Het seksueel misbruik, wangedrag en machtsmisbruik binnen de wereldwijde boeddhistische organisatie Triratna is veel groter dan werd aangenomen nadat de misdragingen van de vorig jaar overleden stichter van de organisatie Dennis Lingwood (93), ook bekend als Sangharakshita, bekend werden. In een artikel in The Guardian, eind juli dit jaar, worden de resultaten van een intern onderzoek binnen Triratna, voorheen Vrienden van de Westerse Boeddhistische Orde (FWBO), bekend gemaakt. Daaruit blijkt een algehele sfeer van misbruik en afdekken ervan binnen de hele organisatie. Verontruste leden deelden hun ervaringen met een zogenoemde waarnemer.

De laatste onthullingen komen uit verslagen van zowel huidige als voormalige leden die de omvang van het misbruik en het gebrek om het probleem effectief aan te pakken aan de kaak stellen. In het artikel van The Guardian worden cijfers gepresenteerd waaruit blijkt dat meer dan een op de tien leden van de organisatie beweert seksueel wangedrag te hebben meegemaakt of waargenomen. De slachtoffers zijn mannen en vrouwen- de eerste beschuldigingen hadden alleen betrekking op mannen.

In het artikel is een uittreksel uit een van Triratna’s eigen, interne documenten uit de jaren zeventig van de vorige eeuw opgenomen, een theoretische precisering van de behoefte van de organisatie om nieuwe aanhangers van hun oorspronkelijke families te scheiden. Zoals: ‘De jongeman moet zich realiseren dat hij zich moet onderwerpen en volledig passief moet worden aan datgene wat hem zal bevrijden van de overheersing van zijn moeder’. Het artikel verwijst naar de hedonistische aard van de vroege en middenperiode van de Triratna organisatie en beschrijft ze als “die meer doen denken aan een homobadhuis in San Francisco dan aan een boeddhistische retraite”.

Decennialang werd de orde achtervolgd door claims van seksueel wangedrag, claims die vaak uitliepen op beschuldigingen van dwang en misbruik, maar waarbij in het ergste geval slechts een handjevol individuen betrokken zouden zijn. Maar uit een intern rapport van bezorgde leden blijkt een veel grotere en ernstiger omvang. Veel van de beschuldigingen zijn tegen Sangharakshita zelf gericht, maar anderen maken duidelijk dat hij niet de enige vermeende dader was. Het rapport lijkt er volgens The Guardian inderdaad op te wijzen dat de losbandige cultuur die Lingwood aanmoedigde toen hij in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn eerste centrum vestigde tot bloei kwam in de hele orde.

Dennis Lingwood (Sangharakshita, wat betekent “iemand die beschermd wordt door de spirituele gemeenschap) verliet tijdens de Tweede Wereldoorlog het Britse leger in India en dwaalde over het subcontinent, terwijl hij studeerde met een aantal toonaangevende Tibetaanse lama’s. Twee decennia later keerde hij terug naar Londen op uitnodiging van een groep boeddhisten in Hampstead, met een missie om een van de eerste Britse boeddhistische kloosters te stichten. Lingwood ontwikkelde zijn eigen, hoogst interpretatieve vorm van boeddhisme, met kenmerken van Nietzsche en Freud.

Lingwood moedigde heteroseksuele volgelingen aan om te experimenteren met homoseksualiteit als een middel om hun gedachten te verruimen; hij was zwaar kritisch over het kerngezin en de gemengde gemeenschappen in het algemeen; hij moedigde jonge mannen aan om zich los te maken van hun familie.

De scheurtjes binnen de boeddhistische organisatie die hij stichtte worden volgens The Guardian nu belangrijke breuklijnen. Een intern rapport van negen ontevreden leden, die zichzelf de Interkula noemen heeft het over het (ontbreken) van een beschermingsbeleid van de orde en de zorgplicht die de organisatie zou moeten hebben voor de aanhangers. Een huidig lid legt uit dat het niet de Triratna-manier was om interne kritiek met de buitenwereld te delen.

Van de 423 respondenten op het onderzoek in het rapport, waarvan twee derde ordelid is en een kwart “Mitras” – aanhangers die er misschien naar streven om ordelid te worden – zeiden 55, ongeveer 13%, dat zij zelf, of iemand die zij kenden, “in het verleden en in het recente verleden seksueel wangedrag van Sangharakshita of andere Triratna-ordeleden hebben ervaren”.

In het rapport, dat erkent dat er ‘enige goede vooruitgang’ is geboekt bij het reageren op de beschuldigingen, wordt gesteld: “Terwijl veel respondenten wangedrag beschreven tussen een meer ervaren mannelijk OM [ordelid] en minder ervaren mannelijke Mitra, zoals in het verleden al vele malen beschreven is, werden ook andere soorten wangedrag gemeld, waaronder mannelijke ordeleden die seksueel betrokken raken bij zeer kwetsbare vrouwen … en ongepast gedrag van een vrouwelijke ordelid.’ Eén commissielid die al meer dan 15 jaar betrokken is bij Triratna: “Ik ken verschillende gevallen en de details zijn vreselijk. Zij omvatten zogenaamde interventie van de kant van één van de meest prominente OM’s om een slachtoffer aan te moedigen om niet aan de politie te getuigen als er vragen worden gesteld. Een andere zei: “Ja, ik ken drie OM’s persoonlijk die seksueel wangedrag door andere OM’s hebben ervaren en niet zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het herstelproces.’’

Verscheidene advocatenkantoren willen Triratna aanklagen. Dat kan de organisatie veel geld kosten als slachtoffers claims indienen. Triratna heeft alleen al in Cambridge acht of negen eigendommen met een waarde tussen £700.000 en £2 miljoen per stuk. Vermoedelijk heeft de hele organisatie meer dan 100 miljoen pond in onroerend goed en cashgeld.

Lees hier het hele artikel in The Guardian https://www.theguardian.com/world/2019/jul/21/sangharakshita-guru-triratna-buddhist-dark-secrets

 

 

Categorieën: Nieuws, Misbruik, Zorg, Boeddhisme, Onderwijs, Geluk
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk