Julia Strijland

Julia Strijland

Paula de Wijs, Daan Meerburg en Reinier Tilanus gaan bij akkoord van de ALV vanaf 17 november voor minstens twee jaar het algemeen bestuur van de Boeddhistisch Unie Nederland (BUN) versterken. Julia Strijland gaat aan de slag als kandidaat-secretaris. Het bestuur is dan goed op sterkte en telt zeven leden. De zittende leden zijn naast Kalden Humphry Versloot en  Bert Koopmanschap.

BUN-voorzitter André Kalden heeft volgens eigen zeggen een dringend beroep gedaan op het drietal om het algemeen bestuur te komen versterken. Zij hebben daarin toegestemd en zullen zich voor minstens twee jaar aan het bestuur verbinden. André Kalden blijft voor tenminste diezelfde periode voorzitter.

De drie kandidaten zijn voor de meeste BUN-leden oude bekenden. Paula de Wijs is onder meer oud-bestuurslid van de BUN. Daan Meerburg al langer de huisjurist van de koepel. Reinier Tilanus is in 2010 gevraagd BUN-voorzitter Francisca Boel op te volgen maar kon wegens verantwoordelijkheden elders daar niet aan voldoen. Alle drie zijn ze lid van de algemene leden vergadering van de BUN.

Daan Meerburg

Daan Meerburg

Daan Meerburg is sedert 2011 de vertegenwoordiger van Rigpa binnen de BUN. Meerburg:  ‘In die periode is door het bestuur meermalen, en steeds dringender van toon, verzocht om actieve ondersteuning door de leden, met name op bestuurlijk niveau. De noodzaak voor die gevraagde ondersteuning is duidelijk. De afgelopen jaren zijn een aantal belangrijke initiatieven ontplooid, waarbij met name aan BOS en BZI kan worden gedacht.

Dergelijke projecten moeten echter niet enkel geïnitieerd worden, maar ook onderhouden. Rigpa wil hier in ieder geval graag haar bijdrage leveren. In 1987 ben ik in contact gekomen met het onderricht van Sogyal Rinpoche, de oprichter van Rigpa, en ik ben zijn student geworden en gebleven. Binnen Rigpa werk ik al vele jaren als vrijwilliger. Onder meer als lid van het bestuur van de stichting. Daarnaast geef ik als instructeur cursussen en trainingen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat en mede-eigenaar van een middelgroot kantoor in Groningen. In de loop der jaren heb ik diverse bestuursfuncties bekleed in de sociaal-culturele hoek.’

Paula de Wijs

Paula de Wijs

Paula de Wijs zegt het met andere leden belangrijk te vinden hoe boeddhistische organisaties zich manifesteren in de Nederlandse samenleving.  Zij herkent en deelt die betrokkenheid, zegt ze. Sinds 1973 is zij student van wijlen Lama Thubten Yeshe en van Lama Zopa Rinpoche. Ze is bestuurslid van het Maitreya Instituut Nederland en directeur van het centrum in Amsterdam. Het Maitreya Instituut is onderdeel van de FPMT, de organisatie van de centra en projecten van deze twee lama’s. De Wijs is secretaris van het internationale bestuur van de FPMT.

De Wijs: ‘Ik heb een aantal Tibet-gerelateerde organisaties helpen oprichten en ook met enkele interreligieuze groepen of projecten gewerkt. In deze roerige tijden is het belangrijk dat de BUN haar evenwicht vindt en behoudt om een steviger basis voor het boeddhisme neer te kunnen zetten. Daarbij is niet slechts wat we doen, maar hoe we het doen belangrijk. Het lijkt alsof het huidig bestuur op de goede weg zit, maar steun nodig heeft. Om dit proces te ondersteunen, stel ik me kandidaat voor bestuurslidmaatschap.’

Reinier Tilanus

Reinier Tilanus

Reinier Tilanus  studeerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen levensmiddelentechnologie.  Na zijn militaire diensttijd werkte hij 1990 tot 2006 voor een grote levensmiddelenmultinational in diverse landen in leidinggevende posities. Sinds 2007 is hij zelfstandig ondernemer op de gebieden van coaching, training en interim management.

Tilanus: ‘Azië en het boeddhisme hebben altijd getrokken, en na een eerste kennismaking op stage in Taiwan ben ik in 1998 voor Unilever in Vietnam gaan werken. Ik volgde toen de cursus boeddhisme voor westerlingen in het Kopan klooster in Nepal, met mijn vrouw Joke, en ben daar boeddhist geworden. Sindsdien ben ik actief beoefenaar, voornamelijk bij Dagpo Lama Rinpoche via Kadam Choling, waar ik ook een bestuursfunctie vervul. In 2009 heb ik het bezoek van Z.H. Dalai Lama naar Nederland mogen organiseren, een hoogtepunt in meerdere opzichten.

Naast mijn werk ben ik nog voorzitter van een stichting die hulp verleent aan mensen in acute financiële nood en sinds een paar jaar zit ook in de Participatieraad van de BOS. Verder ben ik bestuurslid van de Stichting Bezoek Z.H. Dalai Lama Nederland. ‘

Kalden zegt blij te zijn met de nieuwe kandidaten. Hij vindt dat het huidige aantal bestuursleden voor de toekomst geen aanvaardbare basis vormt voor een verantwoord en stabiel bestuur. De afgelopen bestuursperiode kon het volgens hem niet anders dan het gegaan is. ‘Om die reden is het goed geweest.’ Hij is blij dat anderen binnen de BUN hun verantwoordelijkheid nemen waardoor er een wijze van besturen ontstaat die Kalden als voorzitter voor zijn rekening wil nemen.

Kalden zegt dat er voor de BUN veel te doen is de komende tijd. ‘Los van kwaliteit van bestuurlijk opereren binnen de BUN – wordt anno 2012 binnen het religieuze, levensbeschouwelijke en politieke landschap in Nederland en daarbuiten van ons boeddhisten verwacht dat we ons als collectief bestuurlijk op een degelijke manier tot onze omgeving verhouden. Denk daarbij aan domeinen als – in willekeurige volgorde – boeddhistische geestelijke verzorging in gevangenissen; interreligieus overleg; behoud boeddhistisch geluid in de media; de wens vanuit de medische wereld om de BUN een rol te laten spelen bij de aanstelling van boeddhistisch geestelijke verzorgers in ziekenhuizen. Denk ook aan verzoek om contact om op Europees niveau om mee te denken over vrouwenrechten binnen religies, en zo meer. Daarnaast staat het bestuur voor praktische taken als persvoorlichting, bevordering interne communicatie, het beantwoorden van vragen via het secretariaat, het selectief ingaan op uitnodigingen op bijeenkomsten, bijhouden van financiële inkomsten en uitgaven, het actualiseren van de website met de online agenda en het tijdig zenden van de vergaderstukken aan de ALV. Het is, kortom, nogal wat.’

 

 

 

 

Categorieën: Nieuws, BUN - Boeddhistische Unie Nederland
Tags: , , , , , , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op BUN-bestuur lijkt op sterkte met toetreden vier bestuursleden

  1. Ujukarin schreef:

    Welkom terug, Paula! Ook al van 1994 tot 1999 bestuurster en als ik me goed herinner zelfs een stukje van die tijd voorzitster…

Menu