Stichting Vrienden van het boeddhisme (VvB) bestaat in november vijftig jaar. In dit jubileumjaar is de stichting druk doende zich gereed te maken voor de toekomst.

André Kalden, foto Joop Hoek

Dit voorjaar vroeg prof. Rob Janssen aan oud-voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) André Kalden om hem als voorzitter op te volgen. Eind mei nam Kalden de voorzittershamer over. In juli zijn daarop de statuten de notaris gepasseerd om deze meer in lijn te brengen met de standaard van deze tijd. De laatste wijziging stamde uit 1979 en modernisering was volgens het bestuur gewenst. Ook is het beheer van de Nederlandse vertalingen van Pali-Canon expliciet in de statuten opgenomen. De stichting brengt ook een driemaandelijks virtueel magazine uit met artikelen van binnen- en buitenlandse auteurs.

Nieuw logo

Grafisch ontwerper Pearse Gaffney van Marvelous Digital heeft de jubilerende stichting deze zomer in goed overleg met het bestuur een nieuw logo cadeau gedaan. Het is gebaseerd op het oude logo van Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum, de voorloper van Stichting VvB. ‘Een tijdloos vormgegeven combinatie van het jaar van oprichting en het oude logo. We zijn erg verguld mee’, aldus Kalden.

Nieuwe penningmeester

Martijn Vermunt, foto BD.

Een van de taken van de nieuwe voorzitter is het versterken van het bestuur dat de laatste jaren, onder meer om redenen van gezondheid van bestuursleden, is uitgedund. Martijn Vermunt is aangetrokken om penningmeester te worden. Vermunt is partner bij BGH Accountants & Adviseurs, een middelgroot accountancy bureau met zo’n honderd medewerkers met haar hoofdvestiging in Nijmegen. “Ik ben geen boeddhist, maar kan me zeker vriend van het boeddhisme noemen”, aldus Vermunt. “André ken ik al lang en ik vind het fijn als onbezoldigd penningmeester een bijdrage te mogen leveren aan de doelstellingen van de stichting waarvan hij voor de zomer voorzitter is geworden. Het is daarbij een eer met de vertalers van de Pali-Canon in een bestuur te zitten.”

Oud-penningmeester Jan de Breet is blij zijn financiële taken af te kunnen stoten, zo laat hij desgevraagd weten. ‘Ik concentreer me het liefst op het vertaalwerk dat Rob en ik dagelijks op werkdagen verrichten. Nog eenmaal zal ik de donateurs die nog geen bijdrage hebben betaald een herinnering sturen en dan zit mijn werk er als penningmeester op. Ik blijf, net als Rob, die nu secretaris is, wel lid van het bestuur.’

Voorzitter Kalden: ‘Naast Martijn Vermunt als nieuwe penningmeester probeert het bestuur nog een extra bestuurslid aan te trekken. Dat zal met wel liefst vijf mannen in het bestuur, inderdaad zeker een vrouw zijn. Gesprekken met een kandidaat zijn gaande, maar niets is nog zeker.’

Jubileum

Het vijftigjarig bestaan van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme wordt op elf november dit jaar met donateurs en genodigden gevierd in Antropia in Driebergen. Het bestuur, bijgestaan door een feestcomité, organiseert een dag gewijd aan het thema: Is er één dharma? Of: is er eenheid in de dharma? Vertegenwoordigers uit de verschillende tradities zullen hierop hun licht laten schijnen, er is een panelgesprek en er wordt terug gekeken op de geschiedenis van de stichting. Dit alles wordt omringd door kleine rituelen en het op verschillende manieren ten gehore brengen van de hartsoetra.

Jan de Breet, Rob Janssen, foto Joop Hoek

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) gaat de door prof. dr. Rob Janssen en drs. Jan de Breet verzorgde Nederlandse vertalingen van de Pali-Canon online zetten, zodat een groter publiek dan nu het geval is- de vertalingen verschijnen momenteel in boekvorm- daar kennis van kan nemen. Het Nederlands Bijbelgenootschap vormt daarbij de organisatorische inspiratiebron.

Het vijftigjarig jubileum van de stichting is voor het stichtingsbestuur aanleiding om niet alleen op het rijke verleden terug te kijken, maar vooral om een duidelijke koers voor de toekomst uit te zetten. Onderdeel van deze koers is het online zetten van alle Nederlandse vertalingen van de Pali-Canon.

Oud-voorzitter Rob Janssen: ‘Er is een noodzaak tot goed beheer van de Nederlandse vertaling van de Pali-Canon, niet alleen nu, maar ook voor de verre toekomst. Momenteel kan er niet erg eenvoudig kennis van de Nederlandse vertaling van de Pali-Canon genomen worden. Er worden hooguit enkele tientallen exemplaren per jaar in boekvorm van onze vertaling verkocht. Onze complete vertaling kost de lezer honderden euro’s. De drempel om de boeken te lezen of te raadplegen is dus erg hoog. Daarin willen we verandering brengen door de vertalingen via een online database ter beschikking te stellen waarbij de Stichting Vrienden van het Boeddhisme functioneert als eigenaar en beheerder ervan. Denk daarbij aan de organisatorische rol die een Nederlands Bijbelgenootschap speelt waar het beschikbaar maken van Bijbelvertalingen betreft. Aan André Kalden de taak om dit onder zijn voorzitterschap voor de Pali-Canon te realiseren.’

Vertalingen

Sinds 1997 vertalen Rob Jansen en Jan de Breet delen van de Pali–Canon en andere boeddhistische bronteksten in het Nederlands. De publicatie daarvan wordt sinds 2008 door de VvB gesubsidieerd.

Drs. Jan de Breet is indoloog en studeerde af aan de rijksuniversiteit Leiden met een scriptie over een Sanskriettekst uit de Mahayanatraditie van de Perfectie van Inzicht. Hij publiceerde Boeddha’s Tweede Draaiing van het Rad van de Leer – geannoteerde vertaling van een deel van de Chinese versie van de Perfectie van Inzicht in 8000 verzen. Rob Janssen is emeritus hoogleraar in de klinische psychologie en de persoonlijkheidsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden studeerde hij bij prof. dr. T. Vetter Pali en Sanskriet.

 

Categorieën: Nieuws, Boeddhisme, Dharma en filosofie
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op Vrienden van het boeddhisme vernieuwd en versterkt

 1. Gerben schreef:

  Daar word ik nou blij van. Veel succes en plezier toegewenst bij deze mooie doelstelling.

 2. Jos de Vries Spaans schreef:

  Wat een heugelijk nieuws!

  Kroon op jullie werk en een prachtige voortzetting.

  Hulde en Dankbaarheid aan Jan de Breet en Rob Janssen
  voor hun juwelen van vertalingen en publicaties _/\_

  Jos Salutary Moonlight de Vries Spaans,

  Secretaris IZIN
  http://www.zen-izin.nl