Steeds meer mensen met een religieuze achtergrond hebben klachten als gevolg van hun opvoeding, RTS-deskundige Inge Bosscha (1977) ontwikkelde in samenspraak met enkele collega-hulpverleners een website waarop het verband wordt uitgelegd tussen religieuze opvoeding en identiteitsvorming en hoe dit soms kan leiden tot (ernstige) psychische schade.

Op deze website is informatie te vinden over schadelijke gevolgen voor de sociale – en identiteitsvorming die een religieuze opvoeding soms kan hebben. Dit kan gaan over relatief kleine gevolgen (zoals onzekerheid) tot ernstige gevolgen (zoals depressie, arbeidsongeschiktheid en suïcidaliteit). In ernstige gevallen wordt van een Religieus Traumasyndroom (RTS) gesproken.

De site is bewust laagdrempelig gehouden. Er worden verschijnselen beschreven die kunnen voorkomen bij mensen die opgroeiden binnen een religieus gezin en/of religieuze groepering. Hoewel veel mensen die in zo’n situatie zijn opgegroeid geen serieuze negatieve klachten hebben, is het volgens de samenstellers van de site belangrijk om minstens één keer in je leven kritisch te kijken naar de manier waarop je religieus gevormd of ‘geprogrammeerd’ bent. Zelfs al ben je het inhoudelijk eens met wat je is aangeleerd, dan is het toch nuttig om meer inzicht te krijgen in de gevolgen daarvan voor jezelf en/of voor anderen. Op de site is door middel van een test te beoordelen in hoeverre je zelf (onbewust) last hebt van aan religie gerelateerde klachten.

De website heeft onder andere als doel: meer inzicht bieden in het verband tussen religieuze denkbeelden en identiteitsvorming. Daarom wordt op de website ook aandacht besteed aan preventie. Volgens een voorzichtige schatting zijn er in Nederland duizenden mensen die zich langdurig beperkt, onderdrukt en zelfs getraumatiseerd voelen door de religieuze denkbeelden die zij aangeleerd kregen in hun jeugd. Een aantal van hen is door de ernst van de klachten zelfs gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt geraakt, zegt Bosscha.

De makers van de site willen zoveel mogelijk informatie leveren over het Religieus Traumasyndroom en daarmee een bijdrage leveren aan (h)erkenning voor slachtoffers en tevens preventie van nieuwe slachtoffers. De site richt zich op de doelgroep zoals Iedereen die opgroeide binnen een religieus gezin en/of een religieuze groepering. Ouders, leerkrachten en docenten die zich inspannen voor en/of geconfronteerd worden met een religieuze opvoeding. Kerkwerkers, religieuze leiders en predikanten. Psychosociaal hulpverleners, zowel seculier als christelijk.

Deze site beschrijft zowel de milde als de ernstige vormen van identiteitsonderdrukking en -schade door allerlei religieuze denkbeelden. Hoewel de informatie ook herkenbaar kan zijn voor personen afkomstig uit andere religies, richt deze site zich in het bijzonder op de impact die christelijke denkbeelden kunnen hebben. De meeste christenen en ex-christenen (uit allerlei ‘hoeken’/ gezindtes) zullen wel wat van de genoemde verschijnselen bij zichzelf herkennen. Dit is volgens de samenstellers ‘normaal’ en betekent niet meteen dat je religieus getraumatiseerd bent.

Bron website RTS.

 

 

Categorieën: Nieuws, Gezondheid, Misbruik, Zorg, Geluk
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk