekst te lezen

 

Sociale aspecten van het vroege boeddhisme – deel 6 en slot

door Patrick Versavel op 10 juli 2019

De Boeddha was een spiritueel leraar die een pad naar de bevrijding van het lijden onderwees. Maar in het vorige delen bleek ook dat hij een visie had op politieke, sociale en economische vraagstukken uit zijn tijd. Maar in welke mate had hij maatschappelijke idealen die hij met de oprichting van de bhikkhu sangha (de gemeenschap van monniken) actief probeerde te realiseren. Was hij naast spiritueel leraar ook een maatschappelijk hervormer? De meningen daarover zijn onder boeddhisten en religiewetenschappers verdeeld. Een overzicht.

Klik hier om de volledige tekst te lezen

Wat de Boeddha niet gezegd heeft

door Kees Moerbeek op 11 juli 2019

Spreuken die aan de Boeddha worden toegeschreven vind je overal, op wenskaarten, op mokken, op T-shirts en wat al niet meer. De meeste daarvan heeft de Boeddha niet gezegd, kan hij nooit hebben gezegd.

Klik hier om de volledige tekst te lezen

De toevlucht in de Kosmos

door Erik Hoogkarspel op 17 juli 2019

‘Een oudere westerse non, die ‘Sister Palmo’ werd genoemd, vertelde dat we de ceremonie van de Zwarte Hoed zouden zien en dat de Karmapa voor ons in samādhi zou verzinken. Onder het gemurmel en gerochel van de oude monniken maakte de Karmapa een grote doos open, haalde er een vreemdgevormde grote zwarte hoed uit en zette die op zijn hoofd. Hij zat enkele minuten stil terwijl hij de hoed op zijn hoofd vast bleef houden (deze paste blijkbaar niet goed) en borg de hoed vervolgens weer op in de doos. In het publiek zaten verschillende mensen mee te prevelen en hielden hun vingers in een vreemde stand, later leerde ik dat dit symboliseerde dat ze het universum aan de Karmapa offerden. Het geprevel en gerochel klonk erg ontspannen en ongekunsteld en het had iets sympathieks, ik voelde me er wel thuis bij.

Klik hier om de volledige tekst te lezen

De toevlucht in Bodhgaya

door Erik Hoogcarspel op 31 juli 2019.

Bedelaars in Bodhgaya, foto Bianca Visser.

Hij keek ons daarbij met een soort vertrouwelijke blik aan, alsof hij wilde zeggen: ‘Kijk, ik ben ook lid van de club daarom moeten we elkaar steunen’. Mijn echtgenote was hem in de tweede en derde regel al bijgevallen, want ze houdt van meezingen. We gaven hem een paar roepies en tevreden keerde hij zich om, om hetzelfde toneelstukje op te voeren bij groepjes toeristen een eindje verderop.

Jasper Schaaf – boeddhisme, betrokkenheid en een socialer perspectief

 op 7 augustus 2019

Zijn nieuwste boek ‘Actief socialisme en vrijheid –  Pleidooi voor hechtere linkse samenwerking’  ziet filosoof, auteur en links politicus Jasper Schaaf als een voorlopige samenvatting van zijn werk en ideeën. Het is niet toevallig dat hierin wel een kort hoofdstuk over boeddhisme is opgenomen, nl. over Sivaraksa. Ook nu zullen sommige lezers verbaasd zijn dat in een boek vol met Marx het boeddhisme een volwaardige inhoudelijke plek krijgt toebedeeld, met zowel praktische als theoretische consequenties.

Klik hier om de volledige tekst te lezen

Toevlucht en bekering – wat is bekering eigenlijk?

door Erik Hoogcarspel op 19 augustus 2019

De toevlucht is de bevestiging van een bekering en bekering speelt een grote rol in vele religies. Het speelt een grote rol in de geschiedenis van het christendom en ook in die van het boeddhisme. Sommigen noemen de westerse cultuur nog steeds ‘joods-christelijk’ en dat komt alleen maar doordat keizer Constantijn het een goed idee vond om zich tot het christendom te bekeren. Het boeddhisme heeft erg geprofiteerd van de bekering van de machtige keizer Asoka.

Klik hier om de volledige tekst te lezen

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar – op weg naar een verlicht India

door Kees Moerbeek op 18 augustus 2019.

Dr. Bhimrao Ramji ‘Babasaheb’ (geliefde vader) Ambedkar (1891-1956) is een van de stichters van het moderne India en architect van de Indiase grondwet. Hij wordt in zijn vaderland vooral ook vereerd als voorvechter van gelijke rechten voor onaanraakbaren (dalits). Zelf onaanraakbaar, bekeerde hij zich tot het boeddhisme op 14 oktober 1956 in Nagpur, India.

Klik hier om de volledige tekst te lezen

Jasper Schaaf – één ware werkelijkheid: raakvlakken tussen boeddhisme en marxisme

door gastauteur op 16 augustus 2019.

In actuele boeken van en over het boeddhisme wordt vaak een verband gezocht tussen boeddhisme en de westerse filosofie. Het is dan niet ongebruikelijk namen te noemen als Schopenhauer, Nietzsche of Bergson. Veel minder komt het voor Marx in dat verband te noemen. Redenen hiervoor zijn inhoudelijk en politiek. Inhoudelijk: wat kan Marx of het marxisme met boeddhisme te maken hebben?

De Boeddha en de amoebe

Door Kees Moerbeek op 1 september 2019

Er zijn twee fundamenteel verschillende manieren om gelukkig te worden, schrijft Andrew Olendzki in The non-pursuit of happiness van zijn boek Unlimiting mind. De eerste manier om gelukkig te worden is zo diep geworteld in onze beschaving dat bijna alles in onze cultuur het ondersteunt. De tweede is de manier die de Boeddha ons schonk, 2.500 jaar geleden. De auteur vermoedt dat deze manier ons de meeste kans biedt op succes.

Klik hier om de volledige tekst te lezen

Wegen naar de vrijheid deel 1 – De kosmische grap en het existentialisme

door Erik Hoogcarspel op 4 september 2019

In 1976 kwam er een bijzonder boek uit dat direct veel aandacht trok. Het had de titel ‘The myth of Freedom’ en werd door de vele nieuwbakken westerse boeddhisten gretig gelezen. Er was een nieuwe ster aan het boeddhistische firmament verschenen, Chogyam Trungpa Rinpoche. Deze Tibetaanse lama, die binnen het Tibetaanse boeddhisme werd beschouwd als een gereïncarneerde heilige, verkondigde in de V.S. in spijkerbroek steevast met een stevige borrel op in Jip-en-Janneketaal de essentie van het Tibetaanse boeddhisme. Woodstock was nog maar zeven jaar geleden en deze lama paste volledig in het patroon van de Nieuwe Tijd. Hij gold als de verpersoonlijking van de crazy wisdom, hij was de verlichte nar die los van alle conventies, cutting through the crap, de essentie van het boeddhisme in hapklare brokken aan de gewone mens overdroeg. Dit waren de dharmaburgers van Mac Trungpa.

Categorieën: Achtergronden, Boeddhisme, Media
Tags: , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk