Steeds grotere stallen, mestfabrieken om het mestoverschot onder het tapijt te vegen en grote gevolgen voor klimaat, natuur en bewoners is de realiteit achter de ‘groene’ PR van de Rabobank. Dat zou blijken uit een door Greenpeace gepubliceerd zwartboek over investeringen van de Rabobank in de vee-industrie.

In totaal kregen 14 verschillende bouwprojecten en bestaande bedrijven een vermelding in het zwartboek. Projecten als omstreden megastallen, mestfabrieken en andere vee- en vleesindustrie onderstrepen volgens de milieuorganisatie de werkelijkheid die schuilgaat achter de slogan ‘Growing a better world together’. Greenpeace roept Rabobank op een andere koers te gaan varen: geen geld meer naar de vee-industrie en méér vlees, maar juist naar ecologische landbouw met minder dieren.

Aan de hand van kadastergegevens wist Greenpeace te achterhalen welke omstreden vee-industrie met een hypotheek van de Rabobank gefinancierd worden of waar een financiële relatie bestaat. Dit resulteerde in een lijst van 14 bedrijven waar Rabobank meer dan 100 miljoen euro in stak. Hierop staan onder meer een megastal voor 21.000 dieren, een bouwplan van een vervuilende stal voor 16.000 varkens pal naast een natuurgebied, een slachthuis dat regelmatig de regels overtreedt en een plan voor een enorme mestfabriek in Oss.

Mestfabrieken en megastallen passen volgens Greenpeace helemaal in de visie van Rabobank: intensivering, schaalvergroting en meer vlees produceren. Gepoogd wordt om de negatieve gevolgen voor klimaat en natuur op te vangen met dure technische maatregelen zoals mestverwerking en -vergisting. De werkelijke oplossing, namelijk minder dieren, wordt volgens Greenpeace door de bank vooruitgeschoven.

Tegen vrijwel alle in het zwartboek vermelde plannen en bedrijven, waarbij Greenpeace een financiële link vond met de Rabobank, bestaat grote weerstand van omwonenden en andere belangengroepen. Zij maken bezwaar tegen stankoverlast en gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij. Samen met de Brabantse Milieufederatie, de netwerkorganisatie Minder Beesten en lokale bewoners heeft Greenpeace Nederland vorige week actie gevoerd om te protesteren tegen de bouwplannen van de mestfabriek in Oss.

Herman van Bekkem, campagneleider duurzame landbouw bij Greenpeace: ‘Mensen die bij de stallen en mestfabrieken wonen zitten letterlijk in de Rabostank. Met mooie woorden en ‘groene’ PR probeert de Rabobank duurzame harten te veroveren, maar de werkelijkheid die schuilgaat achter de investeringen van deze boerenbank is er een van klimaatverandering, schade aan de natuur, stank en dierenleed. Deze foute investeringen zijn een pijnlijke illustratie dat de Rabobank op een doodlopende weg zit.’

De wetenschap is helder: minder vlees eten en produceren is nodig voor het klimaat, om binnen de draagkracht van onze aarde te blijven. De Rabobank heeft als mega-investeerder en adviseur van 85% van de Nederlandse boeren een sleutelrol gespeeld in het vormgeven van het huidige landbouwsysteem. Daarmee is de bank bepalend voor de crisis waarin deze sector zich bevindt. Greenpeace wil dat de Rabobank zijn duurzame PR waarmaakt en samen met de boeren de weg naar ecologische landbouw inslaat. Dat is beter voor het klimaat, de boeren en uiteindelijk ook de bank zelf. De milieuorganisatie stelt dat het onderzoek en de bevindingen geen campagne tegen boeren is. Veel van hen willen volgens Greenpeace namelijk duurzamer gaan werken, maar zitten klem tussen kleine marges en torenhoge leningen.

Bron Greenpeace.

Categorieën: Natuur, Nieuws, Economie, Dierenwelzijn, Voedsel, Gezondheid, Milieu, Geluk
Tags: , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk