Op elf november 2017 viert de stichting Vrienden van het Boeddhisme in Antropia in Driebergen het vijftigjarig bestaan. Thema van die heuglijke jubileumdag is: Is er één Dharma? Of: is er eenheid in de Dharma? Wat verbindt ons? Het woord van de Boeddha en de uitdrukking daarvan in de verschillende stromingen: wat zijn verschillen en waar zijn overeenkomsten te vinden?

VvB-secretaris Kees Moerbeek.

Het bestuur van de VvB, onder leiding van voorzitter André Kalden en een organisatiecommissie zijn druk bezig met het samenstellen van een programma voor deze dag. Waarvoor donateurs en gasten worden uitgenodigd. Aan het eind van de dag vindt een paneldiscussie plaats met de gasten die eerder op de dag hun visie gaven op het thema. Antropia is goed te bereiken, het centrum ligt vijf minuten lopen van het NS-station. Bij het centrum zelf is voldoende parkeerruimte.

André Kalden(l), Jan de Breet, Rob Janssen, foto BD/Joop Hoek.

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) wil – zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming – de kennis van de beginselen van het boeddhisme bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen aanmoedigen. De stichting streeft naar een vormgeving van het boeddhisme passend in het westerse cultuurpatroon.

De stichting staat open voor leringen, beschouwingen en informatie uit alle boeddhistische richtingen en scholen. Het accent ligt op hedendaags boeddhisme in landen met een westerse cultuur, zonder de rest van de wereld uit het oog te verliezen. De eeuwenlange tradities en de banden daarmee krijgen zeker ook aandacht. Er loopt immers een ononderbroken lijn van de Boeddha naar zelfs de meest kritische neo-boeddhisten. De VvB wil een ontmoetingsplaats zijn voor vrienden van het boeddhisme.

Saddharma

In 1967 werd de Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum opgericht. In januari 1968 verscheen het eerste nummer van het papieren tijdschrift Saddharma. Omdat in 1978 vanuit de SNBC de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) werd opgericht en daarmee de centrumfunctie was afgesplitst, werd in december van dat jaar de naam van de Stichting veranderd in Stichting Vrienden van het Boeddhisme (SVB).

Kwartaalblad Boeddhisme.

In 1995 is deze stichting – thans genaamd VvB – gestart met het uitbrengen van het geïllustreerde magazine Kwartaalblad Boeddhisme, dat anders dan Saddharma gericht was op een breed publiek van boeddhistisch geïnteresseerden en niet alleen op de eigen donateurs. Per 1 januari 2003 is dit tijdschrift overgedragen aan uitgeverij Asoka en van juni 2011 tot januari 2015 is het, na enige jaren Vorm&Leegte te hebben geheten, verdergegaan onder de naam BoeddhaMagazine en inmiddels is opgeheven.

De stichting Vrienden van het Boeddhisme gaat de door prof. dr. Rob Janssen en drs. Jan de Breet verzorgde Nederlandse vertalingen van de Pali-Canon online zetten, zodat een groter publiek dan nu het geval is- de vertalingen verschijnen momenteel in boekvorm- daar kennis van kan nemen. Het Nederlands Bijbelgenootschap vormt daarbij de organisatorische inspiratiebron. André Kalden, voormalig voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), volgde eind mei 2017 Rob Janssen als voorzitter op teneinde deze transitie van deze stichting de aankomende jaren vorm te geven.

Rinus Laban, NBA foto Joop Hoek/BD

Andere activiteiten van de stichting zijn: het verspreiden van persberichten van andere organisaties over boeddhistische evenementen en uitzendingen. De VvB fungeert als vraagbaak voor vragen over het boeddhisme, van welke aard dan ook. De VvB publiceert per kwartaal een nieuwe editie van haar webmagazine en beheert een pagina op Facebook.

Het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA) begon in 2011 als werkgroep van de Vrienden van het Boeddhisme. In 2014 is het NBA verzelfstandigd. In dit archief zijn onder andere de afleveringen van De Lotusvijver (1995-2009) te vinden.

Omslagfoto Hanneke.

Categorieën: Nieuws, Achtergronden
Tags: , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Vrienden van het Boeddhisme bestaat vijftig jaar – feest in Driebergen

  1. Kay schreef:

    Is er eenheid in diversiteit (dharma) is een aantrekkelijk thema.