Greenpeace directeur Joris Thijssen biedt zich aan als nieuwe voorzitter van LTO. De organisatie die opkomt voor de belangen van boeren, roept minister Schouten op het advies van de commissie Remkes op de stikstofcrisis te negeren. Volgens Thijssen leidt de huidige inzet van LTO tot een doodlopende weg en moet de omslag in de landbouw zo snel mogelijk worden ingezet. In zijn sollicitatiebrief stelt hij bijzonder geïnteresseerd te zijn om voor de belangen van de boer op te komen en samen voortvarend aan de slag te gaan. De natuur- en klimaatcrisis en de prangende stikstofcrisis dwingen volgens hem de nodige transitie af in de landbouw en vindt hij dat het de hoogste tijd wordt dat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn product.

Met het vertrek van Marc Calon is LTO op zoek naar een nieuwe voorman. De Nederlandse landbouw staat voor een enorme uitdaging. De stikstofuitstoot moet binnen een termijn van tien jaar worden gehalveerd en de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 65% worden teruggebracht. In zijn motivatiebrief benadrukt Thijssen dat de sociaal economische positie van de boer moet worden versterkt en dat het cruciaal is zoveel mogelijk boeren en telers te behouden.

Thijssen: “De oproep aan minister Schouten om het advies van commissie Remkes te negeren is tekenend voor de rol die LTO zich de afgelopen jaren heeft aangemeten. Na de coronacrisis teruggaan naar het oude systeem zou rampzalig zijn. Alle zeilen moeten worden bijgezet om ons landbouwsysteem drastisch te hervormen. We zullen veel minder vlees en zuivel moeten produceren en consumeren om de klimaat- en natuurcrisis het hoofd te kunnen bieden. In deze rol zou ik aanjager willen zijn van de nodige omslag naar ecologische landbouw en krimp van de veestapel. Ook zou ik de minister van LNV willen bijstaan om de spelregels op de markt te veranderen zodat de positie van de boer en teler in de keten wordt versterkt en hij een eerlijke prijs krijgt voor een duurzamer product.”

Minister Schouten biedt boeren op dit moment te weinig ruggensteun in haar aanpak van de stikstofcrisis vindt Thijssen. Zijn handen jeuken om de lobbystrategie van LTO nieuw leven in te blazen. “Er is een grootschalig omslagfonds nodig om boeren te steunen in het verkleinen van hun veestapel, sluiten van kringlopen en uitfaseren van kunstmest en krachtvoer en bestrijdingsmiddelengebruik. We kunnen zelfs toewerken naar een klimaatneutraal en dus gezond landbouwsysteem in 2050. Uit een analyse van Greenpeace blijkt zelfs dat de omslag in de landbouw haalbaar en betaalbaar is. Sterker nog, het levert de maatschappij miljarden op.”

Bron Greenpeace. Omslagfoto Marten van Dijl Greenpeace.

Categorieën: Natuur, Economie, Dierenwelzijn, Politiek, Gezondheid, Geluk
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op Greenpeace directeur solliciteert naar LTO-voorzitterschap

  1. Wulf schreef:

    Bij een crisis moet er snel, adequaat en met durf beleid gevoerd worden. Pijnlijk dat dit werkeloosheid en faillissementen tot gevolg kan hebben. Bij de corona-crisis wel en bij de (wat meer verstopte) stikstof-crisis niet? Hoe machtig is de agrarische lobby in Nederland?

  2. Ruud van Bokhoven schreef:

    Waarom de veestapel op kort termijn bij iedere boer halveren en dat de boer er dezelfde prijs voor krijgt als had hij zijn volledige veestapel nog. De prijs voor het vlees zal eens zo duur worden, men gaat minder vlees eten de uitstoot is gehalveerd, de stank van de boerderijen zal gehalveerd of bijna verdwenen zijn en de teveel aan energie die nu verspilt wordt zal ook worden gehalveerd. Een win win situatie en de consument zal ook minder vlees eten.