Het bestuur van de stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) heeft na vele jaren het lidmaatschap van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) beëindigd. Sinds het aantreden van André Kalden als voorzitter heeft het bestuur zich beraden over de koers in de komende jaren. De nadruk zal daarbij liggen op continuïteit van de uitgaven van de Pali-canon, met in de toekomst ook een online-omgeving ter verdere ontsluiting.

BUN-voorzitter Michael Ritman tijdens de benoeming van het erelidmaatschap van de BUN van Rob Janssen en Jan de Breet (rechts)

Aan Rob Janssen en Jan de Breet, secretaris en lid van de stichting, is tijdens de algemene ledenvergadering van de BUN het erelidmaatschap van de BUN uitgereikt. Zij blijven tot in lengte van dagen de BUN steunen en blijven ook van harte welkom op ledenvergaderingen.

Sinds 1995 vertalen Rob Janssen en Jan de Breet dag in, dag uit de Pali-Canon naar het Nederlands. In 2017 hebben zij de auteursrechten van al hun huidige en toekomstige vertalingen overgedragen aan de Stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB). De Stichting VvB en Uitgeverij Bodhi hebben een overeenkomst getekend om dit Nederlandstalige erfgoed in druk beschikbaar te houden, zonder enig winstoogmerk. Hierbij zijn drie nieuwe vertalingen inbegrepen. Partijen zullen zich bovendien gezamenlijk inspannen om de vertaling gratis online beschikbaar te maken.

De voorzitter van de Vrienden, André Kalden: ‘De uitgever die al die jaren voor het verschijnen van de boeken heeft zorg gedragen is Gerolf T’Hooft. Er was binnen het bestuur dan ook geen discussie over het feit dat we met Gerolf de serie wilden voortzetten. Met onze overeenkomst is de continuïteit in de samenwerking met hem geregeld alsook de wijze waarop we dit doen, inclusief de afspraak om ons gezamenlijk in te spannen voor een gratis online beschikbaarstelling van de vertalingen.’

Zonder winstoogmerk

Gerolf T’Hooft: ‘De uitgeefrechten van de reeks waren in de loop der jaren vastgelegd in diverse contracten, die niet allemaal gelijkluidend waren. Daarbij waren er door het faillissement in 2012 van de oorspronkelijke uitgeverij (Asoka BV) verschillende rechtspersonen bij het uitgeven van de serie betrokken geraakt. Er ligt nu één verzamelcontract vanuit uitgeverij Bodhi, die de uitgeefrechten bezit. Daarbij is expliciet afgesproken dat de exploitatie van de Pali-Canon zonder winstoogmerk zal geschieden. Alle opbrengsten zullen blijvend worden ingezet ten behoeve van de continue beschikbaarheid van de serie.’

Financiële ondersteuning

Kalden: ‘Als stichtingsbestuur zijn we vooralsnog niet in staat de boeken zelf uit te geven. Gerolf heeft aangeboden mee te werken aan een situatie waarin dat wel zo is, maar daar is het nu nog te vroeg voor. We hebben een derde partij nodig om de kwaliteit van de uitgave en de continuïteit van de beschikbaarheid van de serie te waarborgen. Omdat we als stichtingsbestuur niet ter zake kundig zijn als het om auteurs- en uitgeefrechten gaat, hebben we desgevraagd pro bono-advies en begeleiding gekregen van Arthur’s Legal te Amsterdam. Er ligt daardoor met deze nieuwe overeenkomst met zekerheid een degelijk fundament voor duurzame samenwerking zonder winstoogmerk.’

Zonder donaties, legaten en subsidies kan de serie niet uitgebracht en verspreid worden onderstreept de voorzitter van de VvB, André Kalden. ‘Nu de auteursrechten bij ons als ANBI-stichting liggen en de uitgever zich heeft vastgelegd op uitgave zonder winstoogmerk, hoop ik van harte op brede financiële ondersteuning door sponsoren die het belangrijk vinden dat de enige nog bestaande vroeg-boeddhistische verzameling van toespraken van de Boeddha in het Nederlands beschikbaar is en blijft.’

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) wil – zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming – de kennis van de beginselen van het boeddhisme bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen aanmoedigen. De stichting VvB streeft naar een vormgeving van het boeddhisme passend in de westerse samenleving.

De stichting staat open voor leringen, beschouwingen en informatie uit alle boeddhistische richtingen en scholen. Het accent ligt op hedendaags boeddhisme in landen met een westerse cultuur, zonder de rest van de wereld uit het oog te verliezen. De eeuwenlange tradities en de banden daarmee krijgen zeker ook aandacht. Er loopt immers een ononderbroken lijn van de Boeddha naar zelfs de meest kritische neo-boeddhisten.

De VvB wil een ontmoetingsplaats zijn voor vrienden van het boeddhisme.

In 1967 werd de Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum opgericht. In januari 1968 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Saddharma. Omdat in 1978 vanuit de SNBC de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) werd opgericht en daarmee de centrumfunctie was afgesplitst, werd in december van dat jaar de naam van de Stichting veranderd in Stichting Vrienden van het Boeddhisme (SVB).

In 1995 is deze stichting – thans genaamd VvB – gestart met het uitbrengen van het geïllustreerde magazine Kwartaalblad Boeddhisme, dat anders dan Saddharma gericht was op een breed publiek van boeddhistisch geïnteresseerden en niet alleen op de eigen donateurs. Per 1 januari 2003 is dit tijdschrift overgedragen aan uitgeverij Asoka en van juni 2011 tot januari 2015 is het, na enige jaren Vorm&Leegte te hebben geheten, verdergegaan onder de naam BoeddhaMagazine.

Het bestuur bestaat uit André Kalden, voorzitter, prof. dr. Rob Janssen, secretaris, Martijn Vermunt, penningmeester, drs. Jan de Breet en drs. Kees Moerbeek, leden.

Categorieën: Nieuws, Boeddhisme
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Rob Janssen en Jan de Breet benoemd tot ereleden van de BUN

  1. Ronald zanders schreef:

    Prachtig de Pali-Canon de ;;Beste boeken die ik ooit gelezen heb, ik heb ze allemaal wat verkrijgbaar is.
    Groot respect voor Jan de Breet & Rob Janssen ..