Cure Park noemt zich een eigentijds kuuroord dat van 4 juni tot en met 16 juli 2017 neerstrijkt in het Amsterdamse Bos. Met het Bostheater als centrum brengt Cure Park meer dan dertig kunstenaars, makers en denkers samen met publiek en zorgprofessionals in een veelzijdig programma, bestaande uit een kunstroute, experimenten, interventies, workshops, lezingen, performances en films.

Zondag krijgt het programma ‘boeddhistische trekjes’ met een presentatie van Louwrien Wijers, zij hield eerder een marathoninterview met de Dalai Lama. En een lezing van boeddhist en ecoloog Matthijs Schouten.

Louwrien Wijers (1941), beeldend kunstenaar en schrijver, voelt zich beeldhouwer. Na achttien jaar samenwerken met Joseph Beuys (1968-86), ziet zij schrijven, spreken en denken ook als sculptuur. Joseph Beuys- wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke personen van de avant-garde in de jaren zestig en zeventig van Europa- tevens regisseerde hij verschillende happenings. Beuys verwierp abstracte-kunst ten gunste van een esthetiek die zwaar leunde op zijn eigen ervaringen en die het subject de boventoon liet voeren.

Wijers organiseerde het symposium Art meets Science and Spirituality in a Changing Economy in het Stedelijk Museum in 1990. Vooraanstaande kunstenaars, wetenschappers, spirituele leiders en economen als Robert Rauschenberg, Marina Abramovic, de Dalai Lama, John Cage en Lawrence Weiner namen hieraan deel. Hun woorden worden bestudeerd en besproken in het licht van de huidige tijdsgeest tijdens een unieke vijfdaagse retraite (van 5 tot 9 juli). Op zondag 9 juli delen de deelnemers aan de retraite hun inzichten met het publiek.

Zorg

Ook op die zondag houdt boeddhist en ecoloog Matthijs Schouten in het cure parkcollege van 15.00 tot 16.00 uur een lezing over wat zorg nu eigenlijk is.

Zorg voor je gezondheid en het welzijn van anderen kan niet los worden gezien van de zorg voor de planeet waar wij met z’n allen op leven. Matthijs Schouten gaat in zijn lezing in op een bredere opvatting van het begrip zorg.

Het Heideggeriaanse begrip Sorge impliceert een verantwoordelijkheid voor al het zijnde, het is een oproep tot empathie. Het door Bruno Latour geïnspireerde pleidooi voor de gelijkberechtiging van mensen, dieren en dingen roept de uitputtende exploitatie van eigen lichaam en geest, van sociale ongelijkheid en van natuur en milieu een halt toe. Tijdens de lezing zal in worden gegaan op levenskunst, op een zorgzame invulling van het leven en het vinden van de bestemming daarvan. Ook wordt ingegaan op de betekenis die het zorgen voor een ander heeft voor jezelf en de maatschappij. Tot slot wordt het nieuwe paradigma van de mens te midden van, en niet als heerser over de dingen onder de loep genomen.

Matthijs Schouten, foto Cure Park.

Matthijs Schouten is ecoloog, filosoof, boeddhist, bijzonder hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit Wageningen en tevens in dienst van Staatsbosbeheer. In zijn werk onderzoekt hij de rol die natuur speelt in het menselijk denken, waarover hij onder meer het boek De positie van de zwijgende natuur (2008) publiceerde. Schouten benadrukt dat de natuur niet iets buiten ons is, maar dat we er deel van uitmaken en er lotsverbonden mee zijn.

Eigentijds kuuroord

Cure Park is een eigentijds kuuroord dat van 4 juni tot en met 16 juli 2017 neerstrijkt in het Amsterdamse Bos. Met het Bostheater als centrum brengt Cure Park meer dan dertig kunstenaars, makers en denkers samen met publiek en zorgprofessionals in een veelzijdig programma, bestaande uit een kunstroute, experimenten, interventies, workshops, lezingen, performances en films.

Zoals Joseph Beuys zei, kan kunst genezen. Maar wellicht moeten we de uitspraak omkeren, en zeggen dat ‘genezen ook kunst kan zijn’ (AA Bronson). Cure Park creëert volgens de organisatie een plek waar we nieuwe zorgtechnieken ontwikkelen, voor onszelf, elkaar en de omgeving. Een fysieke en mentale ruimte voor levensvragen. Wat verstaan we onder gezondheid? Hoe wil ik bevallen en hoe wil ik sterven? Hoe beleef ik seksualiteit? Waar ligt de scheidslijn tussen geestesziekte en creativiteit? Hoe luisteren mensen die doof zijn? Hoe train ik mentale weerbaarheid? Hoe neem ik zelf de regie over de zorg die ik (later) behoef?

Cure Park komt voort uit Cure Master, een tweejarig masterprogramma (2014 tot 2016) van het Sandberg Instituut. Op uitnodiging van het Sandberg Instituut ontwikkelden Martijn Engelbregt (Circus Engelbregt) en Theo Tegelaers (TAAK) gezamenlijk een programma waarin werd onderzocht wat het betekent om gezond of ziek te zijn. Dit gebeurde aan de hand van de thema’s pijn, omgeving, dood, voeding, lichaam en geloof. Zo werd met onderzoekers, studenten, kunstenaars en gastdocenten toegewerkt naar een publieke manifestatie in de openbare ruimte. Een plek voor ontmoeting, uitwisseling en participatie in het Amsterdamse Bos, en een platform voor het delen van kennis, ervaringen en verhalen rondom zorgen en helen.

Amsterdamse Bos

Cure Park is niet toevallig in het Amsterdamse Bos. De grondgedachte van de manifestatie sluit aan bij de uitgangspunten die in het begin van de twintigste eeuw door J.P. Thijssen geformuleerd werden bij de aanleg van het bos: het toegankelijk maken van een onbegrensde natuurbeleving voor een brede laag van de bevolking. Het Amsterdamse Bos wil graag haar identiteit, het gebruik en de beleving van het natuurlandschap verbreden en divergeren. Cure Park op haar beurt draagt bij aan het (her)vitaliseren van waarden en functies die wij toeschrijven aan natuur en bos, met een dagelijks veranderend programma toegankelijk voor zowel een professioneel als een breed geïnteresseerd publiek.

Cure Park bestaat uit een kunstroute en uit een intensief programma van kunstenaarsworkshops, films, lezingen, performances, interventies en bijeenkomsten. Meer informatie hier

Bron Cure Park. Omslagfoto Cure Park Amsterdam Stance-Oonk-Poortwachter.

 

Categorieën: Natuur, Nieuws, Beeldende kunst, Gezondheid, Boeddhistisch leven, Zorg, Onderwijs, Geluk
Tags: ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk