Schrijver en communicatieadviseur Eunice Frijde is een petitie gestart om overheden te bewegen soepeler om te gaan met het verstrekken van een briefadres. Een briefadres?  Ja. Steeds vaker komt het voor dat mensen-  (digi)nomaden of wereldburgers worden ze genoemd, in verschillende steden en landen wonen- daar niet officieel geregistreerd staan en daar dank zij internet ook kunnen werken, maar overheden moeilijk doen om die wereldburgers te registreren in hun gemeente. Daar komt bij dat iedere keer inschrijven op een ander adres, soms voor een of twee  dagen, een hele kostbare bureaucratische aangelegenheid is.

Eunice FrijdeEunice Frijde schrijft bij haar bericht: ‘Er zou een adequate registratie moeten komen voor mobiele burgers: (digi)nomaden en wereldburgers.  Zodat zij niet overgeleverd mogen zijn aan de bereidwilligheid van gemeenten om een briefadres te verstrekken; sommige gemeenten geven ze wel en anderen niet. Op 20 maart komt mijn zaak voor de rechter: de gemeente Almere heeft mijn verzoek om een briefadres afgewezen ondanks dat de bezwaarschriftcommissie het advies heeft gegeven wel een briefadres te verstrekken. Op de hoorzitting bij de rechtbank wil ik graag aantonen aan de rechter, de gemeente Almere en alle andere gemeenten, dat dit een maatschappelijk probleem is.  ’

Burgers worden steeds mobieler! De komst van het internet maakt wonen en werken op diverse plekken in binnen- en buitenland mogelijk. De groep mensen (ZZP-ers) die kiest voor een levenswijze zonder vaste woon- en verblijfplaats groeit: (digitale)nomaden en wereldburgers. Een adequate registratie voor deze groep is belangrijk zodat officiële instanties hun kunnen bereiken: de Belastingdienst, KvK, de zorgverzekeraar etc. Het probleem is dat sommige gemeenten achterlopen op deze maatschappelijke realiteit.

Op dit moment is de meest aangewezen vorm van registratie een briefadres, conform artikel 1.1 van de wet BRP: het adres van een familielid, vriend of kennis bij wie de post wordt ontvangen. Helaas verlenen sommige gemeenten geen briefadressen aan mobiele burgers. Hierbij beroepen zij zich op artikel 2.23 en 2.39 van de wet BRP. De achterliggende gedachte is dat je je als mobiele burger moet registreren overal waar je verblijft, ongeacht het tijdsbestek: 2 dagen, 1 week of 1 maand. Je woont daar immers want je hebt er spullen, slaapt, eet en ontvangt bezoek op die plek. Als je tijdelijk in het buitenland bent, dan registreer je je als niet- ingezetenen.

In de praktijk is dit een onrealistische en onwenselijke situatie die de doelstelling van de wet BRP (de overheid moet burgers kunnen bereiken) voorbij schiet. De overheid kan de mobiele burgers niet bereiken omdat ze niet juist geregistreerd staan en sommige mobiele burgers worden zelfs uitgeschreven.  Mobiele burgers vallen tussen wal en schip want ze kunnen zich niet registreren op iedere plek waar zij tijdelijk verblijven, en tijdelijk vanuit het buitenland werken voor Nederlandse organisaties wordt op deze wijze ontmoedigd. Daarnaast brengt het enorme administratieve lasten en kosten met zich mee voor zowel de (mobiele) burgers als de overheid.

Digitale nomaden

Burgers worden mobieler! Het internet maakt wonen en werken op diverse plekken in binnen- en buitenland mogelijk. De groep mensen (ZZP-ers) die kiest voor een levenswijze zonder vaste woon- en verblijfplaats groeit. Een adequate registratie voor deze groep is noodzakelijk.

Frijde is een petitie gestart: http://adresvoornomaden.petities.nl

De petitie luidt:

Wij, digitale nomaden die net als andere burgers adequaat geregistreerd willen worden.

constateren

Een adequate registratie voor mobiele burgers/digitale nomaden is belangrijk zodat officiële instanties hen kunnen bereiken: de Belastingdienst, KvK, de zorgverzekeraar etc. Sommige gemeenten lopen achter op deze maatschappelijke realiteit en willen deze groep niet adequaat registreren waardoor mobiele burgers tussen wal en schip vallen en verstrikt raken in een web van onnodige bureaucratie; sommigen worden zelfs uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

en verzoeken

alle gemeenten briefadressen te verstrekken aan mobiele burgers (digitale) nomaden totdat de overheid een adequate vorm van registratie heeft ontwikkeld die efficiënt, effectief en digitaal is. De wet BRP biedt hier ruimte voor.

Omslagfoto Nomads near Namtso Wikipedia CC

 

 

 

 

Categorieën: Nieuws, Economie, Rechtspraak, Mensenrechten, Politiek, Opmerkelijk
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Briefadres voor digi-nomaden en wereldburgers

  1. Petra Hubbeling schreef:

    De petitie van Eunice gaat over briefadressen dus een officiële registratie in het Gemeentelijk Basisregister. Het beleid hiervoor verschilt per gemeente.

    De gemeente Almere wil dat Eunice zich inschrijft op ieder adres waar zij verblijft. Stel je eens voor dat zij (zoals soms gebeurt) 15 adressen in 6 weken heeft omdat ze logeert en oppast in die periode. Zij zou zich dan iedere keer moeten inschrijven op het adres waar zij verblijft. Wat een bureaucratie gaat dit opleveren. En wat doet zij met een ‘verhuizing’ in het weekend als het gemeentehuis gesloten is? Waar woont zij dan officieel?

    In 2012 voorspelde trendwatcher Lidewij Edelkoort de digitale nomaden, helaas loopt de overheid behoorlijk achter om haar regels aan deze trend aan te passen.

    Overigens zijn er meer groepen die hier mee te maken hebben waaronder binnenvaartschippers en kermismensen.

Menu