Paula de Wijs, Daan Meerburg en Reinier Tilanus zijn vandaag door de ALV van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) met algemene stemmen benoemd tot lid van het algemeen bestuur. Julia Strijland gaat voorlopig voor een periode van een half jaar aan de slag als kandidaat-secretaris.

Het bestuur telt nu zeven leden. Voorzitter André Kalden, Humphry Versloot (met onder andere BOS in zijn portefeuille) en penningmeester Bert Koopmanschap maakten al deel uit van het bestuur. De portefeuilleverdeling vindt plaats tijdens de eerstkomende bestuursvergadering, waarschijnlijk half december.

Riens Ritskes

Riens Ritskes

De door Rients Ritskes vijfentwintig jaar geleden opgerichte organisatie Zen.nl is -met twee stemonthoudingen- lid geworden van de BUN. Eenentwintig van de vijfenveertig leden woonden vandaag de algemene ledenvergadering in de boeddhistische tempel aan de Amsterdamse Zeedijk bij. Er waren afmeldingen van leden die elders verplichtingen hadden. Wel aanwezig waren voorzitter van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme prof. Rob Janssen en secretaris Jan de Breet. Ze werden door André Kalden welkom geheten.

Kalden deed verslag van de bijeenkomst van de Europese Boeddhistische Unie (EBU) , vorige maand in Zwitserland, waar de BUN opnieuw lid van is geworden. Dat lidmaatschap en de visie op de ontwikkeling van de EBU en de rol van de BUN daarin worden vervat in een beleidsdocument dat aan de volgende ALV in mei volgend jaar gepresenteerd zal worden. Daarin zal ook de relatie tussen BUN en aangesloten sangha’s aan de orde komen en de eventuele toelating van loslopende, zogenoemde ongebonden en/of ongeorganiseerde boeddhisten, worden aangegeven.

Kalden zegt desgevraagd dat het conceptbeleidsstuk in grote lijnen klaar is, maar dat het noodzakelijk is dat het stuk het akkoord heeft van alle bestuursleden, met hun inbreng. Het rapport van de werkgroep Lotusbloem is van invloed op de inhoud van het beleidsstuk, zegt Kalden. De voorzitter hield de ALV voor dat het van belang is dat in een zo sterk veranderende samenleving, nu steeds meer mensen geconfronteerd worden met sociale, maatschappelijke en economische veranderingen en terugslag, het van belang is dat de BUN aangeeft welke rol deze koepel in de samenleving kan vervullen. ‘Boeddhisten staan middenin de maatschappij, er wordt naar ons gekeken. Wat willen wij als BUN en wat dragen we uit. Wat kunnen mensen van ons verwachten’, zegt Kalden.

De voorzitter prees de inzet en kwaliteiten van de bestuursleden van de BUN. ‘Het zijn mensen met drukke banen en bezigheden, in dat opzicht zou je kunnen spreken van een vervuld leven, die het toch nog opbrengen om zich in te zetten voor deze organisatie. Hieruit kunnen we ook moed putten voor de toekomst van de BUN.’

 

 

Categorieën: Nieuws, BUN - Boeddhistische Unie Nederland
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk