Stichting Vrienden van het boeddhisme en Uitgeverij Bodhi hebben een overeenkomst getekend om de Nederlandse vertalingen van de Pali-canon van Rob Janssen en Jan de Breet zonder enig winstoogmerk in druk beschikbaar te houden. Inbegrepen zijn drie nieuwe vertalingen waarvan de eerste dit voorjaar en de laatste volgens planning najaar 2019 zal verschijnen. Ook is overeengekomen zich gezamenlijk in te spannen de reeks gratis online toegankelijk te maken.

De Pali-canon bevat het onderricht van de historische Boeddha zoals deze 2000 jaar geleden, na aanvankelijk mondelinge overlevering, is opgeschreven in het Pali, een taal die verwant is aan het Sanskriet. Het bevat de oudste teksten die het boeddhisme kent. Sinds 1995 vertalen Prof. Rob Jansen (86) en drs. Jan de Breet (58) tot op de dag van vandaag elke werkdag het onderricht van de Boeddha vanuit het Pali rechtstreeks naar het Nederlands. Beiden zijn bestuursleden van Stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) dat vorig jaar haar vijftigjarig bestaan vierde. Tijdens het jubileumjaar jaar hebben Janssen en de Breet de auteursrechten van al hun huidige en toekomstige vertalingen van de Pali-canon aan Stichting VvB overgedragen.

Continuïteit

Voorzitter van de stichting André Kalden: “De uitgever die al die jaren voor het verschijnen van de boeken heeft zorg gedragen is Gerolf T’Hooft. Er was binnen het bestuur dan ook geen discussie over het feit dat we met Gerolf de serie wilden voortzetten. Met onze overeenkomst is de continuïteit in de samenwerking met hem geregeld alsook de wijze waarop we dit doen, inclusief de afspraak om ons gezamenlijk in te spannen voor een gratis online beschikbaarstelling van de vertalingen.”

Zonder winstoogmerk

T’Hooft: “De uitgeefrechten van de reeks waren in de loop der jaren vastgelegd in diverse contracten die niet allemaal gelijkluidend waren. Daarbij waren er door het faillissement in 2012 van de oorspronkelijke uitgeverij (Asoka BV) verschillende rechtspersonen bij het uitgeven van de serie betrokken geraakt. Er ligt nu één verzamelcontract vanuit uitgeverij Bodhi die de uitgeefrechten bezit. Daarbij is expliciet afgesproken dat de exploitatie van de Pali-canon zonder winstoogmerk zal geschieden. Alle opbrengsten zullen blijvend worden ingezet ten behoeve van de continue beschikbaarheid van de serie.”

Financiële ondersteuning

Kalden: “Als stichtingsbestuur zijn we vooralsnog niet in staat de boeken zelf uit te geven. Gerolf heeft aangeboden mee te werken aan een situatie waarin dat wel zo is, maar daar is het nu nog te vroeg voor. We hebben  een derde partij nodig om de kwaliteit van de uitgave en de continuïteit van de beschikbaarheid van de serie te waarborgen. Omdat we als stichtingsbestuur niet ter zake kundig zijn als het om auteur- en uitgeefrechten gaat, hebben we desgevraagd pro bono advies en begeleiding gekregen van Arthur’s Legal te Amsterdam. Er ligt daardoor met deze nieuwe overeenkomst met zekerheid een degelijk fundament voor duurzame samenwerking zonder winstoogmerk. Zoals gezegd kan de serie niet zonder donaties, legaten en subsidies worden uitgebracht en verspreid. Nu de auteursrechten bij ons als ANBI-stichting liggen en de uitgever zich heeft vastgelegd op uitgave zonder winstoogmerk, hoop ik van harte op brede financiële ondersteuning door sponsoren die het belangrijk vinden dat de enige nog bestaande vroeg-boeddhistische verzameling van toespraken van de Boeddha in het Nederlands beschikbaar is en blijft. ”

Wie de uitgave van de Pali-canon wilt ondersteunen kan een bijdrage storten via NL 95 TRIO 0212 4902 14 t.n.v. Stichting Vrienden van het Boeddhisme o.v.v. Pali-canon.

Categorieën: Nieuws, Pali-Canon, Media
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Stichting VVB en Uitgeverij Bodhi slaan handen ineen

  1. Dorine Esser schreef:

    Top!