De boeddhistische omroep (BOS), die per 1 januari volgend jaar de uitzendingen van radio en tv via de publieke omroep staakt, hoopt na die datum onderdak te vinden bij de christelijke omroep KRO-NCRV. De gesprekken daarover zijn volgens BOS-directeur Laetitia Schoofs hoopvol. Volgende week komt de federatieraad van de KRO-NCRV bijeen om het voorstel- meer is het volgens Schoof niet,  te bespreken.

Laetitia Schoofs.

Laetitia Schoofs. Foto BOS.

Schoofs: ‘Voorzichtigheid is geboden aangezien hun achterban nog officieel akkoord moet gaan en een stem moet krijgen hierin. Dit vraagt tijd maar is belangrijk want we willen een zo groot mogelijk draagvlak voor deze samenwerking creëren door alle gelederen erin te betrekken. We zitten in de fase van verkennen, niks is nog zeker. Volgende week weten we meer.’

Doorgaan

Het was al lange tijd duidelijk dat de BOS plannen had om ook na 1 januari 2016 door te gaan met het maken van producties. In de vorm van een productiebureau dat beeld en geluid vervaardigt en in omloop brengt via de kabel, internet of, zoals nu blijkt, via een publieke omroeporganisatie. Uit de vriendenwervingsactie van de BOS ‘word vriend van de BOS’ en ‘steun ons en breng de toekomst van de BOS in beeld’ bleek ook al de intentie om door te gaan met boeddhistisch getinte uitzendingen. Het leek er ooit op dat de BOS aansluiting zou vinden bij de VPRO, maar HUMAN vond daar onderdak.

BOS logoDe Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) is een Nederlandse publieke omroep die een boeddhistische grondslag heeft. De omroep is op 30 juni 1999 opgericht als de rechtspersoon die – op basis van een delegatieovereenkomst de zendmachtiging uitvoert, die de Boeddhistische Unie Nederland (BUN), als de enige representant van het georganiseerde boeddhisme in Nederland, per 1 september 2000 heeft verworven.

De BOS is een zogenaamde 2.42-omroep en richt zich met radio- en televisieprogramma’s op een breed publiek, namelijk op allen die openstaan voor spiritualiteit en geestelijke verdieping, op alle in het boeddhisme geïnteresseerden, met het boeddhisme sympathiserenden en boeddhisten, en op groepen binnen de boeddhistische gemeenschap.

Het doel van de BOS is om programma’s te maken die op elk van deze vier soorten doelgroepen gericht zijn. Ze mogen de andere doelgroepen echter niet van zich vervreemden. Het doel van de omroep is niet om om hoge kijk- of luistercijfers te halen, maar om een toegevoegde waarde te zijn. De BOS hanteert twee kernbegrippen, namelijk wijsheid en compassie.

De BOS is middels een zogeheten delegatieovereenkomst door de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) gemachtigd zendtijd aan te vragen op basis van artikel 2.32 van de Mediawet. Zo wordt tegemoetgekomen aan het uitgangspunt van dat artikel, dat voorziet in zendtijd voor organisaties op geestelijke grondslag. De BUN is een dergelijke organisatie. Zodoende fungeert de BUN als moederorganisatie van de BOS. De financiering op basis van artikel 2.42 wordt overigens door het kabinet-Rutte II per 1 januari 2016 stopgezet.

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de BOS bestaat uit een algemeen, toezichthoudend bestuur en een uitvoerend bestuurder/algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de BOS.

BOS banner_nov_2014_930

Categorieën: Nieuws, BOS-tv en radio, BUN - Boeddhistische Unie Nederland, De boeddhistische blik, Media
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk