De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) gaat de door prof. dr. Rob Janssen en drs. Jan de Breet verzorgde Nederlandse vertalingen van de Pali-Canon online zetten, zodat een groter publiek dan nu het geval is- de vertalingen verschijnen momenteel in boekvorm- daar kennis van kan nemen. Het Nederlands Bijbelgenootschap vormt daarbij de organisatorische inspiratiebron. André Kalden, voormalig voorzitter van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), volgt Rob Janssen als voorzitter op teneinde deze transitie van deze stichting de aankomende jaren vorm te geven.

VvB-secretaris drs. Kees Moerbeek. © 2017 – Stg. VvB / BD

In november 2017 viert de Stichting Vrienden van het Boeddhisme haar 50-jarig jubileum. Deze mijlpaal vormde aanleiding voor het stichtingsbestuur onder voorzitterschap van prof. dr. Rob H.C. Janssen, inmiddels zelf 86 jaar, om niet alleen op het rijke verleden terug te kijken, maar vooral om een duidelijke koers voor de toekomst uit te zetten. Onderdeel van deze koers is het online zetten van alle Nederlandse vertalingen van de Pali-Canon.

Afgelopen zaterdag 27 mei 2017 werd André Kalden door het stichtingsbestuur tot voorzitter van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme benoemd. Rob Janssen: ‘André Kalden heeft bewezen een uitstekend voorzitter te zijn. Het is voor ons een eer dat hij nu, een kleine drie jaar na zijn afscheid van de BUN, heeft toegestemd voorzitter van onze vijftigjarige stichting te worden en in die rol leiding aan de door ons gewenste veranderingen te geven. Zijn oprechte motivatie, brede organisatorische ervaring en vermogen om mensen van goede wil om zich heen te verzamelen, geven het bestuur alle vertrouwen in de toekomst van onze stichting.’

Akte van Overdracht

Drs. Jan de Breet tekent de Akte van Overdracht. © 2017 – Stg. VvB / BD

De eerste handeling die Kalden afgelopen zaterdag als voorzitter van de Stichting VvB verrichtte, was het in ontvangst nemen van een Akte van Overdracht van de Auteursrechten op de Nederlandse vertalingen van de Pali-Canon -als bedoeld in artikel 1 van de Auteurswet-  getekend door Rob Janssen en Jan de Breet als makers van deze vertalingen. Door deze overdracht van huidige en toekomstige rechten heeft de stichting nu de volledige rechten als maker van de vertalingen en zal Kalden als vertegenwoordiger van de stichting gesprekken met de huidige uitgever, Gerolf T’Hooft, aangaan. Op deze wijze kunnen Janssen en De Breet zich volledig blijven richten op nog voorgenomen vertalingen, terwijl hun vertaalwerk door een stichting zonder winstoogmerk beheerd wordt en voor een breder publiek beschikbaar komt en blijft. Dat is nu niet het geval.

Prof. dr. Rob Janssen, © 2017 – Stg. VvB / BD

Rob Janssen: ‘Vanwege mijn leeftijd was er de noodzaak tot het zoeken naar een nieuwe voorzitter voor de stichting VvB. Daarnaast is er de noodzaak tot goed beheer van de Nederlandse vertaling van de Pali-Canon, niet alleen nu, maar ook voor de verre toekomst. Momenteel kan er niet erg eenvoudig kennis van de Nederlandse vertaling van de Pali-Canon genomen worden. Er worden hooguit enkele tientallen exemplaren per jaar in boekvorm van onze vertaling verkocht. Onze complete vertaling kost de lezer honderden euro’s. De drempel om de boeken te lezen of te raadplegen is dus erg hoog. Daarin willen we verandering brengen door de vertalingen via een online database ter beschikking te stellen waarbij de Stichting Vrienden van het Boeddhisme functioneert als eigenaar en beheerder ervan. Denk daarbij aan de organisatorische rol die een Nederlands Bijbelgenootschap speelt waar het beschikbaar maken van Bijbelvertalingen betreft. Aan André Kalden de taak om dit onder zijn voorzitterschap voor de Pali-Canon te realiseren.’

André Kalden, de nieuwe voorzitter van de Vrienden van het boeddhisme. © 2017 – Stg. VvB / BD

Kalden desgevraagd: ‘Het feit dat de auteursrechten van de auteurs van de Nederlandse vertaling van de Pali-Canon bij de Stichting Vrienden van het Boeddhisme liggen, betekent op zichzelf niet dat we naar een andere uitgever omzien. De online beschikbaarstelling van de vertalingen die de stichting nastreeft, duurt nog wel even, want er komt veel bij kijken om dat goed te doen. Als bestuur zien we ondertussen goede redenen om de continuïteit van de serie zoals deze aanvankelijk door Gerolf T’Hooft via uitgeverij Asoka is uitgegeven, te handhaven. Dat hebben we al aan hem laten weten. T’Hooft heeft aan deze uitgaven veel zorg besteed en bewezen boeken van hoge kwaliteit te kunnen uitgeven. Er ontbreken met betrekking tot de Pali-Canon echter wel nog documenten met informatie over verkopen en contracten met Janssen en De Breet ná het faillissement van Asoka BV in 2012. Dat faillissement is daarbij om voor mij onduidelijke redenen nog steeds niet afgerond, dus de eerste stap is het verkrijgen van overzicht om vervolgens in goed overleg met T’Hooft omgang met rechten en toekomstige uitgaven te bepalen.’

Gerolf T’Hooft gaat niet in op het verzoek van het BD te reageren op de inhoud van dit artikel.

Vertalingen

Sinds 1997 vertalen Rob Jansen en Jan de Breet delen van de Pali–Canon en andere boeddhistische bronteksten in het Nederlands. De publicatie daarvan wordt sinds 2008 door de VvB gesubsidieerd.

Drs. Jan de Breet is indoloog en studeerde af aan de rijksuniversiteit Leiden met een scriptie over een Sanskriettekst uit de Mahayanatraditie van de Perfectie van Inzicht. Hij publiceerde Boeddha’s Tweede Draaiing van het Rad van de Leer – geannoteerde vertaling van een deel van de Chinese versie van de Perfectie van Inzicht in 8000 verzen. Rob Janssen is emeritus hoogleraar in de klinische psychologie en de persoonlijkheidsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan de Rijksuniversiteit te Leiden studeerde hij bij prof. dr. T. Vetter Pali en Sanskriet.

Categorieën: Nieuws, Pali-Canon, Boeddhisme
Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

3 reacties op Nederlandse vertalingen Pali-Canon online voor groter publiek

 1. John Willemsens schreef:

  Is er al een link bekend? Gr. JW

 2. Maria schreef:

  Wat een mooi initiatief.
  Ik heb toen een aantal delen van de Pali-Canon gekocht. Het zijn prachtige vertalingen van de woorden van de Boeddha. Fijn dat dit nu voor een brede publiek toegankelijk wordt gemaakt.

 3. Leon Roijen schreef:

  Het is zeer lovenswaardig dat de Nederlandse vertaling van de Pali Canon online komt.
  De online teksten zullen zeker aan een behoefte voldoen, maar ik hoop dat de Stichting Vrienden van het Boeddhisme ook nieuwe, betaalbaardere versies op papier kan uitbrengen.
  De prijs van de Engelstalige Majjhima Nikaya kost momenteel slechts ca. 1/3 van de Nederlandse prijs, en schaalvoordelen zullen ook wel aan dit prijsverschil bijdragen, maar desondanks is het prijsverschil gigantisch wat voor veel mensen -zoals in het artikel al opgemerkt- een flinke drempel opwerpt.
  De teksten op internet toegankelijk maken is -hoe prijzenswaardig ook- slechts een deeloplossing: Er wordt nog altijd veel van papier gelezen en dit geldt -naar ik vermoed- des te sterker voor de religieuze geschriften.
  Mensen interageren met een fysiek boek dat zichtbaar in huis ligt/staat toch heel anders dan met een tekst op een computerscherm die weer verdwenen is zodra de computer uit staat.